Numune Kumaş Dokuma Soruları
 • Numune Kumaş Dokuma Soruları

   

   

  S.1- İşletmeler hangi sebeplerden dolayı numune kumaş dokumak zorundadır, açıklayınız? 

  C.1-İşletmelerde yani fabrikalarda yeni bir kumaş dokuma işine başlamadan önce, yapılmak istenen kumaş numune (küçük örnek) olarak dokunur.

   Numunesi üretilecek kumaş işletmedeki desinatörlük ARGE bölümü tarafından tasarlanır veya müşterinin getirdiği bir kumaş numunesi analiz edilir ve müşteri kabul ederse ( yani numune istenilen kumaş özelliğini gösteriyorsa ) işletmedeki veya fabrikadaki Dokuma makinelerinde dokunur.

   Numune istenildiği gibi değilse düzeltmeler yapılarak numune istenilen hale getirilir.

   Numune kumaşın avantajı da burada ortaya çıkar, büyük işletmelerde siparişe göre numune bir kumaş dokunur.Zira numune kumaş yapılmadan dokuma makisinde üretim yapılırsa maliyeti yüksek olur.( Kumaşta hatalar olur,müşteri beğenmez gibi..)

   

  S.2-Numune dokuma tezgâhında, numune kumaş üreteceksiniz. Numune tezgâhının haricinde size gerekli olan malzemeler nelerdir, maddeler halinde yazınız? 

  C.2- 

   1-Çözgü ipliği veya iplikleri 

   2-Çözgü hazırlama sehpası 

   3-Gücü Çekeceği 

   4-Plastik çekiç 

   5-Armüre göre gerekli olan armür paletleri 

   6-Mekik 

   7-Masura 

   8-Atkı ipliği 

   9-Armür tıpası 

   10-Tarak 

   11-Çözgüleri paraleleştirmek için fırça

   

  S.3- Pamuk ipliği ile polyester ipliği arasında ne farklar vardır, en çok üçer adedini maddeler halinde yazınız? 

  C.3- 

  Pamuk ipliği 

   1-Pamuk ipliği ştapel yani kesikli elyaftan elde edilir. 

   2-Pamuk ipliği doğal elyaf olan pamuk bitkisinin tohumundan elde edilen pamuk elyafının eğirilmesinden elde edilir. 

   3-Pamuk ipliği selülozik esaslıdır. 

  Polyester ipliği 

   1-Polyester ipliği flament halde üretilir. İstenildiğinde flamentler kesikli elyaflar gibi kesilerek ştapel yani kesikli elyaftan elde edilir. 

   2-İnsan eliyle yapılır yani sentetiktir. 

   3-Kimyasal metodlarla elde edilir.

   

  S.4- 

  A-40/2 Nm Pamuk ipliği denildiğinde ne anlıyorsunuz, maddeler halinde yazınız? 

   B-70/36 Nd Polyester ipliği denildiğinde ne anlıyorsunuz, maddeler halinde yazınız? 

  C.4- 

  A-40/2 Nm pamuk ipliği denildiğinde; 

   1-İki adet 40 numara metrik pamuk ipliği birbiri ile katlanarak bükülmüştür. 

   2-Bu katlı ipliğin nihai numarası 20 Nm’tir. 

   3-Bu iplik uzunluk birim sistemi ile numaralanmıştır. 

   4-Bu ipliğin doğaldır. 

  B-70/36 Nd Polyester ipliği denildiğinde; 

   1-Bu polyester ipliği 70 Nd’dir ve Otuzaltı ( 36 ) adet flamentten meydana gelmiştir. 

   2-Bu iplik Ağırlık birim sistemi ile numaralanmıştır. 

   3-Bu iplik sentetiktir.

   

  S.5-  Numune kumaş üreteceksiniz. Kullanacağınız çözgü ipliği sağ bükümlü ve atkı ipliği ise sol bükümlüdür. Çözgü ve Atkı ipliklerinin numaraları aynı numaradır. Atölyede bu ipliklerden var. sizin bulmanız gerekmektedir. Buna göre ; 

   A-Bir ipliğin Sol Bükümlü olduğunu nasıl tespit edersiniz? 

   B- Bir ipliğin Sağ Bükümlü olduğunu nasıl tespit edersiniz?

   

  C.5- A-Bir ipliğin Sol Bükümlü olduğunu nasıl tespit etmek için dikey tutulan tek kat iplikte meydana gelen spiral veya helisler S harfinin ortasındaki doğru yönünde (sol) ise ya da uçlarından tutulup sağ el tarafından sola doğru (saat yönünün tersi) döndürüldüğünde düzeliyor ve mukavemet kaybediyor ise iplik S bükümlüdür. 

  B-Bir ipliğin Sağ Bükümlü olduğunu nasıl tespit etmek için; 

   Dikey tutulan tek kat iplikte meydana gelen spiral veya helisler Z harfinin ortasındaki doğru yönünde (sağ) ise ya da uçlarından tutulup sağ el tarafından sağa doğru (saat yönünde) döndürüldüğünde düzeliyor ve mukavemet kaybediyor ise iplik Z bükümlüdür.

   

  S.6- 

  Çözgünüzü 240 tel olarak hazırladınız. Numune tezgâhında Tarak Eniniz 60 cm olacaktır. Örgüye göre tarak dişinden 1 adet çözgü teli geçireceğinize göre kaçlı tarak kullanmalısınız, hesaplayınız? 

  C.6- 

   Çözgü Tel Sayısı (ÇTS) = 240 tel 

   Tarak Eni ( TE )= 60 cm 

   Dişte Tel Sayısı ( DTS )=1 

  Olduğuna göre;  

   

   

  numune0103

   

   

   

  Veya: 

  60 cm.de 240 tel varsa 

  1 cm.de x tel olur. 

  X = 240/60 = 4 tel ( 1 cm.deki tel sayısı ) 

  Tarak numarası 10 cm.deki diş boşluğu sayısı olduğundan; 

  10 x 4 = 40 lı tarak olur. 

  S.7- İki adet aynı özelliklerde iki ayrı numune tezgâhında numune kumaş üreteceksiniz. Birinci tezgâhta taraktan 1 tel geçirdiniz. İkinci tezgâhta taraktan 2 tel geçirdiniz. Bu iki tezgâhta dokuma yaptınız ve kumaşları ham olarak elde ettiniz. Bu iki adet ham kumaş arasında farklar nelerdir, maddeler halinde yazınız 

  C.7- 

  Bu iki adet ham kumaş arasında farklar: 

  Birinci tezgâhtan elde edilen kumaşın Ham kumaş eni, ikinci tezgâhtan elde edilen ham kumaşa göre daha geniş olur. 

  İki kumaşın tuşeleri birbirlerinden farlıdır. 

  S.8-İş emrine göre numune dokuma tezgâhında kumaş dokuyacaksınız.Bu kumaşın hatasız dokunması için nelere dikkat etmelisiniz? 

  C.8- 

  Bu kumaşın hatasız dokunması için; 

   A-Çözgü ipliklerinin aynı gerginlikte olması gereklidir.( Gevşek ve gergin olmamalıdırlar) 

   B-Tahar hatası olmamalıdır. 

   C-Tarak Harası olmamalıdır. 

   Ç-Kopan çözgü ipliği aynı renk ne numaralı iplik ile dokumacı düğümü ile düğümlenmelidir. 

   D-Atılan atkı aynı hızda tefe tarafından kumaş sathına yanaştırılmalıdır. 

   E-Kumaşın kenarlarının düzgün olması için kumaş gerginliği sağlanmalıdır.

   

  S.9- 

  Numune dokuma tezgâhında hangi ana elemanlar ile bu ana elemanların parçaları olmalıdır ki numune kumaş üretebilirsiniz? 

  C.9- 

  Numune dokuma tezgâhının ana elemanlar ile bu ana elemanların parçaları: 

   A-Çözgü levendi 

   B-Çözgü köprüsü 

   C-Çapraz çıtaları veya demirleri 

   Ç-Çerçeveler( Bunda bulunan gücüler ) 

   D-Tefe 

   E-Tarak 

   F-Kumaş köprüsü 

   G-Kumaş Levendi 

   H-Çözgü boşaltma tertibatı 

   I-Kumaş sarma tertibatı 

   İ-Armür tertibatı ( buna takılan paletler ve paletlere takılan tıpalar )

   

  S.10- Numune kumaşı ürettiniz.Hangi sebeplerden dolaya kartelâ hazırlamak zorunluluğundasınız, açıklayınız? 

  C.10- 

  Fabrikada üretim yapmak yani sipariş almak için müşteriye, fabrikada üretilen ürünleri sunmak, izah etmek için kullanılır. Bu ise fabrikada, ürün ile ilgili çeşitli fuarlarda ve Show romlarda gerçekleşir. 

   Dokunan kumaşlardan kartelâ hazırlanırken dikkat edilmesi gereken husus, kartelânın ilk üretim kumaş mı yoksa seri üretim mi olduğudur. Buna göre üzerine yazılacak bilgiler de değişiklik gösterir. 

   Örneğin, kumaş kartelâmız bir dokuma atölyesinde yeniden aynı kumaşı dokumak için hazırlanmış ise; kumaşa ait örgü, tahar-armür planları, sıklıklar, iplik numaraları, tarak numarası, çözgü, atkı tel sayıları vs. gibi teknik konular üzerine yazılır. 

   Kullanılacak kumaşımız satışta müşteriye sunulacaksa daha yüzeysel, teknik verilerden ziyade kumaşın materyali, mukavemeti, kullanılacağı alana ait özellikleri bulunur.

   

  S.11. Aşağıda verilen Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsünün taharı düz tahar, DTS = 1, HKE 70 cm olarak dokunacaktır. Verilen donelere göre gerekli hesaplamaları yaparak numune kumaşı dokuyunuz?

   

   

   

  desen1111 

  S.12. Aşağıda verilen Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsünün taharı düz tahar,DTS = 1, HKE 70 cm olarak dokunacaktır.

  Verilen donelere göre gerekli hesaplamaları yaparak numune kumaşı dokuyunuz?

   

   

  panama1001 

  S.13. Aşağıda verilen Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgüsünün taharı düz tahar DTS = 1, HKE 70 cm olarak dokunacaktır.

  Verilen donelere göre gerekli hesaplamaları yaparak numune kumaşı dokuyunuz?

   

   

  yollu1002

   

   

  Yazan %AM, %19 %337 %2018 %10:%Kas in Ders Soruları

Numune Kumaş Dokuma Soruları

?<