Mesleki Gelişim Soruları 13
 • Mesleki Gelişim Soruları 13

   

   

  S.310. Soğutarak yangını söndürmede yanıcı maddeyi dağıtma yöntemi nasıl yapılır?

   

  C.310. Yanıcı maddeyi dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme yangının yayılmasına neden olacağı için uygulanmaz.

   

  S.311. Soğutarak yangını söndürmede kuvvetli üfleme yöntemi nasıl yapılır?

   

  C.311. Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava, alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. Bu tip (soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir. Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda kuvvetli üfleme yangına daha fazla oksijen sağlayacağı için yangının büyümesine neden olur. Bu nedenle bu tür söndürmeler büyümüş yangınlarda kullanılmaz.

   

  S.312. Soğutarak yangını söndürmede kuvvetli üfleme yöntemi hangi yangınlarda uygulanmaz?

   

  C.312. bu tür söndürmeler büyümüş yangınlarda kullanılmaz.

   

  S.313. Soğutarak yangını söndürmede yanıcı maddeyi dağıtma yöntemi hangi yangınlarda uygulanmaz?

   

  C.313. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme yangının yayılmasına neden olacağı için uygulanmaz.

   

  S.314. Havayı kesme yöntemi ile yangını söndürme nasıl yapılır?

   

  C.314.

  A-Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb.) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb.) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.

  B-Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.

  C- Yanıcı maddenin ortadan kalkması: Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.

   

  S.315.Yangını söndürücü maddeler nelerdir?

   

  C.315.

  • A-Su
  • B-Kum
  • C- Karbondioksit gazı (CO2)
  • Ç- Kuru kimyevi toz
  • D- Köpük

   

  S.316. Yangını söndürücü maddelerden olan suy’u anlatınız?

   

  C.316. Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisidir. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.

   

  S.317. Yangını söndürücü maddelerden olan kum’u anlatınız?

   

  C.317. Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır. Kullanma anında kumun yanıcı maddeyi tamamen örtmesi sağlanmalıdır

   

  S.318. Yangını söndürücü maddelerden olan Karbondioksit Gazı’nı (CO2) anlatınız?

   

  C.318. Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı, yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürür. Karbondioksit gazı genellikle çelik tüplerde, basınç altında, sıvı hâlde tutulur. Bu gazla açık alanlarda ve hava akımının olduğu yerlerde yangının söndürülmesi oldukça zordur.

   

  S.319. Yangını söndürücü maddelerden olan kuru kimyevi toz’u anlatınız?

   

  C.319. Yangın söndürmede kullanılan etkin maddelerden birisi de kuru kimyasal tozdur. Kimyasal tozlar yardımıyla cinslerine göre A, B, C sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir. Aşırı sıcaklıktan tahta, kumaş, araba lastiği gibi maddelerde oluşan yangınlar, benzin ve türevleri sıvıların tutuşmasından çıkan yangınlar ve hava gazı, doğal gaz vb. yanıcı gazların basınç altından çıkması sonucu oluşan yangınların söndürülmesinde kuru kimyevi tozlar kullanılmaktadır.

   

  S.320. Yangını söndürücü maddelerden olan köpüğü anlatınız?

   

  S.320. Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.

   

  S.321. Yapısal bakımdan yangından korunmada nelere dikkat edilmelidir?

   

  C.321.

  • A-Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır.
  • B- Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yangın bölümleri oluşturulmalıdır.
  • C- Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmalar önlenmelidir.
  • Ç- Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı oluşturulmalıdır.
  • D- Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yolları sağlanmalıdır.
  • E- Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılmalıdır.
  • F- Her an çalışabilecek durumda yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

   

  S.322. Organizasyon bakımından yangından korunmada nelere dikkat edilmelidir?

   

  C.322.

  • A- İyi bir bina idaresi
  • B- Gerekli yasakların konulması
  • C- Sabit tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi
  • Ç- Yangınla savaş tatbikatının yapılması
  • D- Acil ışıklandırma sisteminin kurulması
  • E- Gereksiz yangın yükünün kaldırılması
  • F- Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması
  • G- Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması

   

  S.323. Ev ve iş yerlerinde yangın ile ilgili alınacak önlemler neler olmalıdır?

   

  C.323.

  • A-Çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir. Bacalar devamlı temizlenmelidir.
  • B- Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,
  • C- Yanıcı maddeler evinizin veya iş yerinizin uygun bir yerinde saklanmalıdır.
  • Ç- Soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir.
  • D- Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır.
  • E- Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır.
  • F- Kaynak ve kesme işlemlerinde çok dikkatli olunmalıdır.
  • G- Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir.
  • H- LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar sürekli havalandırılmalıdır.
  • I- Evinizde ve iş yerinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilir.

   

  S.324.Yangın ile karşılaşıldığında hangi davranışların yapılması gereklidir?

   

  C.324.

  • A-Telaşlanılmamalıdır.
  • B- Bulunulan yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalıdır.
  • C- Telefon ile 110 tuşlayarak itfaiyeye haber verilmelidir.
  • Ç-Yangın adresi en kısa, en doğru ve herkes tarafından bilinen belirgin yerlere göre tarif edilmelidir.
  • D- Mümkünse yangının cinsini (bina, benzin, araç vb.) bildirilmelidir.
  • E-Yangın çevrede bulunanlara duyurulmalıdır.
  • F- İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkânlardan yararlanılmalıdır.
  • G-Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır.
  • H- Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine engel olunmalıdır.

   

  S.325.İşletmede işin gereği olarak çalışırken eldiven seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

   

  C.325.

  • A-Eldiven temiz ele giyilmelidir.
  • B-Eldiven ele takılarak dokunma ve eli kavrama açısından test edilmelidir.
  • C- Ele uygun ölçüde eldiven kullanılmalıdır.
  • Ç- Eldivenlerin bir kimyasal maddeye karşı koruma sağlarken başka bir kimyasal maddeye karşı yeterli koruma sağlayamadığı unutulmamalıdır.
  • D- Eldiven eli terletmemelidir. Aksi takdirde kullanım zorluğu yaratır.
  • E- Her kullanımdan önce eldivendeki delik, yıpranma ve yırtıkları kontrol edilmelidir.
  • F- Bulaşık eldiveni kullanılmaz. Böyle eldivenler, hiç eldiven kullanılmamasından daha tehlikelidir.

   

  S.326.İşçi ne demektir?

   

  C.326. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.

   

  S.327. Meslek hastalıklarından korunma konusundaki başlıca tıbbi yaklaşımlar nelerdir?

   

  C.327.

  • A-İşe giriş muayenesi: Bu muayenede amaç, kişinin niteliklerine uygun olan bir işe yerleştirilmesidir. Bunun için kişi, işe başlamadan önce tıbbi yönden değerlendirmeden geçirilir ve bu işte çalışması sakıncalıysa işe başlamadan önlemi alınmış olur.
  • B- Aralıklı kontrol muayenesi: Risklerin kontrolü amacı ile teknik koruma uygulamalarının yapıldığı durumda da etkilenme olabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek meslek hastalığını erken dönemde saptayabilmek için çalışanların belirli aralıklarla muayene edilmesi gerekir.
  • C- Sağlık eğitimi: Meslek hastalıklarından korunmak için bütün çalışanlara iş yerindeki sağlık tehlikeleri, bu sağlık tehlikelerinin yol açacağı meslek hastalıkları ve belirtileri, meslek hastalıklarından nasıl korunacakları hakkında eğitim verilmesi çok yararlıdır.

   

  S.328. Havalandırma gruba ayrılabilir?

   

  C.328. Havalandırma doğal, yapay ve sıhhi tesisatlarla yapılan havalandırmalar olarak üç gruba ayrılabilir.

   

  S.329. Havalandırma doğal, yapay ve sıhhi tesisatlarla yapılan havalandırmalar olarak üç gruba ayrılabilir. Bunlar nelerdir?

   

  C.329. Havalandırma doğal, yapay ve sıhhi tesisatlarla yapılan havalandırmalar olarak üç gruba ayrılabilir. Bunlar;

  • A- Kapı, pencere havalandırma ve soba bacaları kanalı ile yapılan havalandırma,
  • B- Aspiratör, havalandırma vantilatörü gibi araçlarla yapılan, genelde mutfak ve tuvalet gibi fazla koku olan yerlerde kullanılan havalandırma,
  • C- Sıhhi tesisatta sifonda su kaybını önlemek için kullanılan havalandırmadır. Ayrıca pis su tesisatının bir kısmı olan boru ağzı havalandırması da bu grup havalandırmalar içinde sayılır.

   

  S.330.Topraklama ne demektir?

   

  C.330. Elektrikli alet (gövde) ile toprak arasında yapılan bağlantıya denir.Elektrikli aletlerin topraklanması, elektrik kaçağına karşı kullanımı güvenli kılan en uygun yoldur. Alet içinde herhangi bir arıza veya kısa devre varsa akım metal gövdeden topraklama iletken ile toprağa doğru akıtılır

   

  S.331.Elektrik tesisatlarındaki sigorta ne demektir, açıklayınız?

   

  C.331. Elektrik besleme hatlarını aşırı elektrik akımından ve kısa devre akımlarından koruma düzeneğidir. Bu düzenek, bir elektrik devresinin aşırı elektrik gücü alması durumunda elektrik akımını keserek elektrik enerjisi ile çalışan aletlerin ve insanların güvenliğini sağlar.Sigorta, klasik ve otomatik sigorta olarak sınıflandırılabilir. Günümüzde emniyetli olması ve değiştirmeye gerek duyulmamasından dolayı otomatik sigortalar kullanılmaktadır.

   

   

   

  Yazan %PM, %18 %480 %2017 %13:%May Okunma 3184 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 13

?<