Dokuma Desinatörlüğü Soruları
 • Dokuma Desinatörlüğü Soruları

   

   

   

   

  S.1. Aşağıda bir desenin şematik resmi görülmektedir. Bu desenin ne deseni olduğunu ve formülünü yazınız ayriyeten desen kâğıdına desenin yapınız?

   

   

   

  desensoru1

   

   

  C.1. Bez ayağı örgüsüdür.

   

   

  desensoru1a

   

   

  S.2. Aşağıda bir desenin şematik resmi görülmektedir. Bu desenin ne deseni olduğunu ve formülünü yazınız ayriyeten desen kâğıdına desenin yapınız?

   

   

   

  desensoru2

   

   

   

  C.2. Sağ yollu dimi örgüsüdür.

   

   

   

  desensoru2a 

   

   

  S.3. Aşağıda bir desenin şematik resmi görülmektedir. Bu desenin ne deseni olduğunu ve formülünü yazınız ayriyeten desen kâğıdına desenin yapınız?

   

   

   

  desensoru3 

   

   

  C.3. üç atlamalı 5’li atkı satenidir.

   

   

   

  desensoru3a

   

   

   

  S.4.Aşağıda verilen deseni 5 rapor olarak desen kâğıdına çizmek için gerekli hesaplamaları yaparak, rapor içerisinde bulunan çözgü ve atkı tel sayısını hesaplayınız ve desen kâğıdına çiziniz?

   

   

   

  desensoru4 

   

   

   

  C.4.Örgü çizgisinin üzerindeki üstündeki ve altındaki rakamların toplamı rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verir.( 1+1 = 2 )

  Bir raporda 2 çözgü ipliği var ise 5 raporda 2 x 5 =10 çözgü ipliği vardır.

  Bir raporda 2 atkı ipliği var ise 5 raporda 2 x 5 =10 atkı ipliği vardır.

   

   

   

   

  desensoru4a 

   

   

   

  S.5. Aşağıda verilen deseni 5 rapor olarak desen kâğıdına çizmek için gerekli hesaplamaları yaparak, rapor içerisinde bulunan çözgü ve atkı tel sayısını hesaplayınız ve desen kâğıdına çiziniz?

   

   

   

  desensoru5 

   

   

   

  C.5. Örgü çizgisinin üzerindeki üstündeki ve altındaki rakamların toplamı rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verir.( 2+2 = 4 )

  Bir raporda 4 çözgü ipliği var ise 5 raporda 4 x 5 =20 çözgü ipliği vardır.

  Bir raporda 4 atkı ipliği var ise 5 raporda 4 x 5 =20 atkı ipliği vardır.

   

   

   desensoru5a

   

   

   

  S.6. Aşağıda verilen deseni 2 rapor olarak desen kâğıdına çizmek için gerekli hesaplamaları yaparak, rapor içerisinde bulunan çözgü ve atkı tel sayısını hesaplayınız ve desen kâğıdına çiziniz?

   

   

  desensoru6 

   

   

   

  C.6. Örgü çizgisinin üzerindeki üstündeki ve altındaki rakamların toplamı rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verir.( 1+4 = 5 )

  Bir raporda 5 çözgü ipliği var ise 5 raporda 2 x 5 =10 çözgü ipliği vardır.

  Bir raporda 5 atkı ipliği var ise 5 raporda 2 x 5 =10 atkı ipliği vardır.

   

   

   

   

  desensoru6a 

   

   

   

  S.7.Aşağıdaki desende çözgü ve atkı ipliğinin rengi farklıdır. Buna göre bu desene uygulanmış olan çözgü ve atkı renk raporunuz yazınız?

   

   

   

  desensoru7 

   

   

   

  C.7.Çözgü renk raporu ( ÇRR ) = Hepsi kırmızı iplik

       Atkı renk raporu ( ARR ) = Hepsi beyaz iplik.

  S.8. Aşağıdaki desende çözgü ve atkı ipliğinin rengi farklıdır. Buna göre bu desene uygulanmış olan çözgü ve atkı renk raporunuz yazınız?

   

   

   desensoru8

   

   

   

  C.8. Çözgü renk raporu ( ÇRR ) = Hepsi mavi iplik

         Atkı renk raporu ( ARR ) = Hepsi beyaz iplik.

   

   

   

  S.9. Aşağıdaki desende çözgü ve atkı ipliğinin rengi farklıdır. Buna göre bu desene uygulanmış olan çözgü ve atkı renk raporunuz yazınız?

   

   

   

  desensoru9

   

   

   

  C.9. Çözgü renk raporu ( ÇRR ) = Hepsi siyah iplik

         Atkı renk raporu ( ARR ) = Hepsi beyaz iplik.

   

   

   

  S.10.Aşağıdaki desenin örgüsü nedir,desen kağıdına çizmek için nasıl okunur,yazınız?

   

   

   desensoru10

   

   

   

  C.10.Sağ yollu dimi örgüsüdür.

  4 dolu 2 boş 2 dolu 1 boş 2 dolu 1 boş veya 4 üst 2 alt 2 üst 1 alt 2 üst 1 alt

   

   

  S.11.Dokuma ne demektir?

   

   

  C.11. Dokuma, tekstilde yüzey oluşturma tekniklerinden biridir. İki iplik sisteminin dik açıyla belirli kurallara göre bağlantı yapmasıyla oluşan kumaşlara dokuma denir.

   

   

  S.12.Bir dokuma kumaşta çözgü ipliklerinin istikameti nedir?

   

   

  C.12. Dokuma kumaşın uzunluğu boyunca kenara paralel olan ipliklere çözgü denir.

   

   

  S.13. Bir dokuma kumaşta atkı ipliklerinin istikameti nedir?

   

   

  C.13. Dokuma kumaşta çözgü iplikleri arasından enine yönde kumaşın bir kenarından diğer kenarına geçen ipliklere atkı denir.

   

  S.14.Desen yani örgü raporu ne demektir?

   

   

  C.14. Dokuma örgüsünün enine (atkı) ve boyuna (çözgü) yönde aynı biçimde tekrar eden en küçük birimine örgü raporu denir.

   

  S.15.Desen kâğıdı ne demektir?

   

   

  C.15. Kumaşı oluşturan atkı ve çözgü bağlantılarının gösterildiği kareli kâğıda desen kâğıdı denir.

   

  S.16. Desen kâğıdında Boş Kare neyi ifade eder?

   

   

  C.16. Dokuma kumaş üzerinde atkı ipliğinin çözgü ipliği üzerinde olduğu noktalar, desen kâğıdında boş kare olarak adlandırılır. Desen kâğıdında bu kesişme noktası boş bırakılır. Desen kâğıdı üzerinde her boş nokta, atkı ipliğinin çözgü ipliği üzerinde olduğunu göstermektedir.

   

  S.17. Desen kâğıdında Dolu Kare neyi ifade eder?

   

   

  C.17. Çözgü ipliğinin üstte, atkı ipliğinin altta olduğu noktalar desen kâğıdında dolu kare olarak adlandırılır. Desen kâğıdında bu kesişme noktası doldurulur. Desen kâğıdı üzerinde her dolu nokta çözgü ipliğinin atkı ipliği üzerinde olduğunu göstermektedir.

   

  S.18. Dokuma Örgülerini kaç grupta toplanır, isimlerini yazınız?

   

   

  C.18. Dokuma örgüleri 6 grupta toplanır;

  1-Ana örgüler

  2-Türetilmiş örgüler

  3-Birleştirilmiş örgüler

  4-Kuvvetlendirilmiş örgüler

  5-Çok katlı örgüler

  6-Havlı örgüler

   

  S.19. Ana Örgülerden türetilen örgüler nelerdir, isimlerini yazınız?

   

   

  C.19. Ana Örgülerden türetilen örgüler;

  a-Bez ayağından türetilen örgüler

  b-Dimi örgüsünden türetilen örgüler

  c-Saten örgüsünden türetilen örgüler

   

  S.20. Bez ayağı örgüsünden türetilen örgüler nelerdir, isimlerini yazınız?

   

   

  C.20. Bez ayağı örgüsünden türetilen örgüler;

  a-Rips Örgüleri

  b-Panama Örgüleri

   

  S.21. Rips Örgüleri nelerdir?

   

   

  C.21. Rips örgüleri;

  a-Atkı Ripsi

  b-Çözgü Ripsi

  c-Meyilli Rips

  d-Desenli Rips

   

   

  S.22. Panama Örgüleri nelerdir?

   

   

  C.22. Panama Örgüleri:

  a-Düzenli Panama

  b-Düzensiz Panama

  c-Desenli Panama

   

  S.23. Dimi örgüsünden türetilen örgüler nelerdir?

   

   

  C.23.  Dimi örgüsünden türetilen örgüler:

  a-Kırık dimi

  b-Dalgalı dimi

  c-Diyagonal dimi

  d-Balıksırtı dimi

  e-Zigzag dimi

  f-Meyilli dimi

  g-Kesik dimi

  h-Gölgeli

   

  S.24. .Bez ayağı örgüsü nedir?

   

   

  C.24. En basit dokuma örgüsü bezayağı örgüsüdür. Atkı ipliğinin kumaş eni boyunca çözgü ipliklerinin bir altından, bir üstünden geçerek ikinci atkı ipliğinin ise ters hareket yaparak oluşturduğu örgüdür. Bezayağı örgüsünde çözgü ve atkı ipliklerinin bağlantısı hasır veya sepet örgüye benzemektedir.

   

   

  S.25. Bez ayağı örgüsünün özellikleri nelerdir?

   

   

  C.25. Çözgü ve atkı ipliklerinin yüzme (bir ipliğin kendisine dik olan birden fazla ipliğin üstünden veya altından geçmesi) yapmadığı tek örgüdür.

  Bez ayağı örgüsü, en küçük raporlu dokuma örgüsüdür. Örgü raporunda iki çözgü ve iki atkı ipliği bulunur.Her bağlantı noktası diğer bağlantı noktalarıyla dört köşeden temas eder. Atkı ve çözgü bağlantılarının sık olmasından dolayı en dayanıklı dokuma şeklidir.

  Bez ayağı örgülü kumaşın ön ve arka yüzü de aynıdır. Kumaşa herhangi bir desen oluşturma işlemi uygulanmamışsa bez ayağı örgünün desen etkisi yoktur.

   

  S.26. Bez ayağı örgüsünün kullanım alanları nelerdir?

   

   

  C.26. En basit ve dayanıklı dokuma örgüsü olduğundan her tür kumaş dokunmasında yani pamuk, yün, ipek ve sentetik ipliklerle yapılan dokuma kumaşlar için uygundur.

  Elbiselik, gömleklik, astarlık, pijamalık ve branda kumaşlar, yağmurluklar, mutfak takımları, yatak takımları, tülbentler, perdelikler, koltuk örtüleri gibi çok geniş bir kullanım alanı vardır.

   

  S.27. Tahar nedir?

   

   

  C.27. Dokumada çözgü ipliklerinin belirli kurallara göre çerçevelerdeki gücü gözlerinden ve tarak dişleri arasından geçirilmesi işlemine tahar denir.

   

  S.28. Tahar planı yapmanın amacı nedir?

   

   

  C.28. Tahar planı, bir örgünün en az kaç çerçeve ile dokunabileceğini ve hangi çözgünün hangi çerçevede yer alması gerektiğini gösterir. Desen kâğıdında örgünün üst ya da alt kısmında yer alır.

   

  S.29.  Tarak planının çizimi nasıl yapılır?

   

   

  C.29.  Tarak planı desen kâğıdında tahar planı ile örgü raporu arasında yer alır. Tarak planında desen kâğıdının yatay yönde her bir karesi bir çözgü telini gösterir. Bir diş boşluğundan geçecek tel sayısı kadar karenin yan yana içi doldurulur. Yan yana bulunan iki diş boşluğunun karışmaması için örgü raporu boyunca iki satır kullanılır.

   

  S.30. Tahar çeşitleri nelerdir?

   

   

  C.30.

  A-Sıra Tahar

  B-Amalgam Tahar

  C-Saten Atlamalı Tahar

  D-Zikzak ( V) Tahar

  E-Kırık Tahar

  F-Grup Tahar

  H-Karışık Tahar

  İ-Çift Katlı Tahar

   

  S.31.Aşağıdaki örgünün ÇRR ve ARR nedir ve bu örgünün raporunu çiziniz?

   

   

  desensoru31

   

   

  C.31.ÇRR: Hepsi mavi ve ARR = Hepsi hardal rengi

   

   

  desensoru31a

   

   

  S.32. Aşağıdaki örgünün ÇRR ve ARR nedir ve bu örgünün raporunu çiziniz?

   

   

   

  desensoru32 

   

   

  C.32. ÇRR: Hepsi mavi ve ARR = Hepsi hardal rengi

   

   

   

  desensoru32a 

   

   

  S.33. Aşağıdaki örgünün ÇRR ve ARR nedir ve bu örgünün raporunu çiziniz?

   

   

  desensoru33

   

   

  C.33. ÇRR: Hepsi mavi ve ARR = Hepsi hardal rengi

   

   

   

  desensoru33a

   

   

  S.34. Armür planı nedir, açıklayınız?

   

   

  C.34. Armür planı; dokuma tezgâhında atılacak atkı sırasına göre örgü raporu ve tahar planına uygun şekilde çerçevelerin aşağı yukarı hareketlerini gösteren plandır. Dokuma işleminin gerçekleşmesi için ilk temel hareket ağızlık açılmasıdır. Ağızlık, çerçevelerin hareketi ile çözgü ipliklerinden bir kısmının yukarıda, bir kısmının aşağıda bulunması sonucu iki çözgü grubu arasında oluşan boşluktur.

  Ağızlıktan geçirilen atkı ipliği, üstteki çözgülerin altında, alttaki çözgülerin üstünde kalır. Bu şekilde çözgü ve atkı ipliği arasındaki bağlantı sağlanarak dokuma örgüsü oluşturulur. Çerçeve hareketlerinin örgüyle bağlantılı olması gerekmektedir.

   

   

  S.35. Sağ armür planı ne demektir?

   

   

  C.35. Sağ armür planı, desen kâğıdında tahar planının sağ tarafında yer alır. Örgü raporundaki çözgü hareketleri, sırasıyla aşağıdan yukarıya doğru okunup sağdan sola doğru çizilir. Tekrar eden çözgü hareketleri armür planına sadece bir kez alınır.  Sütunlara sağdan sola, çerçeveleri gösteren satırlara yukarıdan aşağıya doğru numara verilir. Her atkı ipliği için yukarıda olması gereken çerçeve veya çerçeveler armür planında dolu karelerle gösterilir.

   

   

  S.36. Aynalı Armür ne demektir?

   

   

  C.36. Desen kâğıdında örgünün sağ tarafında yer alır. Taharın sağ tarafına çerçeve sayısı kadar olan ve ayna adı verilen kareler çizilir. Örgü raporundaki çözgü hareketleri, sırasıyla aşağıdan yukarı doğru okunup ayna yardımıyla yine aşağıdan yukarı doğru çizilir. Aynanın görevi çözgü hareketlerinin tahar ve armür planı arasında hizalanmasını sağlamaktır.

   

   

  S.37. Dimi örgüsünün özellikleri nelerdir?

   

   

  C.37.

  a-En küçük dimi örgü raporu, üç çözgü ve üç atkıdan meydana gelir.

  b-Dimi örgü raporlarında çözgü ve atkı sayısı eşittir.

  c-Dimi diyagonali sağ yollu (Z) dimi örgülerinde soldan sağa, sol yollu (S) dimi örgülerinde ise sağdan sola doğru yükselmektedir.

  d-Dimi örgülü kumaşın her iki yüzü de birbirinden farklıdır. Kumaşın ön yüzünde dimi diyagonali, sol yollu ise tersinde sağ yolludur.

  e-Bez ayağı örgüye göre iplik sıklıklarının artırılmasına daha uygun bir yapıdadır.

  f-Bundan dolayı bez ayağı örgüye göre daha ağır, kalın ve dayanıklı kumaş dokumak mümkündür. Ağır olması kolay buruşmasını engeller.

  g-Dimi örgülü kumaşlar, bez ayağı örgülü kumaşa göre daha esnek ve dökümlüdür.

  h-Dimi örgülü kumaşlar, şardonlama işlemi için uygun bir zemin oluşturur.

   

   

  S.38. Örgü raporunda iki atkı ve iki çözgü bulunan örgünün adı nedir?

   

  C.38. Bezayağı örgüsüdür.

   

  S.39. Dimi örgülü kumaşların kullanım alanları nelerdir?

   

  C.39. Dimi örgüsü ile üretilen dokuma kumaşlar genellikle kadın ve erkek elbiselik kumaşlar ile denim (Blue Jean), battaniyelik ve gömleklik kumaşların dokunmasında kullanılmaktadır.

   

  S.40. Sağ yollu dimi (Z) dimi ne demektir?

   

  C.40.  Sağ yollu dimi (Z):Dimi örgü raporunda oluşan diyagonal, soldan sağa doğru yükseliyorsa buna sağyollu dimi denir.

   

  S.41. Sol yollu dimi (S) dimi ne demektir?

   

  C.41. Sol yollu dimi (S):Dimi örgü raporunda oluşan diyagonal, sağdan sola doğru yükseliyorsa buna sol yollu dimi denir

   

  S.42. Çözgü yüzlü dimi ne demektir?

   

  C.42. Çözgü yüzlü dimi:Kumaşın ön yüzünde çözgü ipliği atkı ipliğine oranla daha fazla görünüyorsa buna çözgü yüzlü dimi örgüsü denir

   

  S.43. Atkı yüzlü dimi ne demektir?

   

  C.43. Atkıyüzlü dimi:Kumaşın ön yüzünde atkı ipliği çözgü ipliğine oranla daha fazla görünüyorsa buna atkı yüzlü dimi örgüsü denir

   

  S.44.  Eşit yüzlü dimi (dengeli) ne demektir?

   

  C.44. Eşit yüzlü dimi (dengeli):Kumaşın ön yüzünde çözgü ve atkı iplikleri eşit oranda görünüyorsa buna eşit yüzlü dimi örgüsü denir

   

  S.45. Dimi örgüsünün en küçük raporu kaç çözgü ve kaç atkıdan oluşur?

   

  C.45. Dimi örgüsünün en küçük raporu 3 çözgü 3 atkıdan oluşur.

   

  S.46. Dimi örgüsünde çözgü ipliği atkı ipliğinden oran olarak daha fazla ise hangi dimi grubuna girer?

   

  C.46.  Dimi örgüsünde çözgü ipliği atkı ipliğinden oran olarak daha fazla ise Çözgü yüzlü dimi grubuna girer.

   

  S.47. En küçük dimi örgüsü için kullanılacak çözgü ve atkı sayısı kaçtır? 

   

  C.47.  Üç Çözgü ve Üç atkı.

   

   

   

  Yazan %PM, %03 %482 %2017 %13:%May in Ders Soruları Okunma 5124 defa
Dokuma Desinatörlüğü Soruları

Dokuma Desinatörlüğü Soruları

 

 

 

 

dessoru0119

 

 

 

Yukarıda dokuma desenleri görülmektedir.Bu desenlerin isimlerini ve formüllerini yazınız ?

?<