Yuvarlak Örme RR Dokuma Tipi Ribana Örgüler
 • Yuvarlak Örme RR Dokuma Tipi Ribana Örgüler

   

  RR dokuma tipi ribana örgüler, ribana yuvarlak örme makinelerinde silindir ve kapak iğnelerinin rapora göre atlamalar yapması düzeninde elde edilen örgülerdir. Dalgalı ribana örgülerle üretilen kumaş yüzeyi; enine ve boyuna yönde, esnekliği düşük, düzgün görünümlüdür.

   

  Çeşitleri;

  1-İsviçre tipi dokuma örgü raporu

  2- Flamenk tipi dokuma örgü raporu

  3-Hollanda tipi dokuma örgü raporu

  Dokuma tipi ribana örgülerin yapılabilmesi için ribana yuvarlak örme makinesinin çift çelik yollu olması gerekir. Tek tip iğne ve çelikli makinede bu örgünün üretilmesi mümkün değildir. 

  Dokuma tipi ribana örgülerin örülebilmesi için makinenin iğne düzeni gibi örgünün üretileceği makine çift çelik yollu olduğundan makinenin kapak veya silindir iğneleri 1’de 1 olacak şekilde iki çeşit olarak düzenlenmelidir. Bu işlem makinenin iğne yatağına tamamen uygulanmalıdır.

  Dokuma tipi ribana örgülerde tüm iğneler çalıştırıldığı için mekik ayarlarının ipliğin rahat alabileceği pozisyonda yapılması gerekir. Mekik ayarı yapıldıktan sonra sabitleyici somonlar sağlamlaştırılmalıdır. 

  Dokuma tipi ribana örgüsünün örgü raporu incelendiğinde örgünün oluşturulmasında atlama ve ilmek çeliklerinin kullanıldığı görülmektedir. Kumaşın örülmesinde çelik ayarlarını yapabilmek için kumaşın örgü raporuna ihtiyaç vardır. Örgü raporuna bakılarak makinenin çelik diziminin yapılması daha kolaydır. Aşağıda dokuma tipi ribana örgüsünün örgü raporuna göre çelik dizimi gösterilmiştir. Yukarda görüldüğü gibi çelik dizimi, dört sistem raporludur. Bu durumda makine sistem sayısı bitene kadar çelik düzeni rapor tekrarı yaparak oluşturulur. Bütün sistemlerin çelik dizimi yapıldıktan sonra sistemler, sırası karıştırılmadan makineye montelenir. Burada sıranın karışması; istenilen yüzeyin elde edilememesine dolayısı ile hataya neden olur.

  Dokuma tipi ribana kumaşın örülmesi için may ayarının biraz sıkı olması gerekir. Çünkü örgü yüzeyinde atlama iplikleri fazladır. Eğer may ayarı gevşek olursa kumaşın arka yüzeyinde kalan atlama iplikleri, kumaş gerdirildiğinde ön yüzeyden gözükebilir. 

  Gerginlik ve kasnak ayarı: Dokuma tipi kumaşın örülmesinde çift kasnaklı furnisörlerin kullanılması şarttır. Eğer bütün iplikleri tek kasnaktan beslersek 2. ve 4. sistemin harcadığı iplik miktarı ile 1. ve 3.sistemin harcadığı iplik miktarı aynı olmadığından makineyi çalıştıramayız. Bu yüzden 1. ve 3. sistem gibi tek sayılı sistemler 1. kasnaktan, 2. ve 4.sistemler gibi çift sayılı sistemler ise 2. kasnaktan hareket alacak şekilde ayarlanmalıdır. Kasnak ayarı yapılırken her iki kasnakta da ayar işlemi bittikten sonra üst bölmede bulunan sabitleme somonu sağlamlaştırılır. Aksi takdirde makine çalıştığında kayışlarda gevşeme oluşur. Daha sonra kayış gerdirme kolundan kayışların gerginliği sağlanmalıdır.

  Kumaş çekim ayarı: Kumaş çekim ayarı, bütün örme tekniklerinde olduğu gibi bu örgü tekniğinde de örülen kumaşa göre belirlenir. Makine çalışırken kumaş gerginliği elle kontrol edilir, duruma göre çekim hızı şürülür ya da yükseltilir.

   

  Numunenin yapılması

  Makinede gerekli bütün ayarların yapılmasından sonra numune alımı için bir miktar kumaş örülmelidir. Numune örülmesi esnasında makine ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Sabit ayarlarda çıkan numune kumaş kontrol edilip gerekli ayarlar toplu hâlde yapılmalıdır. Aksi takdirde numune örülürken yapılan bazı ayar değişiklikleri numune kumaşın bir kısmında gözükmeyebilir.

   

  Kontrollerin Yapılması

  Numune kumaş örüldükten sonra makine durdurulmalı ve numune kumaş kesilerek kontrolleri yapılmalıdır. Örülen numune kumaşın öncelikle birim gramajının istenilen düzeyde olup olmadığı (eğer varsa örnek numune ile yok ise sipariş formu ile) karşılaştırılarak kontrol edilir. Sonra örgü raporu, görünümü, kumaşın ham maddesi, tuşesi, rapor boyutu, harcanan iplik miktarı karşılaştırılıp kontrol edilir.

   

  Üretimin Yapılması

  Tüm kontrolleri yapılan kumaş, istenilen özelliklere sahip olmayabilir. Bu durumda makine ayarlarında istenilen özelliklere yönelik değişiklik yapılmalıdır. Eğer numune istenilen özelliğe sahip ise kumaşın üretimine geçilmelidir. Üretim esnasında makine cağlıklarına iplik yerleştirilirken raporda belirtilen özellikte (lot numarası, renk, iplik numarası, ham madde vs.) ipliklerin (bobinler) olmasına dikkat edilmelidir.

   

   

  Yazan %PM, %17 %654 %2016 %17:%Nis in Örme Okunma 5097 defa

Yuvarlak Örme RR Dokuma Tipi Ribana Örgüler

?<