Tekstil Boyacılığı Test Soruları
 • Tekstil Boyacılığı Test Soruları

   

  1) Aşağıdakilerden hangisi terbiye işlemleri ile tekstil materyaline kazandırılan özelliklerden değildir?

   

  A) Kokusu B) Tutumu C) Görünümü D) Kullanım özellikleri

   

  2) Aşağıdakilerden hangisi selüloz esaslı mamullere uygulanan ön terbiye işlemlerinden değildir?

   

  A) Dinkleme B) Merserizasyon C) Haşıl sökme D) Bazik işlem

   

  3) Aşağıdakilerden hangisi yünlü mamullere uygulanan ön terbiye işlemlerinden değildir?

   

  A) Dinkleme B) Karbonizasyon C) Merserizasyon D) Krablama

   

  4) Aşağıdakilerden hangisi bazik işlemler sonucu pamuk elyafına kazandırılan özelliklerden değildir?

   

  A) Hidrofillik B) Yabancı maddeler uzaklaşır. C) Hidrofobluk D) Lif beyazlaşır.

   

  5) Aşağıdakilerden hangisi merserizasyon sonucu elde edilen etkilerdendir?

   

  A) Parlaklık B) Mukavemet C) Düzgünleşme D) Hepsi

   

  6) Aşağıdakilerden hangisi pamukluların ağartılmasında kullanılan maddelerdendir?

   

  A) H2O2 B) NaOCl C) NaClO2 D) Hepsi

   

  7) Aşağıdakilerden hangisi ipek lifine yapılan ön terbiye işlemlerinden değildir?

   

  A) Karbonizasyon B) Ağartma C) Pişirme D) Serisin uzaklaştırma

   

  8) Ham hâldeki pamuklu mamullerin sarımtırak rengini gidermek için yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Haşıl sökme B) Ağartma C) Merserizasyon D) Karbonizasyon

   

  9) Pamuklu mamullerin ağartılmasında kullanılan kimyasal maddeler aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) H2O2 B) NaClO2 C) NaOCl D) Hepsi

   

  10) Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi pamuklu mamullerin ağartılmasında en fazla tercih edilen kimyasaldır?

   

  A) H2O2 B) NaClO2 C) NaOCl D) Hepsi

   

  11) Pamuklu mamullerin hidrojen peroksit ile ağartılmasında ağartma banyosunda aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır?

   

  A) NaOH B) Stabilizatör C) Islatıcı D) Hepsi

   

  12) Tekstil mamulünün renklendirilmesinde kullanılan ve mamule kimyasal bağlarla bağlanan bileşiklerin adı nedir?

   

  A) Boyar madde B) Boya C) Renk D) Spektrum

   

  13) Rengin tamamen fiziksel alanda oluşturulabilmesi için ihtiyaç olduğu faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Işık kaynağının aydınlattığı bir cisim B) Işık kaynağı C) Rengi algılayacak olan göz ve beyindir D) Hepsi

   

  14) Aşağıdakilerden hangisi selüloz elyafını boyayabilen boyar madde grubu değildir?

   

  A) Reaktif boyar madde B) Direkt boyar madde C) Asit boyar madde D) Küp boyar madde

   

  15) Aşağıdakilerden hangisi protein elyafı boyayan boyar madde grubu değildir?

   

  A) Reaktif boyar madde B) Metal kompleks boyar madde C) Asit boyar madde D) Küp boyar madde

   

  16) Polyesteri boyayabilen boyar madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Reaktif boyar madde B) Metal kompleks boyar madde C) Dispers boyar madde D) Küp boyar madde

   

  17) Aşağıdakilerden hangisi direkt boyar maddelerle pamuk boyamada kullanılan maddelerden değildir?

   

  A) Tuz B) Asit C) Baz D) Hiçbiri

   

  18) Direkt boyar maddelerle boyamada tuzun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Boyar maddenin elyafa ilgisini arttırır. B) Boyar maddenin lif üzerinde homojen dağılımını sağlar. C) Boyar madde moleküllerinin kumaşa yönlenmesini sağlar. D) Hepsi

   

  19) Direkt boyar maddelerle boyama sonrasında haslık artırma işlemleri hangi maddelerle yapılır?

   

  A) Direkt boyar madde stabilizatörü B) Sodyum karbonat-Sodyum klorür C) Asetik asit-ıslatıcı D) Hepsi

   

  20) Direkt boyar madde ile boyamada sodanın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Boyar maddenin çözünmesini sağlar. B) Boyamanın düzgün bir şekilde yapılmasını sağlar. C) Boyar maddenin boyama banyosunda çözünmüş olarak kalmasını sağlar. D) Hepsi

   

   

  Aşağıdaki soruları doğru ya da yanlış olarak yanıtlayınız. Yanıtınızı Doğru ise D, yanlış ise Y olarak yazınız

   

  21. Asit boyar maddeler, protein ve poliamid lifi asidik ortamda boyadıkları için bu adı almış suda çözünebilen boyar maddelerdir. (D

  )

  22. Asit boyar maddelerle yünün boyanmasında banyoya ilave edilen tuzun görevi pH’ı ayarlamaktır. (Y

  )

  23. Asit boyar maddelerle yünün boyanmasında kullanılan su metal iyonları içermemelidir. (

  D )

  24. Asit boyar maddeler ile boyanmış yünlü mamulün ışık haslıkları düşük, ter haslıkları yüksektir. (

  Y )

  25. Zayıf asidik veya nötral ortamda boyayan asit dink veya asit süper dink boyar maddeleri en yüksek yaş haslıklarına sahip olan boyar maddeleridir. (D )

   

  26) Aşağıdakilerden hangisi ön terbiye işlemlerinin amaçlarından değildir?

   

  A) Mamulün rengini korumak B) Mamulün tutumunu geliştirmek C) Mamulün görünümünü geliştirmek D) Kullanım özelliklerini geliştirmek

   

  27) Aşağıdakilerden hangisi ağartma işleminin mamule kazandırdığı özelliklerdendir?

   

  A) Sarımtırak renk giderilir. B) Mamul parlaklaşır. C) Mamul daha canlı görünür. D) Hepsi

   

  28) H2O2 ile ağartmada mutlaka kullanılan ve ağartma sırasında H2O2 nin parçalanmasını engelleyen kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Sodyum klorit B) Stabilizatör C) Asetik asit D) Sodyum hidroksit

   

  29) Aşağıdakilerden hangisi yünlü mamullere uygulanan ön terbiye işlemlerinden değildir?

   

  A) Dinkleme B) Karbonizasyon C) Merserizasyon D) Ağartma

   

  30) Direkt boyar maddelerle boyama sonrasında bakırlama işleminin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Mamulün çekmezliğinin sağlanması için B) Boyanan rengin numune renge uygun olması için C) Boyar maddenin tam olarak çözünmesi için D) Işık haslığını arttırmak için

   

   

   

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

   

   

   

  31) ……………………………işlemi pamuklu kumaş üzerinde bulunan hav tabakasını (tüycükleri) yok etmek amacıyla yapılır.YIKAMA

   

  32) Yünlerdeki bitkisel artıkları uzaklaştırmak için yapılan kimyasal işleme……………denir.KARBONİZASYON

   

  33) Tekstil mamulünün renklendirilmesinde kullanılan ve mamule kimyasal bağlarla bağlanan bileşiklere …………………………….…denir.BOYARMADDE

   

  34) Bir cismin veya ışık kaynağının gözümüzde sebep olduğu etkiye …………...denir.RENK

   

  35) Dokumadan çıkan ham bir bezin satışa sunulduğu ana kadar gördüğü tüm işlemlere …………………………………………….. işlemleri denir. ÖN TERBİYE

  36. Aşağıdakilerden hangisi pH‟ın tanımıdır?

   

  A) Herhangi bir çözeltideki H+ (hidrojen iyonu) ve OH- (hidroksil iyonu) sayısını belirleyen ölçeğe pH denir.

   

  B) Herhangi bir çözeltideki H2O sayısını belirleyen ölçeğe pH denir

   

  C) Herhangi bir çözeltideki NaOH sayısını belirleyen ölçeğe pH denir.

   

  D) Herhangi bir çözeltideki kimyasal maddelerin miktarını belirleyen ölçeğe pH denir.

   

  37. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli asit değildir?

   

  A) HClO4 B) HNO3 C) H2SO4 D) NaOH

   

  38. Bir kimyasal maddenin nötr özellik göstermesi için H+ ve OH- oranı nasıl olmalıdır?

   

  A) Çözeltideki H+ oranı OH- oranından çok olmalıdır.

   

  B) Çözeltideki H+ oranı OH- oranından az olmalıdır.

   

  C) Çözeltideki H+ ve OH- oranı birbirine eşit olmalıdır.

   

  D) Çözeltideki H+ ve OH- oranının nötr özellik ile herhangi bir ilgisi yoktur.

   

  39. Bir kimyasal maddenin bazik özellik göstermesi için H+ ve OH- oranı nasıl olmalıdır?

   

  A) Çözeltideki H+ oranı OH- oranından çok olmalıdır.

   

  B) Çözeltideki H+ oranı OH- oranından az olmalıdır.

   

  C) Çözeltideki H+ ve OH- oranı birbirine eşit olmalıdır.

   

  D) Çözeltideki H+ ve OH- oranının baziklik ile herhangi bir ilgisi yoktur.

   

  40. Bir kimyasal maddenin asidik özellik göstermesi için H+ ve OH- oranı nasıl olmalıdır?

   

  A) Çözeltideki H+ oranı OH- oranından çok olmalıdır.

   

  B) Çözeltideki H+ oranı OH- oranından az olmalıdır.

   

  C) Çözeltideki H+ ve OH- oranı birbirine eşit olmalıdır.

   

  D) Çözeltideki H+ ve OH- oranının asidik özellik ile herhangi bir ilgisi yoktur.

   

  41. Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerinden değildir?

   

  A) Karışımda bulunan maddelerin miktarı arasında belirli, sabit bir oran yoktur.

   

  B) Kendini oluşturan atomlara kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir.

   

  C) Fiziksel yollarla ayrıştırılır.

   

  D) Karırımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz.

   

  42. Birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının bir yardımcı madde ile ya da yardımcı madde olmadan oluşturduğu homojen karışım aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Dispersiyon

   

  B) Süspansiyon

   

  C) Emülsiyon

   

  D) Dispergatör

   

  43. Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özelliklerinden değildir?

   

  A) Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliğini gösterir.

   

  B) Bileşikler farklı cins atomlardan oluşur.

   

  C) Kendini oluşturan atomlara kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir.

   

  D) Saf maddelerdir. Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiptir.

   

  44. Bir molekülün anyon ve katyonlarına ayrılmasına ne denir?

   

  A) Süblimasyon

   

  B) Agregasyon

   

  C) İyonlaşma

   

  D) Koloit

   

  45. Aşağıdakilerden hangisi katalizör teriminin açıklamasıdır?

   

  A) Katıldıkları herhangi bir kimyasal reaksiyonun hızını artıran ama reaksiyonun sonunda herhangi bir değişikliğe uğramayan maddelerdir.

   

  B) Katıldıkları herhangi bir kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan ama reaksiyonun sonunda herhangi bir değişikliğe uğramayan maddelerdir.

   

  C) Akışkanların (sıvı, gaz) akmaya karşı gösterdiği dirençtir.

   

  D) Birbiri içinde çözünmeyen bir sıvı ve bir katı maddenin yardımcı madde ile ya da yardımcı madde olmadan oluşturduğu homojen karışımlardır.

   

  46. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde çözünme olmaz?

   

  A) Suya kolonya damlatılması B) Çaya şeker katılması C) Suya buz katılması D) Yağ lekelerinin benzinle temizlenmesi

   

  47. I. Homojen karışımlardır. II. Tek çözünen içeriklerdir. III. Elektrik akımını iletirler. Yukarıdaki yargılardan hangileri çözeltiler için her zaman doğrudur?

   

  A) I, II ve III B) Yalnız I C) II ve III D) Yalnız III

   

  48. Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını en az iletir?

   

  A) KOH B) H2SO4 C) O2 D) NaCl

   

  49. I-Sıcaklığı yükseltmek II-Katıyı toz hâline getirmek III-Bir karıştırıcı ile karıştırmak Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir katının hem çözünürlüğünü hem de çözünme hızını değiştirir?

   

  A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III

   

  50. 15 gram şekerin 60 gram suda çözünmesiyle oluşan çözeltide şeker yüzdesi kaçtır?

   

  A) 9 B) 15 C) 20 D) 25

   

  51. % 20‟lik 800 g çözeltide kaç gram NaOH çözünmüştür?

   

  A) 160 g B) 200 g C) 120 g D) 140 g

   

  52. 360 g su kullanılarak hazırlanan % 40‟lık alkol çözeltisinde çözünen maddenin kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) 144 g B) 240 g C) 400 g D) 320 g

   

  53. 400 g su kullanılarak hazırlanan % 12‟lik CaCl2 çözeltisinde çözünen maddenin kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) 48 g B) 58 g C) 28 g D) 68 g

   

  54. 1250 gram % 20‟lik tuz çözeltisi hazırlamak için gerekli olan suyun kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) 50 g B) 500 g C) 750 g D) 1000 g

   

  55. 600 g su kullanılarak hazırlanan % 20‟lik Na2CO3 çözeltisinde çözünen maddenin kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) 80 g B) 100 g C) 120 g D) 150 g

   

  56. 4 g NH4NO3 (amonyum nitrat) kaç moldür? (N: 14 H: 1 O: 16 )

   

  A) 0,05 B) 0,08 C) 0,06 D) 0,03

   

  57. 0,4 mol (NH4 )2 SO4 (amonyum sülfat) kaç gramdır? (N: 14 S: 32 O: 16 H: 1 )

   

  A) 0,05 B) 0,08 C) 0,06 D) 0,03

   

  58. Bir maddenin 14,2 gramı 200 ml suda çözünerek 0,5 M‟lık çözelti elde ediliyor. Çözünen maddenin mol kütlesi kaç gramdır?

   

  A) 148 g/mol B) 145 g/mol C) 154 g/mol D) 142 g/mol

   

  59. 160 gram NaOH kullanarak kaç litre 0,8 molarlık çözelti hazırlanabilir? (NaOH: 40 g/mol)

   

  A) 4 l B) 40 l C) 5 l D) 8 l

   

  60. 5,85 gram NaCl‟nin suda çözünmesiyle hazırlanan 200 ml‟lik çözeltisinin molaritesi ne olur? (NaCl: 58,5 g/mol)

   

  A) 0,5 M B) 0,3 M C) 0,4 M D) 0,6 M

   

  61. 4 g NaOH kullanarak hazırlanan 250 ml çözeltinin derişimi kaç molardır? (NaOH: 40 g/mol)

   

  A) 0,4 M B) 4 M C) 5 M D) 8 M

   

  62. 490 gram H2SO4 kullanılarak kaç litre 0,5 molarlık çözelti hazırlanabilir? (H2SO4: 98 g/mol)

   

  A) 12 M B) 5 M C) 15 M D) 10 M

   

  63. 0,2 molü 9,2 gram olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? (N=14 O=16)

   

  A) N2O B) NO C) NO2 D) N2 O3

   

  64. 6 g CH3COOH kullanılarak hazırlanan 500 ml çözeltinin derişimi kaç molardır? (Na2SO4: 60 g/mol)

   

  A) 0,4 M B) 4 M C) 5 M D) 8 M

   

  65. 3 litresinde 49 g H2SO4 içeren bir çözeltinin molaritesi ne olur? (H2SO4: 98 g/mol)

   

  A) 0,012 M B) 0,016 M C) 0,015 M D) 0,01 M

   

  66. 9,8 normal sülfirik asidin çözünmesiyle oluşan 400 ml çözeltinin normalitesi nedir? (H2SO4= 98 g/mol )

   

  A) 0,05 B) 0,5 C) 0,6 D) 0,7

   

  67. 16 g mol Al(OH)3 (alüminyum hidroksit) ile 0,9 normal çözelti hazırlanabilmesi için çözeltinin hacmi kaç Ɩ olmalıdır? (Al(OH)3 = 64 g/mol)

   

  A) 1,5 B) 1,6 C) 2,1 D) 1,2

   

  68. 250 ml 0,1 N çözeltide kaç gram H3PO4 vardır? (H3PO4= 98 g/mol)

   

  A) 0,81 g B) 0,18 g C) 1, 30 g D) 1, 81 g

   

  69. 0,16 m NaOH çözeltisi hazırlamak için kaç 300 g suya kaç gram NaOH eklemek gerekir? (NaOH: 40 g/mol)

   

  A) 2,01 B) 2,19 C) 1,92 D) 2,12

   

  70. 600 g suda 60 gram CaCO3 çözünmüştür. Bu çözeltinin molalitesi nedir? (CaCO3: 100 g/mol)

   

  A) 1 m B) 2 m C) 1,4 m D) 0,6

   

  71. ppm nasıl bir derişim birimidir?

   

  A) Milyonda bir parça B) Binde bir parça C) Milyarda bir parça D) Yüzde bir parça

   

  72. ppb nasıl bir derişim birimidir?

   

  A) Binde bir parça B) Milyarda bir parça C) Milyonda bir parça D) Yüzde bir parça

   

  73. H2SO4 bileşiğinin tesir değerliği nedir?

   

  A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

   

  74. Normalite birimi nedir?

   

  A) Molar B) Gram C) Mol D) Normal

   

  75. 3 M H2SO4 kaç N‟dir?

   

  A) 6 N B) 3 N C) 9 N D) 12 N

   

  76. % 15‟lik 80 gram şeker çözeltisi hazırlamak için kaç gram şeker ve kaç gram su gerekir?

   

  A) 12 g şeker/68 g su B) 15 g şeker/85 g su C) 22 g şeker/78 g su D) 25 g şeker/75 g su

   

  77. 38,2 gram suda 11,8 gram tuz çözülerek hazırlanan çözeltinin kütlece yüzdesi nedir?

   

  A) % 25,2 B) % 23,6 C) % 28 D) % 32,7  

   

  78. 126 gram HNO3 içeren 5 litre çözelti kaç molardır? (H:1, N:14, O:16)

   

  A) 0,4 B) 0,6   C) 0,2 D) 0,8

   

  79. 1,5 litre 2 M HCI çözeltisinde kaç mol HCI çözünmüştür? (HCI: 36,5 g/mol )

   

  A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

   

  80. 300 ml 2,2 M AlCl3 çözeltisini hazırlamak için kaç gram madde tartılmalıdır? (Al: 13, Cl: 35,5)

   

  A) 44 g B) 88 g C) 64 g D) 56 g

   

  81. 0,5 N 200 ml KCl çözeltisi hazırlamak için kaç gram KCl gerekir? (KCl =74,5 g/mol)

   

  A) 49 g B) 4,9 g C) 7,45 g D) 0,745 g

   

  82. 5,85 gram NaCl, 250 g suda çözünürse molalitesi ne olur? (NaCl, = 58,5 g/mol)

   

  A) 0,4 g B) 0,1 g   C) 4 g D) 1 g

   

  83. 20 ml 3 molal Al2(SO4)3 çözeltisinde kaç mol Al2(SO4)3 vardır?

   

  A) 0,6 B) 0,06 C) 6 D) 0,006

   

  84. Bir çözeltinin normalitesini hesaplamak için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

   

  A) Çözeltinin hacmi B) Çözünen maddenin eş değer gram sayısı   C) Çözünen maddenin eş değer gramı D) Çözeltinin eş değer gramı

   

  85. 18,5 g Ca(OH)2 ile 250 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin normalitesi kaçtır? (Ca(OH)2 : 74 g/mol)

   

  A) 0,2 N B) 2 N C) 0,02 N D) 0,002 N

   

  Yazan %PM, %04 %851 %2017 %22:%May in Ders Soruları Okunma 3978 defa
Tekstil Boyacılığı Soruları

Tekstil Boyacılığı Test Soruları

?<