Kalite Kontrol Soruları
 • Kalite kontrol soruları

   

   

  S.1.Flament ipliklerde kıvırcık kontrolü ne demektir ?

   

  C.1.Kıvrımlılıkölçümüyle kıvrılma dalgalarının sayısı ve boyutunun tespit edilmesidir.

   

  S.2.İplik mukavemetini etkileyen faktörler nelerdir ?

   

  C.2. 1-Elyaf uzunluğu 2-Elyaf inceliği 3-İplik yapısındaki moleküllerin dağılımları 4-İplikleri meydana getiren   ham maddeler 5-Düzgünsüzlük oranı 6-Büküm

  S.3.İplikte %Yağ Miktarı Tayini ne demektir ?

   

  C.3. POY ipliklerde bulunan yağ oranının istenilen oranda olup olmadığı tespit edilir.

   

  S.4.İplik numara çıkrığı (metre metrajlı) ne demektir ?

   

  C.4. İpliklerin belirli uzunluklarda kesilmesi için uzunluğu ölçmeye yarayan ve çıkrık denilen alettir.

   

  S.5.Hassas terazi ne demektir ?

   

  C.5. Uzunluk değerleri belirlenmiş olan ipliklerin, 1 mg hassasiyetli bir terazide tartılarak ağırlıklarının bulunmasını sağlayan cihazdır.

   

  S.6.İplik mukavemeti ne demektir ?

   

  C.6.İpliğin uygulanan bir yüke gösterdiği dirençtir.

   

  S.7.İplikteki mukavemet değerinin yüksek olmasının faydaları nelerdir ?

   

  C.7. 1-Zaman kaybını azaltır 2-kaliteyi yükseltir 3- Estetiği yükseltir 4- iplik kopuşunu azaltır 5- Makine duraklamalarını azaltır 6-Maliyeti düşürür.

   

  S.8. İplikte mukavemet tayini yaparken kullanılan parametreler nelerdir?

   

  C.8.

   

  1-Kopma mukavemeti

  2-Uzama yüzdesi

  3-Kopma uzunluğu

  4-Kopma yükü

  5-Kopma gerilimi

  6- İplikte mukavemet tayini.

   

  S.9. İplikte kopma mukavemeti ( kopma gerilimi )ne demektir ?

   

  C.9. İpliğin gerilime dayanma kabiliyeti ya da kopma dayanımıdır.

   

  S.10. İplikte kopma mukavemetini ( kopma gerilimini ) anlatınız?

   

  C.10.İplikte kopma mukavemeti; ipliğin gerilime dayanma kabiliyeti ya da kopma dayanımıdır. Buna ipliğin kopma gerilimi adı da verilebilir. Kopmaya kadar ilerletilen bir gerginlik direnci deneyinde oluşan maksimum dirençtir. Kopma mukavemeti denye başına gram ya da tex başına gram olarak ölçülür ve birim iplik sayısına düşen kuvvet olarak ifade edilir. 1-Denye mukavemeti: Bir denyelik ipliği veya elyafı koparmak için gerekli gram ya da ağırlık (g/den). 2-Tex mukavemeti: Bir tex’lik ipliği veya elyafı koparmak için gerekli gram ya da ağırlık (g/tex).

   

  S.11.İplikte uzama yüzdesi ne demektir ?

   

  C.11. Bir ipliğin gerilim altındaki uzama derecesinin ölçüsüdür.

   

  S.12.İplikte uzama yüzdesi kaç şekilde ifade edilir ?

   

  C.12

   

  .Uzama oranı üç şekilde ifade edilir :

   

  1-Uzunluk olarak

   

  2-İlk uzunluğun yüzdesi olarak

   

  3-İlk uzunluğun bir bölümü olarak.

   

  S.13.İplikte uzama kabiliyeti ne demektir ?

   

  C.13.Kritik uzama noktasına kadar uzatılmış bir mamulden kuvvet uygulaması kaldırıldığında hızla başlangıca geri döner. Bu noktadan sonra makro molekül zincirlerinin kopması ile esneme sağlanacağından başlangıç noktasına geri dönme mümkün değildir. Bir ipliği kopma noktasına kadar germe etkisiyle esnetme veya uzatma onun uzama kabiliyetini ya da uzayabilirliğini belirtir. Germe kuvvetinin uygulanmasından sonra ipliğin uzunluğundaki değişme ya da deformasyon orijinal uzunluğunun yüzdesi olarak ölçülür.

   

  S.14.İplikte kopma uzunluğu ne demektir ?

   

  C.14.Bir ipliğin kendi ağırlığı ile koptuğu uzunluktur.Filament ipliklerde moleküler yapının düzgün olup olmaması kopma uzunluğunu etkileyen en önemli etkenlerden birisidir. Lineer alanlar (moleküllerin düzgün olarak bulunduğu yerler) fazla ise kopma uzunluğu fazla; amorf alanlar (moleküllerin dağınık olarak bulunduğu yerler) fazla ise kopma uzunluğu azdır. Kopma uzunluğu, farklı numaralandırma sistemlerine sahip değişik kontrol malzemelerinin birbiri ile karşılaştırılmasını mümkün kılan bir ölçüdür. Kopma uzunluğunun, kopma kilometresi kısaltması Rkm’dir.

   

  S.15.İplikte kopma yükü,gerginliği ne demektir ?

   

  C.15.Kopma gerginliğini geliştiren, ipliğin kopması için gerekli olan yüktür.

   

  S.16. Mukavemet testlerinde kullanılan ölçme cihazılarında hangi şartlar sağlanmalıdır ?

   

  C.16.

   

  1-Numuneye sabit yük artışı uygulayan veya numuneye aynı zamanda sabit miktarda uzama sağlayan,

   

  2-Uygulanan kuvvet altında iplikteki uzama miktarını otomatik olarak ölçen,

   

  3-Numuneyi koparmak için gereken yükü hesaplayan ve gösteren,

   

  4-Maksimum yüke kadar uzamaları ölçen ve gösteren,

   

  5-İpliği güvenli bir şekilde tutan, bunun sonucunda çenelerdeki kıstırma sonucu iplik kopmasına imkân vermeyen,

   

  6-Numuneye maksimum yükü 20 ± 3 saniyede yükleyecek şekilde olmalıdır.

   

  S.17. Filament iplik, mukavemet ve kopma uzaması ve kopma yüklerini, eş zamanda eş test hızı prensibine göre tespit etmek için neler yapılmalıdır ?

   

  C.17.

   

  1-Kontrolden önce bütün numuneler iklimlendirilir.

   

  2-İplik cinsine göre daha önceden parametre ayarı yapılmış program seçilir,

   

  3-POY ipliklerde; kıskaçlar arasındaki mesafe 200 mm ±1 mm; test hızı 1500 mm/dk; ön gerilim 0.05 g/ tex

   

  4-Tekstüre, bükümlü, FDY vb. ipliklerde; kıskaçlar arasındaki mesafe 200 mm±1mm; test hızı ipliğin kopma süresi 20 sn. olacak şekilde ayarlanır.

   

  5-Kontrole başlamadan önce iplik yüzeyinden 1000 metre iplik çözülür.

   

  6-Her numune için mukavemet ölçüm cihazı çalıştırılır.

   

  7-Mukavemet ölçme cihazı her numune için 5 çekim yaparak ortalama değeri verir.

   

   

  Yazan %AM, %24 %938 %2022 %00:%Oca in Ders Soruları

Kalite Kontrol Soruları

?<