Değişen Yüzlü Çift Katlı Kumaş Örgüler
 • Değişen Yüzlü Çift Katlı Kumaş Örgüler

   

   

  Değişen yüzlü çift katlı örgüler, belirli bir plana göre örgü üzerinde bazı bölgelerde üst kumaş, bazı bölgelerde alt kumaşa ait çözgü ve atkı ipliklerinin üstte çalıştığı örgülerdir. Değişen yüzlü çift katlı örgülerde üst örgülerin üstte görünmesi istenen bölgelerde bütün üst çözgüler alt atkıların üzerindedir. Bu kurala uygun olarak üst çözgüler ile alt atkıların kesişme noktalarına kaldırma işareti ( / )çizilir. Kaldırma işaretleri armür planı çizilirken dolu kare olarak gösterilir. Değişen yüzlü çift katlı örgülerde plana göre alt örgülerin üstte görünmesi istenen bölgelerde bütün alt çözgüler ile üst atkıların üzerindedir. Bu kurala uygun olarak alt çözgüler ile üst atkıların kesişme noktalarına kaldırma işareti ( / )çizilir. Kaldırma işaretleri armür planı çizilirken dolu kare olarak gösterilir.

  Örnek 1

   

  des24

   

   

   

  des25 

   

   

   Oran 1/1 olacak şekilde verilen deseni oluşturmak üzere değişen yüzlü çift katlı kumaş örgüsü, çözgü ve atkı kesitleri ile tahar ve armür planlarının çizilmesi. 

  ÇRR=1 Mavi + 1 Kırmızı,

  ARR=ÇRR=1 Mavi + 1 Kırmızı

  1-Önce rapor alanı belirlenir. Oran 1/1 olduğuna göre 8 çözgü 8 atkı. Yukarıdaki plana göre 16 çözgü 16 atkı ipliğinden oluşur.

   

   

  des26

   

  2-Üst kumaş ve alt kumaş çözgüleri ile atkılarının yerleri 1/1 oranına göre desen kağıdı üzerinde gösterilir.

   

   

  des27

   

  3-Üst çözgülerle üst atkıların kesişme noktalarında bulunan karelere üst kumaş örgüsü çizilir.

   

   

  des28

   

  4-Alt çözgülerle alt atkıların kesişme noktalarında bulunan karelere alt kumaş örgüsü çizilir.

   

   

  des29

   

   

  5-Verilen plana göre üst örgülerin üstte görünmesi gereken bölgelerde üst çözgüler ile alt atkıların kesişme noktalarında bulunan kareler doldurulur.  

  Burada;  

  Değişen yüzlü çift katlı örgülerde üst örgülerin üstte görünmesi istenen bölgelerde bütün üst çözgüler alt atkıların üzerindedir ve bu bir kuraldır.

   

   

  des30

   

   

  6- Verilen plana göre alt örgülerin üstte görünmesi gereken bölgelerde alt çözgüler ile üst atkıların kesişme noktalarında bulunan kareler doldurulur.  

  Burada;  

  Değişen yüzlü çift katlı örgülerde alt örgülerin üstte görünmesi istenen bölgelerde bütün alt çözgüler üst atkıların üzerindedir ve bu bir kuraldır. 

   

   

  des31

   

  7-Tahar ve Armür planının yapılışı 

   

   

  des32

   

  8- ÇRR=1 Mavi + 1 Kırmızı  

  Verilen renk raporuna göre üst çözgülerin atkıların üzerinde olduğu kareler mavi, alt çözgülerin atkıların üzerinde olduğu kareler kırmızı renkte boyanır. 

  Burada; 

  Desen kâğıdında bulunan her dolu kare, o bağlantı noktasında bulunan çözgü ipliğinin atkı ipliğinin üstünde olduğunu gösterir.Desen kâğıdında bulunan her boş kare, o bağlantı noktasında bulunan atkı ipliğinin çözgü ipliğinin üstünde olduğunu gösterir.

   

   

  des33

   

   

   

  des34

   

  9-ARR =1 Mavi + 1 Kırmızı  

  Verilen renk raporuna göre üst atkıların çözgülerin üzerinde olduğu kareler mavi, alt atkıların çözgülerin üzerinde olduğu kareler kırmızı renkte boyanır.

   

   

  des35

   

   

  des36

   

   

   

  Yazan %PM, %13 %632 %2018 %17:%Nis in Desen

Değişen Yüzlü Çift Katlı Kumaş Örgüler

?<