Armür
 • Armür
   
   
  Kumaşı meydana getirmek üzere çözgü ve atkı ipliklerinin birbirleriyle bağlantı yapabilmeleri için örgünün gereği olarak bir bölüm çözgü ipliklerinin diğerlerinden ayrılarak yukarı doğru kalkmasının ( ya da makinenin yapısı gereği aşağı inmesini ) ve aradan atkının geçebileceği AĞIZLIK dediğimiz boşluğun oluşturulmasını dokuma tezgâhlarının “ ARMÜR TERTİBATI sağlar.
  Bazı dokuma makinelerinde bu görevi kam ya da eksantrikler yaparlar. Armür tertibatının gücü çerçeveleri nin aracılığı ile çözgü ipliklerine yaptırdığı hareketlerin desen kâğıdına gösterilmesine “armür planı” ya da kısaca “ ARMÜR denir.
  ARMÜR PLANININ DESEN KÂĞIDINDA GÖSTERİLMESİ
  Burada iki temel işlem yürütülür;
  1-Uygulanan tahar türü ne olursa olsun kullanılan tüm çerçeveler, taharın desen kâğıdında gösterilme düzenine göre birinciden sonuncuya doğru sıralanarak denk geldikleri karelere işaretlenirler.
  2-Örgü raporunda olduğu gibi çözgü ipliklerinin hareketi esas alınıp atkıların üzerlerinde oldukları noktalar doldurulur.
  Bu temel işlemlerle benzer taharın desen kağıdında gösterilme şekline ve birinci çerçevenin pozisyonuna bağlı olarak armür planı desen kağıdı üzerinde aşağıda belirtilen üç ana düzende gösterilir.
  A-Tahar hizasında SAĞDA
  B-Tahar hizasında SOLDA
  C-Taharın altında ÖRGÜ RAPORU HİZASINDA
  ARMÜR PLANININ SOLDA GÖSTERİLMESİ
   
   
   
   
  1solarmur
   
   
   
   
   
  ARMÜR PLANININ SAĞDA GÖSTERİLMESİ
   
   
  1sagarmur
   
   
   
   
   
  1orguhizasarmur
   
   
   
  ARMÜR PLANININ TAHARIN ALTINDA ÖRGÜ RAPORU HİZASINDA GÖSTERİLMESİ
   
   
   
   
  2orguhizasarmur
   
   
   
   
   
  Yazan %PM, %17 %851 %2019 %22:%Ağu in Dokuma Okunma 2861 defa

Armür

 
?<