Tekstil Teknolojisi Soruları
 • Tekstil Teknolojisi Soruları

   

   

  1-“Her bir lifin boyu birkaç santimetredir.” Cümlesi hangi tip lifleri tanımlar ?

   

  a)Yün elyaf b) Ştapel elyaf c)Yapay elyaf d)Filament e) Kimyasal Elyaf

   

  2-Lif incelikleri hangi birim ile tanımlanır ?

   

  a) Metre b) Santimetre c) Mikron d) İnç e) Milimetre

   

  3- Mat liflerin enine kesitleri aşağıdaki şekillerden hangisine benzer ?

   

  a) Dairesel b) Oval c) Üçgen d) Fasulye e) Enine kesit mat olmasında bir faktör değildir.

   

  4-Uzatıldığında çok fazla uzayabilen ve bırakıldığında eski boyutlarını alabilen lifler hangi deyim ile tanımlanır ?

   

  a)Filament b)Ştapel elyaf c)Kimyasal elyaf d)Elastomer elyaf e) Doğal lif

   

  5- Pamuk liflerinde KALİTE pamuğun hangi özelliği ile doğrudan bağlantılıdır ?

   

  a) Çapı b)Kıvrımlılığı c)Nem çekme özelliği d)Renk e) Boyu

   

  6-Pamuk hangi kimyasal maddeden en fazla zarar görür ? 

   

  a)Seyreltik asit b)Derişik asit c)Seyreltik baz d)Derişik baz e) Hiçbirinden etkilenmez.

   

  7-Pamuk hücresinin tam olarak gelişemeden ölmesi hangi deyim ile tanımlanır ?

   

  a)Lümen b) Primer zar c) Sekonder kısım d)Kütlü pamuk e) Ölü pamuk

   

  8-Keten lifi eldesi sırasında odunsu kısımların yumuşatılması için yapılan işleme ne isim verilir ?

   

  a)Yıkama b)Kırma c)Eğirme d)Islama e) Hallaç

   

  9-Jüt bitkisinin geç hasatı lif de ne tür bir değişim gösterir ?

   

  a) Elyaf dayanıksız olur. b) Kütikül tabakası gelişmez.  c) Sertleşir ve parlaklığını kaybeder.  d) Lif boyu uzar. e) Bir değişiklik olmaz.

   

  10-Aşağıdakilerden hangisi koko liflerinin özelliklerinden biri değildir ?

   

  a) Suya çok dayanıklıdır. b) Rengi koyu kahve ile açık kahve arasında değişir. c) Hasır,çuval,fırça yapımında kullanılır. d) Yeteri kadar esnek değildir. e) Hindistan cevizinin meyvesinden elde edilir.

   

  11- Yün kalitesi hangi harf ile belirtilir ?

   

  a) y b) k c) s d) m e) mm

   

  12- Yün liflerinin inceliklerinin el ve göz yardımıyla belirlenmesi nasıl tanımlanır ?

   

  a) Subjektif yöntem b)Objektif yöntem c) Mikroskopla ölçüm d)Lanametre ile ölçüm e) Mikroner ile ölçüm

   

  13- Yün liflerinin kıvrımlılığı hangi aletle belirlenir ?

   

  a) Mikrokop b) Lanametre c) Mikroprojeksiyon d) Mikroner e) Krimpmetre

   

  14- Yün lifinin iki ucundan tutulup çekilince ölçülen uzunluğu nasıl tanımlanır ?

   

  a) Lüle uzunluğu b) Uzunluk c) Gerçek uzunluk d) Ondülasyon e) Subjektif uzunluk

   

  15- Yün hangi kimyasal maddeden en fazla zarar görür ?

   

  a)Seyreltik asit b)Derişik asit c)Seyreltik baz d)Derişik baz e) Hiçbirinden etkilenmez.

   

  16- Tiftik liflerinin incelikleri aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır ?

   

  a) Hayvanın boyu ile b) Hayvanın kilosu ile c) Hayvanın yaşadığı yer ile d) Hayvanın yaşı ile  e) Hayvanın dişi veya erkek olması ile

  17- Böceği iyi gelişemeyen veya içinde ölen ipek böceği kozaları nasıl tanımlanır ?

   

  a) Çipez koza b) Çifte koza c) Delik koza d) Kamçı başı e) Tava dibi

   

  18- Deşe ipekten iplik üretiminde elde edilen % 100 ipek ipliklerine ne isim verilir ?

   

  a) İpek ipliği b) Dupion ipeği c) Streichgarn iplik d) Büret e) Asbest

   

  19- Asbest liflerinin en olumsuz özelliği hangisidir ?

   

  a) Yanıcı olması b) Kolay boyanması c) Yüzeyinin pürüzlü olması d) Doğal haliyle renginin koyu olması e) Kanserojen olması

   

  20- Yün liflerinde lif demetinin sıkıştırılıp bırakıldıktan sonra demetin eski biçim ve hacmini alması hangi fiziksel özelliği tanımlar ?

   

  a) Yaylanma yeteneği b) Uzama ve esneklik c) Keçeleşme özelliği d) Biçimlenme yeteneği  e) Kıvrımlılık

   

  21-Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir tekstil ürününde aranan fiziksel özelliklerdendir?

   

  a. Renk ve parlaklık b. Nem tutma c. Mukavemet d. Işık haslığı e. Kirlenme eğilimi

   

  22-Aşağıdaki doğal bitkisel liflerden hangisi bitki yapraklarından elde edilen liflerindendir?

   

  a. Pamuk b. Keten c. Jüt d. Kapok e. Sisal

   

  23-Bir pamuk lifini oluşturan aşağıdaki elemanlardan hangisi primer duvarda yer alır?

   

  a. Pektin tabakası b. Tek fibril c. Fibril tutamı d. Fibril kenarı e. Lümen

   

  24-Aşağıdaki hayvansal liflerden en kalın olanı hangisidir?

   

  a. Alpaka b. Merinos yünü c. Deve tüyü d. Angora e. Moher

   

  25-Yün ve ipek liflerinin kimyasal bileşimleri karşılaştırıldığında; yünde olup ipekte ise çok az (neredeyse yok denecek kadar az) olan atom hangisidir?

   

  a. Karbon b. Hidrojen c. Oksijen d. Kükürt e. Azot

   

  26-Aşağıdaki farklı iplik sistemlerine göre aynı pamuk elyafından, aynı numarada üretilen pamuk ipliklerinden en düzgün yüzeyli (tüysüz) olanı hangi yönteme göre üretilen olur?

   

  a. Ring b. Kompakt c. Open-end rotor d. Open-end friksiyon e. Hava jetli

   

  27-Aşağıdaki kimyasal liflerden hangisi anorganik lif sınıfına girer?

   

  a. Asetat b. Karbon c. Polipropilen d. Kupro e. Poliamid

   

  28-Rejenere selüloz liflerinin üretiminde, selüloz maddesinin çözülmesi aşağıdaki liflerden hangisinde organik çözücü ile yapılır?

   

  a. Kupro b. Polinozik c. Lyocell d. Modal e. Viskon

   

  29-Bir yalancı bükümlü iplik tekstüre tesisinde aşağıdaki ünitelerden hangisi yer almaz?

   

  a. Temaslı ısıtıcı b. Disk ünitesi c. Soğutma plakası d. Boru ısıtıcı e. Puntalama ünitesi

   

  30-Bir ring iplik tesisi göz önüne alındığında, aşağıdaki makinelerden hangisi eğirme öncesi (eğirmeye hazırlık) makinelerinden değildir?

   

  a. Penye makinesi b. İkinci cer makinesi c. Tarak d. Fitil makinesi e. Cer makinesi

   

  31-Karde pamuk iplikçiliğindeki tarak makinesinin görevi kamgarn yün iplikçiliğinde hangi makine ile gerçekleştirilir?

   

  a. Regüleli cer b. Karışım ceri c. Bantlı cer d. Krempel e. Tarama makinesi

   

  32-Aşağıdaki iplik numara sistemlerinden hangilerinde numara değeri arttıkça iplik incelir?

   

  a. Denye ve Tex b. Tex ve Nm c. Denye ve Nm d. Tex ve Ne e. Nm ve Ne

   

  33-Numarası Nm 50 olan bir ipliğin, Tex cinsinden numarası kaç eder?

   

  a. 20 Tex b. 50 Tex c. 90 Tex d. 180 Tex e. 5.5 Tex

   

  34-Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir ipliğin özelliklerini tanımlayan büyüklüklerden değildir?

   

  a. İncelik b. Mukavemet c. Aşınma direnci d. Büküm e. Uzama (elastikiyet)

   

  35-Aşağıdaki işlemlerden hangisi dokuma hazırlık işlemlerinden değildir?

   

  a. Haşıllama b. İplik katlama c. Bobinleme d. Çözgü hazırlama e. Çözgü salma

   

  36-Aşağıdaki yöntemlerden hangisi çözgü ipliklerinin haşıllanmasında kullanılmaz?

   

  a. Kuru Haşıllama b. Katı parafinleme c. Çözgü mumlama d. Sıcak eriyik Haşıllama e. Çözücülü haşıllama

   

  37-Atkı atma sistemlerine göre aşağıdaki dokuma makinelerinden üretim hızı en yüksek olan hangisidir?

   

  a. Mekikli b. Mekikçikli c. Esnek kancalı d. Rijit (sert) kancalı e. Su jetli

   

  38-Bir dokuma tezgâhında çalışma sırasında meydana gelen çözgü ipliği kopuşları aşağıdaki hangi parça/mekanizma tarafından algılanır?

   

  a. Çözgü köprüsü b. Gücü telleri c. Çözgü salma sistemi d. Lamel e. Tarak

   

  39-Dokuma makinelerinde her bir çerçeve hareketinin tipini ve zamanlamasını kontrol eden delikli kartların kullanıldığı ağızlık açma sistemi/sistemleri aşağıdakilerden hangisidir ?

   

  a. Eksantrikli b. Armürlü c. Jakarlı d. Armürlü ve Jakarlı e. Eksantrikli ve Armürlü

   

  40-Örmecilikte atlama ve askı olması için ne gereklidir?

   

  41-Örmecilikte kullanılan iğnelerin isimlerini belirtiniz ?

   

  42-Tişört üretiminde kullanılan RL süprem örme kumaşlar hangi makinelerde üretilirler?

   

  a. Yuvarlak örme makineleri b. Düz örme makineleri  c. Çözgülü örme otomatları d. Raşel örme makineleri e. Hakelgalon makineleri

   

  43- Örme kumaşları dokuma kumaşlardan ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

   

  a. Mukavemet b. Gramaj c. Tüylülük d. Elastikiyet e. Aşınma dayanımı

   

  44- Dokusuz (nonwoven) yüzeylerin üretiminde kullanılan tülbent oluşturma yöntemlerinden hangisi/hangileri ıslak (sulu) yöntemlerdendir?

   

  a. Mekanik yöntem b. Aerodinamik c. Eriyikten tülbent oluşturma d. Hidrodinamik e. Aerodinamik ve hidrodinamik

   

  45- Aşağıdaki yöntemlerden hangisi dokusuz (nonwoven) yüzeylerin üretiminde kullanılan tülbent sağlamlaştırma (bağlama) yöntemlerinden değildir?

   

  a. Hava jeti b. İğneleme c. Dikme d. Kimyasal bağlama e. Termik bağlama

   

  46- Dokusuz (nonwoven) yüzey kumaşların yüzeyinde kıvırcıklar oluşturmak amacıyla uygulanan özel bitim işlemi hangisidir?

   

  a. Kalenderleme b. Kaplama c. Yüzey tekstüresi d. Kanallama e. Kalibreleme

   

  47- Aşağıdaki kullanım alanlarından hangisinde dokusuz (nonwoven) yüzeylerin önemli bir kullanımı yoktur?

   

  a. Yapışkan telalar b. Filtreler c. Çocuk bezleri d. Temizlik bezi e. Giysilik kumaşlar

   

  48- Aşağıdakilerden hangisi tekstil terbiye efektlerinin eldesinde etkili parametrelerden değildir?

   

  a. Terbiye makinesi . Terbiye kimyasalları c. Kimyasalların ekolojik olması d. Tekstil maddesinin (lifin) cinsi e. Uygulama ortamı (su, hava vb.)

   

  49- Kumaş yüzeyinden dışarı çıkan serbest lif uçlarının (tüylerin) giderilmesinde kullanılan kuru ön terbiye işlemi/işlemleri aşağıdakilerden hangisidir?

   

  a. Fırçalama b. Yakma c. Şardonlama d. Şardonlama ve fırçalama e. Dövme

   

  50- Günümüzde pamuklu mamullerin ağartılmasında en fazla kullanılan ağartma maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  a. Sodyumhipoklorit b. Sodyum klorit c. Hidrojen peroksit d. Hidrosülfit e. Kükürtdioksit

   

  51- Pamuklu kumaşlara uygulanan merserizasyon işlemi sonucunda, aşağıdaki özelliklerden hangisinde belirgin bir iyileşme meydana gelmez?

   

  a. Hidrofilite b. Parlaklık c. Boyut stabilitesi d. Kumaş mukavemeti e. Boya alma yeteneği

   

  52- Yünlü kumaşlara uygulanan karbonizasyon işlemi ile aşağıdakilerden hangi etki sağlanır?

   

  a. Parlaklık kazandırma b. Boyut stabilitesi kazandırma (fiksaj) c. Keçeleşmezlik sağlama d. Keçeleştirme e. Bitkisel artıkları uzaklaştırma

   

  53- Aşağıdakilerden hangisi bir boyama işleminin önemli proses parametrelerinden değildir?

   

  a. Boyanan malzemenin miktarı b. Süre (zaman) c. pH d. Sıcaklık e. Banyonun bileşimi (reçete)

   

  54-Kurutma işlemi sırasında kumaş eninin istenilen şekilde ayarlanabildiği kurutma makinesi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  a. Ramözler b. Infra-red (kızılötesi) kutucular c. Emme tamburlu kurutucular d. Silindirli kurutucular e. Döner tamburlu (Tumbler) kurutucular

   

  55- Akrilik liflerinin boyanmasında aşağıdaki boyarmaddelerden hangisi kullanılır?

   

  a. Asit b. Krom c. Reaktif d. Metal kompleks e. Katyonik

   

  56- Günümüzde baskılı kumaş üretiminde kullanılan en yaygın (önemli) baskı makinesi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  a. Rulo baskı b. Düz şablonlu film baskı c. Rotasyon baskı d. Transfer baskı e. Ink Jet baskı

   

  57- Yün liflerinin yüzeyindeki pul tabakasının kısmen veya tamamen giderilerek keçeleşme özelliğinin önlenmesi hangi işlemle gerçekleştirilir?

   

  a. Karbonizasyon b. Krablama c. Yakma d. Yıkama e. Klorlama

   

  58- Önceden boyanmış kumaşlar üzerinde beyaz ve renkli desenler elde etme prensibine dayanan baskı yöntemi hangisidir?

   

  a. Direk baskı b. Aşındırma baskı c. Rezerve baskı d. Transfer baskı e. Kabartma baskı

   

  59- İpek liflerinde serisinin uzaklaştırılması ile ipekli mamullerin hangi özelliği gelişmez?

   

  a. Yumuşaklık b. Parlaklık c. Çekmezlik d. Nem alma yeteneği e. Boyanabilirlik

   

  60- Pamuklu kumaşlara uygulanan yapay reçineler yardımıyla aşağıdaki bitim (apre) özelliklerinden hangisi kazandırılır?

   

  a. Su geçirmezlik b. Güç tutuşurluk c. Yağ iticilik d. Buruşmazlık e. Yumuşaklık

   

  61- Selülozik mamullerin boyanmasında aşağıdaki boyarmaddelerden hangisi kullanılmaz?

   

  a. Direk b. Dispers c. Reaktif d. Küp e. Kükürt (sülfür)

   

  62- Aşağıdaki kumaş boyama makinelerinden hangisinde kumaş halat halinde boyanır?

   

  a. Haspel b. Jiger c. HT-Levent d. Yarı kontinü e. Kontinü

   

  63- Aşağıdaki apre (bitim işlemleri) yöntemlerinden hangisi mekanik apre işlemleri sınıfından değildir?

   

  a. Kalenderleme b. Şardonlama c. Makaslama d. Zımparalama e. Ağırlaştırma

   

  64- Aşağıdaki yöntemlerden hangisi konfeksiyonda kumaşların kesiminde kullanılan bir teknik değildir?

   

  a. Presli kesim b. Bıçaklı kesim c. Hava jetli kesim d. Lazerli kesim e. Plazmalı kesim

   

  65- Aşağıdaki dikiş ilmeklerinden hangisi özel dikiş ilmeği sınıfına girer?

   

  a. Reçme dikişi b. Tek iplikli düz dikiş c. Çift düz dikiş d. Üçlü düz dikiş e. Üçlü zincir dikiş

   

  66- Aşağıdakilerden hangisi bir düz dikiş makinesinin dikiş ilmeğini oluşturan fonksiyonel parçalarındandır?

   

  a. İğne mili b. Çağanoz c. Krank çubuğu d. El çarkı e. Kayış

   

  67- Çift zincir dikişinde ilmek oluşumu kaç adımda (fazda) meydana gelir?

   

  a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 6

   

  68-Koruyucu teknik tekstiller, 12 temel tekstil alanından hangisine dâhildir?

   

  a. Mometech b. Geotech c. Medtech d. Protech e. Clothtech

   

  S.69.İplikçilikte Harman ne demektir ?

   

  C.69. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi ( elyaf )  bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine harman denir ?

   

  S.70.Harmanlama işleminin amaçları nedir ?

   

  C.70.Harmanlama işleminin amaçları 

   

        1-Farklı tip ve kalitedeki elyafları karıştırmak

        2-Farlı ham madde türlerini karıştırmak

        3-Büyük elyaf kütlelerini ince tutamlar hâlinde açmak

        4-Elyaf içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek

   

  S.71. Harman (karışım) işleminin faydaları nelerdir ?

   

  C.72.Harman (karışım) işleminin faydaları:

        1-Ürüne gerekli olan ve ondan beklenen özellikleri sağlamada yardımcı olmaktadır. Örnek: Bakım kolaylığı sağlamak amacıyla yapay ve doğal liflerin karışımı

        2-Ham maddenin sahip olduğu özelliklerin varyasyonunu dengeler.

        3-Ham madde maliyetinin azalmasına yardımcı olur.

        4-Üretim prosesi boyunca randımanı iyileştirmede avantaj sağlar. Örneğin; kısa stapelli materyalin  işlenmesi  sırasında harmana katılan uzun stapelli lifler, taşıyıcı görevi yaparak randıman ve kalitenin yükselmesini sağlar.

   

  S.73.Kontrol ve vida sıkma aletleri nelerdir?

   

  C.73.Faz kontrol kalemi, Düz tornavida, Yıldız uçlu tornavida, iki ağızlı tornavida.

   

  S.74.Basit kesici ve şekillendirici aletler nelerdir?

   

  C.74.Pense, Yan keski, Karaburun, Maket bıçağı, Düz uçlu keski, Cımbız, Metal çekiç, Eğe, Demir testeresi, Ağaç testeresi, Makas, Kablo soyma pensi.

   

  S.75.Kesici ve delici aletler nelerdir ?

   

  C.3.Darbeli breyz,Şarjlı el breyzi,şarjlı tornavida

   

  S.75.Ölçüm aletleri nelerdir ?

   

  C.75.Şerit metre,Katlanabilir metre,Kumpas.

   

  S.76.El aletlerinde olan anahtarlar nelerdir ?

   

  C.76.Kombine anahtar takımı,Kurbağacık anahtarı,Alyan anahtar,Lokma anahtar,Yıldız anahtar takımı,Ayarlı pense,Takım çantası

   

  S.77.Tarak Makinelerin Görevleri nelerdir ?

   

  C.77.Tarak Makinelerin Görevleri :

             1-Elyafı tek lif hâline gelinceye kadar açmak

             2-Yabancı madde ve ince tozları ayrıştırmak

             3-Kısa lifleri özellikle neps-nopeleri (düğüm) ayırmak

             4-Lifleri paralelleştirip uzunlamasına bir yön vermek

             5-Elyafın karışmasını sağlayarak harmanlamayı artırmak

             6-Lifleri bant formuna getirip kovalara istiflemek

             7-Makine çıkışında her noktadaki kalınlığı ve düzgünlüğü eşit olan bant elde edip kovalara istiflemek.

   

  S.78. Yün iplikçilik sisteminde kullanılan yün tarak makineleri kullanılan lif boyuna kaça ayrılır,nelerdir ?

   

  C.78. İkiye ayrılır : 1-Kamgarn veya yarı kamgarn tarak makinesi

   

                                2-Ştrayhgarn tarak makinesi.

   

  S.79. Tarak makinesinin kısımları nelerdir ?

   

   

  C.79.Tarak makinesinin kısımları

            1-Besleme kısmı

            2-Ön açma (avantren tertibatı) ve pıtrak çıkarma (Morel tertibatı)

           3-Esas tarak kısmı (büyük tamburlu garnitür telli açıcı)

           4-Çıkış kısmı (bant elde etme)

   

  S.80- Cer Bandı yapmanın amacı nedir?

   

  C.80. Taraktan alınan bandlar cer makinesine gelir. Bandların kalınlığı (çapı) her yerinde aynı değildir. band boyunca birbirini takip eden ince ve kalın yerler bulunur. Cer makinesinde, band düzgünsüzlüğünü gidermek ancak, 6–8 bandın birleştirilerek katlanmasıyla (dublaj) mümkündür. Böylece bazı bandların kalın yerinin, diğerlerinin ince yerine getirilmesiyle düzgünsüzlüğün büyük ölçüde ortadan kalktığı görülür. Dublajla kalınlaşan bandlara çekim (6-8) uygulanarak inceltilir. Bir şeridin çekilebileceği incelik için sınırlama olduğundan normal olarak mekanik çekim oranı, beslenen cer sayısına yakın tutulur.

   

  S.81- Cer Makinelerin Görevleri nelerdir?

   

  C.81.a- Taraktan alınan bandları paralelleştirip çekerek inceltmek

         b- Dublaj ile karışım homojenliğini ve düzgünlüğü sağlamak

         c-Tarama işleminin daha sağlıklı yapılabilmesi için lif uçlarındaki kancaların açılmasını sağlamak

         d-Band elde etmek. 

   

  S.82- Pamuk iplikçiliğinde Fitil’in diğer adı nedir?

   

  C.83. Pamuk iplikçiliğinde fitil, flayer olarak da adlandırılır.

   

  S.84-Fitil ( Flayer ) Makinesi nedir ?

   

  C.84. Cer makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için(O-E iplikçilik sistemi hariç ) bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelere fitil (flayer) makinesi, denir ?

   

  S.85-Fitil Şeridi hangi makineden elde edilir?

   

  C.85. Cer makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için(O-E iplikçilik sistemi hariç ) bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren fitil (flayer) makinesinden elde edilen ürüne Fitil şeridi denir.

   

  S.86-  Fitil ( Flayer ) Makinesinin görevleri nelerdir ?

   

  C.86. a )Çekim işlemi ile cer bandını inceltmek ve fitil hâline getirmek

            b )Büküm ile fitili sağlamlaştırmak

            c )Fitili bobin hâlinde sararak ring iplik makinesinde eğirmeye uygun forma getirmek

   

  S.87-Fitil ( Flayer ) makinesi sarım kısmında;

   

           a ) Arabanın görevi nedir?

           b ) İğlerin görevi nedir?

           c ) Kelebeğin görevi nedir?

           d ) Baskı Parmağının ( Pençenin ) görevi nedir?

   

  C.87. a) İğleri ve kelebeği üzerinde taşıyan kısımdır. Aşağı yukarı hareket eder.Tam bir bobin sarımı yapmak ve bobindeki konikliği sağlamak için arabanın yaptığı kurs   hareketi, her devirde biraz azalmaktadır. Kurs boyu ile birlikte, araba hızının aynı oranda azalması gerekir. Bu işlemler şalter (kilit) tertibatı ile sağlanır.

   

            b ) Kelebekle birlikte çalışarak fitillerin, fitil kalemi üzerine sarılmasını gerçekleştirir.

            c ) Fitili düzgün bir şekilde fitil kalemine veren elemandır.

            d ) Rehber kısmıyla düzgün bir şekilde uygun gerginlikte sarım yapılır.

   

  S.88-RİNG İPLİK MAKİNESİ NEDİR?

   

  C.88. Ring iplik makinesi bilezikli iplik makinası olarak da isimlendirilir. İplik üretim hattında ipliğin elde edildiği makinedir.

   

  S.89-İPLİK YAPMANIN AMACI NEDİR?

   

  C.89. Eğrilebilen tekstil lifleri (bitkisel lifler, hayvansal lifler, kimyasal lifler) kullanım yerine uygun özelliklerde iplik makinesinde elde edilir.

   

  S.90-İPLİK MAKİNESİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

   

   

  C.90. Fitil şeridini istenilen numaraya kadar çekerek inceltmek,

          Çekilmiş elyaf kümesine büküm vererek mukavemet kazandırmak,

          Sarma tertibatı yardımıyla ipliği masura üzerine sararak kops elde etmek

   

  S.91-İPLİK MAKİNESİ KAÇ KISIMDAN OLUŞMUŞTUR? İSİMLERİ NELERDİR?

   

  C.91. İplik makinesi üç kısımdan oluşmuştur

         Besleme

         çekim kısmı

         Büküm kısmı

   

  S.92-AÇIK UÇ ( OPEN-END ) EĞİRME SİSTEMİNE NEDEN DOLAYI İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

   

  C.92.Ring eğirme yönteminde üretim hızının sınırlı kalmasından dolayı alternatif olarak ihtiyaç duyulan bir eğirme yöntemidir.

   

  S.93-AÇIK UÇ ( OPEN-END ) EĞİRME SİSTEMİNDE KAÇ NUMARADAN KAÇ NUMARAYA KADAR İPLİK ELDE EDİLİR?

   

   

  C.93.Açık uç iplik makinesinde, 12 tex’ten 150 tex’ e (Nm 85’e, Ne 4’ten Ne 50’ye) kadar iplik elde edilir.

   

   

  S.94-Açık Uç ( Open-End ) Eğirme sisteminde temel prensip nedir ?

   

   

  C.94.Açık uç eğirme makinelerinde temel prensip elyaf grubunu tek lif hâlinde ayırdıktan sonra düzenli bir şekilde tekrar toplayarak iplik formuna getirmektir.

   

  Yazan %PM, %26 %478 %2017 %13:%Mar in Ders Soruları Okunma 3870 defa

Tekstil Teknolojisi Soruları

?<