Mesleki Gelişim Soruları 12
 • Mesleki Gelişim Soruları 12

   

   

  S.285. Dünya Sağlık Teşkilatı’na göre (WHO) İş Kazası ne demektir?

   

  C.285. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) iş kazasını “Önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makina ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay.” olarak tanımlamaktadır.

   

  S.286. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre (ILO) İş Kazası ne demektir?

   

  C.286. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasını “Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay.” şeklinde tanımlamıştır

   

  S.287.İş güvenliği uzmanı kimler olabilir?

   

  C.287.İş sağlığı ve iş güvenliği konularında görev yapmak üzere donanım sahibi tüm mühendislik disiplinindekiler iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilir. Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir. Mimar veya teknik elemanlar da iş güvenli eğitimleri sonucu sertifika alarak iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olanlar ÇSGB tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar.

   

  S.288. Elektrik-Elektronik Mesleklerinde tipik iş kazaları nelerdir?

   

  C.288.

  A-Elektrik akımının bulunduğu sırada iletkendeki sıyrık kısmın vücuda teması.

  B-Topraklamasız aletlerde meydana gelen kısa devre sebebiyle gövdeye elektrik akımının geçmesi

  C- Nemli yerde kısa devre sebebiyle elektrik akımının çevreye yayılması

  C-Sıcak havanın vücuda teması.

  Ç- Elektronik devre montajı sırasında kişinin elektrik akımına kapılması.

  D-Cihazın taşınması sırasında cihazın düşmesi.

   

  S.289. Mekanik Meslek Gruplarında tipik iş kazaları nelerdir?

   

  C.289.

  A- Parçaların tornaya gevşek bağlanması

  B-Arızalı tezgâhın çalıştırılması

  C-Koruyucusuz makinede çalışılması

  Ç- Makine üzerinde alet unutulması

  D- Sıcak parçaların elle tutulması

  E-Makinelerde gözlüksüz çalışma

  F- Egzoz gazından zehirlenme

  G- Karasör boyama atölyesinde zehirlenmeler

   

  S.290. Kimya ve Diğer Meslek Gruplarında tipik iş kazaları nelerdir?

   

  C.290.

  A-Asit yanıkları

  B- Gaz yanıkları

  C- Fosfor yanıkları

  Ç- Sindirim ve solunum yolu, kesik veya yara yoluyla etkilenme

  D- Kimyasal maddelerin elle tutulması

  E- Cam araçlarının kırılması ile meydana gelen kesikler

  F- Kimyasal madde ve çözeltilerin tadına bakma isteği

   

  S.291.İş kazalarında Görünen (doğrudan) zararlar nelerdir?

   

  C.291. Meydana gelen bir iş kazası sonucunda yaralanma, ölüm ve malzeme kaybı ile ilgili tüm giderler, doğrudan zararları ihtiva etmektedir.

  A- Makine-teçhizat hasarı

  B- Tazminat ödemeleri

  C- İlk yardım masrafları

  Ç- Diğer tıbbi masraflar

  D-Doktor masrafları

  E-İlaç masrafları

  F-Tedavi masrafları sosyal yardım ödenekleridir

   

  S.292. İş kazalarında Görünmeyen (dolaylı) zararlar nelerdir?

   

  C.292. Görünmeyen (dolaylı) zararlar: Maliyet yönüyle hesaplama zorluğu olan iş kazası sonucunda ilk anda hissedilemeyen ancak zaman içerisinde maddi ve manevi yükümlülükler sebebiyle iş yerinde ve toplum içinde etkisini gösteren zararlar olarak ifade edilir.

  Bunlar;

  A-Kaybolan iş günü,

  B- Kaybolan iş gücü,

  C- Üretim kayıpları,

  Ç- Toplumun uğradığı zararlardır.

   

  S.293. Yanma / Yangın Nedir?

   

  C.293. Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir.

   

  S.294.Aşağıdaki şekil size neyi ifade etmektedir?

   

   

   

   

   

   mesleki294soru

   

   

   

   

  C.294.Yanma üçgenini ifade etmektedir.

   

  S.295. Yangın Çeşitleri nelerdir?

   

  C.295.

  >>>>> A sınıfı yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir.

  >>>>> B sınıfı yangınlar: Yanabilen sıvılar neden olduğu yangınlardır. Soğutma (sis hâlinde su) ve boğma (karbondioksit, köpük ve kuru kimyevi toz) ile söndürülebilir.

  >>>>> C sınıfı yangınlar: Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dâhil edebiliriz. C sınıf yangınlarda yanabilen hafif metallerin ve alaşımların (magnezyum, lityum, sodyum, seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlar dikkat çekmektedir. Bu yangınları kuru kimyevi tozlar söndürür. Elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınları ayrı bir sınıf içinde değerlendirmez. C sınıfı yangınların içinde yer alır. Bu tür yangınlara, elektrik akımı kesilerek müdahale edilmeli ve kuru kimyevi toz kullanılmalıdır.

   

  S.296.C Sınıfı yangını açıklayınız ve nasıl söndürülür?

   

  C.296. C sınıfı yangınlar: Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dâhil edebiliriz. C sınıf yangınlarda yanabilen hafif metallerin ve alaşımların (magnezyum, lityum, sodyum, seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlar dikkat çekmektedir. Bu yangınları kuru kimyevi tozlar söndürür. Elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınları ayrı bir sınıf içinde değerlendirmez. C sınıfı yangınların içinde yer alır. Bu tür yangınlara, elektrik akımı kesilerek müdahale edilmeli ve kuru kimyevi toz kullanılmalıdır

   

  S.297. B Sınıfı yangını açıklayınız ve nasıl söndürülür?

   

  C.297. B sınıfı yangınlar: Yanabilen sıvılar neden olduğu yangınlardır. Soğutma (sis hâlinde su) ve boğma (karbondioksit, köpük ve kuru kimyevi toz) ile söndürülebilir.

   

  S.298. A Sınıfı yangını açıklayınız ve nasıl söndürülür?

   

  C.298. A sınıfı yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir.

   

  S.299.Yangın nedeni olan Korunma önlemlerinin alınmamasını açıklayınız?

   

  C.299. Korunma önlemlerinin alınmaması: Yangın nedenlerinin başında yangına karşı önlemlerin alınmaması gelmektedir. Genellikle elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri (evlerde kullanılan tüp gazları) patlayıcı-parlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından yangın çıkmaktadır. Özellikle büyük yerleşim alanlarında, konut ve iş yerlerinde çıkan yangınların büyük bir kısmının nedeni, elektriğin ve LPG tüplerinin yanlış kullanımıdır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılmaması da yangını oluşturan diğer bir sebep olmaktadır. Bununla birlikte kaloriferlerde ve soba ile ısıtma yöntemlerinde, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemlerin alınması hâlinde yangın afetinde büyük bir azalma olacaktır.

   

  S.300. Yangın nedeni olan bilgisizliği açıklayınız?

   

  C.300. Bilgisizlik: Yangına karşı hangi önlemlerin, nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geçmemek yangının önemli nedenlerindendir.Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve oluşan bir yangının söndürülmesini bilmek, eğitim ve bilgilenmeden geçer. Bu sebeple yangını önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de öğrenmek gerekir.

   

  S.301. Yangın nedenleri nelerdir?

   

  C.301.

  A- Korunma önlemlerinin alınmaması

  B- Bilgisizlik

  C- İhmal

  Ç- Kazalar

  D- Sabotaj

  E- Sıçrama

  F-Doğal olaylar

   

  S.302. Yangın nedeni olan kazaları açıklayınız?

   

  C.302. Kazalar: İstem dışı oluşan olaylardan bazıları da (kalorifer kazanının patlaması, elektrik kontağı gibi) yangına neden olmaktadır. Kendiliğinden gelişen bütün olaylarda başlangıçta yeterli önlemlerin alınmaması etkili olabildiği gibi bilgisizliğin de rol oynadığını görebiliyoruz. Temelde bunlar olmaksızın kazaların yol açtığı yangınlar da olmaktadır.

   

  S.303. Yangın nedeni olan sabotajı açıklayınız?

   

  C.303. Sabotaj: Yangına karşı gerekli önlemler alındığı hâlde bazı insanlar çeşitli amaçlar ve kazanç uğruna kasıtlı olarak kişi ve topluma ait bina ve tesisleri yakarak can ve mal kaybına neden olabilir.

   

  S.304. Yangın nedeni olan sıçramayı açıklayınız?

   

  C.304. Sıçrama: Kontrol altına alınmış veya alınmamış bir yangın ihmal veya bilgisizlik sonucu sıçrayarak, yayılarak veya parlayıp patlayarak daha büyük boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle bu tür olaylara karşı dikkatli olmamız gerekmektedir.

   

  S.305. Yangın nedeni olan Doğal olayları açıklayınız?

   

  C.305. Doğa olayları: Rüzgârlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi ya da yıldırım düşmesi vb. gibi doğa olayları sonucunda da yangın çıkabilir

   

  S.306. Yangın nedeni olan ihmali açıklayınız?

   

  C.306. İhmal: Yangın konusunda bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğumuz LPG tüp (evlerde kullanılan tüp gaz), ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulmuş ütü gibi ihmaller büyük yangınlara yol açabilir.

   

  S.307. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler nelerdir?

   

  C.307.

  A-Soğutarak Söndürme

  B-Havayı Kesme

   

  S.308.Soğutarak yangını söndürme nasıl yapılır?

   

  C.308.

  A-Su ile soğutma: Soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılandır. Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su, yangın yerine kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lanslarıyla da gönderilebilir.

  B-Yanıcı maddeyi dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme yangının yayılmasına neden olacağı için uygulanmaz.

  C- Kuvvetli üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava, alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. Bu tip (soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir. Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda kuvvetli üfleme yangına daha fazla oksijen sağlayacağı için yangının büyümesine neden olur. Bu nedenle bu tür söndürmeler büyümüş yangınlarda kullanılmaz.

   

  S.309. Soğutarak yangını söndürmede su ile soğutma yöntemi nasıl yapılır?

   

  C.309. Su ile soğutma: Soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılandır. Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su, yangın yerine kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lanslarıyla da gönderilebilir.

   

   

   

  Yazan %PM, %17 %867 %2017 %22:%May Okunma 3029 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 12

?<