Panama Örgüsü
 • Panama Örgüsü
   
   
  Panama örgüsü bezayağı örgüsünün bağlantı noktalarının atkı ve çözgü yönünde 2 ya da daha fazla sayıda artırılmasıyla elde edilen örgülerdir. Bezayağı örgülerine göre daha gevşek bir yapıya sahip olan panama örgüleri bu özelliği sayesinde gözenekli bir yapıya sahiptir. Panama örgüleri ile dokunan kumaşların dayanıklılığı bezayağı örgülerine göre daha düşüktür.
  Yan yana birden fazla ipliğin bir arada bulunması nedeniyle iplik kaymaları oluşabilmektedir. Bu sebeple büyük raporlu örgüler tercih edilmez. Genellikle elbiselik, ceketlik, paltoluk kumaşların üretiminde tercih edilir.
   
  Panama Örgüsünün Özellikleri 
  >>>>> Bezayağı örgülerine göre daha gevşek bir yapıya sahip olan panama örgüleri bu özelliği sayesinde gözenekli bir yapıya sahiptir.
   
  >>>>> Panama örgüleri ile dokunan kumaşların dayanıklılığı bezayağı örgülerine göre daha düşüktür.
   
  >>>>> Yan yana birden fazla ipliğin bir arada bulunması nedeniyle iplik kaymaları oluşabilmektedir. Bu sebeple büyük raporlu örgüler tercih edilmez.
   
  >>>>> Düzenli panama örgülerinin her iki yüzü aynı iken düzensiz panama örgülerinde farklıdır.
   
  Düzenli panama, düzensiz panama ve desenli panama olmak üzere 3'e ayrılır.
   
   
   pan7


   
   
   

  pan8

   

   

  pan9

   

   

  pan10

    

  DESENLİ PANAMA ÖRGÜSÜ 

  Desenli ripslerde olduğu gibi desenli panamalar da önceden tespit edilmiş motiflerin birleştirilmesiyle oluşur.Desenli panama oluşturmak için önce uygulanacak motif çizilir.Sonra bir karışık panama motifi ve bu birim motifin negatifi alınır.Rapor istenilen oranda büyütülerek seçilen negatif ve pozitif birimler oluşturulmak istenen motifin içine yerleştirilir.

   

   

  pan11 


   

   

  DÜZENSİZ PANAMA ÖRGÜSÜ 

  Farklı sayıda çözgü ve atkı ipliğinin grup oluşturarak hareket ettiği panamalara düzensiz panama örgüleri denir.
  Düzensiz panama örgüleri düzenli panama örgülerine benzer şekilde gevşek ve gözenekli bir yapıdan oluşur. Dayanıklılığı düşüktür. İplik kaymaları düzenli örgüye göre daha fazladır.

  Farklı desenler elde etmek mümkündür. Örgü raporundaki çözgü ve atkı sayısı daima birbirine eşittir. Çözgü ve atkı iplikleri kumaş yüzeyinde eşit olmayan alanlar oluşturur. Ayrıca kumaşın tersi ve düzü farklı görüntüye sahiptir.daima birbirine eşittir.  

   

   

  pan6

   

   

  DÜZENLİ PANAMA ÖRGÜSÜ 

  Atkı ve çözgü iplikleri eşit olan panamalara düzenli panama örgüsü denir.Düzenli panama örgüsü ile dokunan kumaşın dayanıklığı düşüktür. Gevşek ve gözenekli bir dokusu vardır. Ayrıca ipliklerin grup halinde hareket etmeleri nedeniyle kayma ve dokuda şekil bozukluğu oluşabilir. Düzenli panama örgüsü, kumaşın tersinde ve yüzünde aynı görüntüyü verir.

  Örgü raporundaki atkı ve çözgü sayısı eşittir. En küçük düzenli panama raporu, 4 çözgü ve 4 atkı raporundan oluşur. Düzenli panama örgüsü özellikle yünlü ve pamuklu dokumalarda tercih edilir. Elbiselik, spor ceketlik mantoluk kumaşların dokumasında kullanılır.

   

   

  pan2

   

   

  Aynı sayıda çözgü ve atkı ipliğinin bir arada hareketi ile oluşan panama örgüleridir. En küçük raporu

   

         2

  P -------------------   dir. 

                      2

   

   Rapor alanı içinde yer alan çözgü ve atkı iplikleri eşittir. 

  Verilmiş olan rapor içinde yer alan rakamlar toplamı rapor alanını belirler. Buna göre en küçük düzenli panama örgüsü 4 çözgü ve 4 atkı ipliğinden oluşmaktadır.

   

   

  pan3

   

   

   TAHAR VE ARMÜR PLANI

   

   

  pan4

   

   

   

   

  Yazan %PM, %21 %583 %2016 %15:%Şub in Desen

Panama Örgüsü

?<