Fitil Makinesi soruları
 • Fitil Makinesi soruları

  S.1- Pamuk iplikçiliğinde Fitil’in diğer adı nedir?

   

   

  C.1. Pamuk iplikçiliğinde fitil, flayer olarak da adlandırılır.

   

  S.2-Fitil ( Flayer ) Makinesi nedir ?

   

   

  C.2. Cer makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için(O-E iplikçilik sistemi hariç ) bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelere fitil (flayer) makinesi, denir ?

   

   

  S.3-Fitil Şeridi hangi makineden elde edilir?

   

   

  C.3. Cer makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için(O-E iplikçilik sistemi hariç ) bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren fitil (flayer) makinesinden elde edilen ürüne Fitil şeridi denir.

   

   

  S.4-  Fitil ( Flayer ) Makinesinin görevleri nelerdir?

   

   

  C.4. a )Çekim işlemi ile cer bandını inceltmek ve fitil hâline getirmek

          b )Büküm ile fitili sağlamlaştırmak

          c )Fitili bobin hâlinde sararak ring iplik makinesinde eğirmeye uygun forma getirmek

   

   

  S.5-Fitil ( Flayer ) makinesi sarım kısmında;

   

   

           a ) Arabanın görevi nedir?

           b ) İğlerin görevi nedir?

           c ) Kelebeğin görevi nedir?

           d ) Baskı Parmağının ( Pençenin ) görevi nedir?

   

   

  C.5. a) İğleri ve kelebeği üzerinde taşıyan kısımdır. Aşağı yukarı hareket eder.Tam bir bobin sarımı yapmak ve bobindeki konikliği sağlamak için arabanın yaptığı kurs   hareketi, her devirde biraz azalmaktadır. Kurs boyu ile birlikte, araba hızının aynı oranda azalması gerekir. Bu işlemler şalter (kilit) tertibatı ile sağlanır.

   

   

            b ) Kelebekle birlikte çalışarak fitillerin, fitil kalemi üzerine sarılmasını gerçekleştirir.

            c ) Fitili düzgün bir şekilde fitil kalemine veren elemandır.

            d ) Rehber kısmıyla düzgün bir şekilde uygun gerginlikte sarım yapılır.

   

   

  S.6- YÜN iplikçiliğinde Fitil’in diğer adı nedir?

   

   

  C.6. Yün iplikçiliğinde fitil, finisör olarak da adlandırılır.

   

   

  S.7-  Fitil (Finisör) Yapmanın Amacı NEDİR?

   

   

  C.7.Çekme makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelere fitil (finisör) makinesi, elde edilene de fitil şeridi denir. Bu makinelerin en temel farklılığı, flayer makinesinde fitile mukavemet vermek için Kelebek ile büküm kullanılırken finisör makinesinde mukavemet vermek için ovalama Tekniğinin kullanılmasıdır. Flayer de bir fitil, bir kaleme sarılır. Finisör makinesinde iki tane fitil bir kaleme sarılır. Kamgarn ve yarı kamgarn yün iplikçiliğinde eğirmeden önce fitil işlemi vardır. Ştrayhgarn iplikçiliğinde ayrıca fitil makinesi olmayıp tarak makinesinin çıkışında fitil elde edilmektedir.

   

   

  S.8- fitil (finisör) makinesi nedir?

   

   

  C.8. Çekme makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelerdir.

   

   

  S.9- flayer makinesinde fitile mukavemet vermek için hangi teknik kullanılır?

   

   

  C.9. Kelebek ile büküm teknikleri kullanılır.

   

   

  S.10- finisör makinesinde mukavemet vermek için hangi teknik kullanılır?

   

   

  C.10.ovalama tekniği kullanılır.

   

   

  Yazan %PM, %26 %744 %2017 %19:%Mar in Ders Soruları Okunma 4154 defa

Fitil Makinesi soruları

?<