Kumaşlarda kopma mukavemeti testi
 • Kumaşlarda kopma mukavemeti testi

   

   

  Testin amacı tekstil kumaşlarında en büyük kuvvetin ve bu kuvvet altında boyca uzamanın şerit metodu ile tespit etmektir. 

   

  Bu deney ; 

  Jeotekstil ürünlerine 

  Dokusuz yüzeylere 

  Dokunmuş elastik kumaşlara 

  Cam elyaftan dokunmuş kumaşlar 

  Karbon elyaf 

  Poliolefin şeritli ipliklerden üretilmiş kumaşlar  

  Kaplanmış kumaşlar haricindeki diğer dokunmuş kumaşlara  

  uygulanmaktadır.( TS EN ISO 13934-1, TS EN ISO 13934-2, ASTMD 5034, ASTM D 5035 )

  037lab

    

  Kullanılan Malzemeler 

  Standart atmosfer koşulları, test numuneleri, kopma dayanımı test cihazı, cetvel, ve makas.

   

  Kopma dayanımı test cihazın özellikleri (Uzatma hızı sabit (CRE) çekme cihazı); 

  Çekme cihazı, deney parçasını gerdirerek koparmak için uygulanan kuvvet ile bu kuvvete karşılık gelen uzamayı gösteren veya kaydeden bir donanıma sahip olmalıdır. 

  Cihazın kullanıldığı aralıktaki herhangi bir noktada gösterilen veya kaydedilen en büyük kuvvetin hatası ± %1’i geçmemelidir. 

  Belirtilen ve kaydedilen çeneler arası mesafenin hatası ± 1 mm yi geçmemelidir. 

  Kuvvet ve boyca uzama değerleri, veri toplama kartı ve yazılımı ile kaydediyorsa, veri toplama sıklığı saniyede en az 8 kez olmalıdır. 

  Cihazın her iki çenesinin orta noktasını birleştiren doğru, çekme doğrusuna paralel, çene ağızları ise bu doğrultuya dik olmalıdır.

    

  Numune Hazırlama 

  Örnek almadan önce kumaş numuneleri standart atmosfer koşullarında kondisyonlanmalıdır.Deneye tabi tutulacak kumaş numunesinden atkı ve çözgü yönünde iki takım deney parçası kesilir. Aşağıda verilen şekilde gösterildiği gibi numuneler alınır.

   

   

   

  036lab

   

   

  Her takım en az beş deney parçasını ihtiva eder. 

  Deney parçaları kesilirken aynı atkı ve çözgüleri ihtiva etmemesine dikkat edilir. 

  Her deney parçasının eni 50 mm (saçaklar hariç) ve boyu 200 mm’lik bir gösterge uzunluğuna yetecek kadar şekilde olması gerekmektedir. 

  Bu yüzden numuneden deney parçası eni 60 mm ve boyu 300 mm (çene payları ile beraber) olacak şekilde kesilir. 

  Deney parçasının her iki kenarından iplikler sökülerek saçaklar oluşturulur ve eni 50 mm’ye ayarlanır. 

  Böylece deney parçası içerisinde kuvvete maruz kalmayan iplik bulunmaz. 

  Eğer atkı ve çözgü mukavemeti kuru ve ıslak halde tespit edilmesi isteniyorsa o zaman numune sayısı iki katı alınır, yarısı ıslak (şekilde kesik çizgi ile gösterilmiş) yarısı kuru test için kullanılır. 

  Islak halde yapılan deneylerde, deney parçası 20 ºC Artı eksi 2 ºC deki ISO 3696’ ya uygun sınıf-3 suya 1 saat süreyle daldırılır. 

  Su yerine içinde en fazla 1 g/L iyonik olmayan ıslatma maddesi ihtiva eden bir sulu çözelti de kullanılabilir.

    

  Deneyin Yapılışı 

  Dokuma kumaşların kopma mukavemeti ve kopma uzaması ‘TS EN ISO 13934–1 standardına göre tespit edilir. 

  Deney parçası test cihazının çeneleri arasına çalışma prensibine bağlı olarak ön gerilmeli olarak veya gevşek olarak yerleştirilir (Kumaş kütlesi 200 g /m2 ’den küçük ise ön gerilme 2 N, kumaş kütlesi 200-500 2 g /m arasında ise ön gerilme 5 N ve 500 2 g /m ’dan büyük ise ön gerilme 10 N).

  Ön gerilmeli olarak yerleştirildiğinde bu gerilmenin % 2 den büyük bir boyca uzamaya sebep olmamasına dikkat edilir. 

  Ön gerilme ile deney parçası yerleştirildiğinde cihazın kuvvet göstergesindeki deneye başlamadan önce sıfırlanır. 

  Cihazın çekme hızı kumaşın kuvvet altında boyca uzama oranına bağlı olarak standarda belirtilen değere ayarlanır ve test başlatılır. 

  Deney parçasında kopma meydana geldiğinde en büyük kuvvet ve en büyük kuvvet altında meydana gelen uzama miktarı milimetre olarak veya % olarak kayıt edilir. 

  Deney atkı ve çözgü doğrultusunda en az beş deney parçası üzerinde tatbik edilir. 

  Her bir doğrultuda yapılan deneyden elde edilen en büyük kuvvetlerin ve isteniyorsa kopma kuvvetlerinin aritmetik ortalaması Newton cinsinden hesaplanır ve; 

  - 100 N’den küçük sonuçlar 1 N yaklaşımla 

  - 100 N (dahil ) ile 1000 N arasındaki sonuçlar 10 N yaklaşımla 

  - 1000 N (dahil) üzerindeki sonuçlar 100 N yaklaşımla Yuvarlanır. 

  Ayrıca her bir doğrultuda yapılan deneylerden elde edilen en büyük kuvvet altındaki ve isteniyorsa kopmadaki uzama oranlarının aritmetik ortalaması hesaplanır ve elde edilen sonuçlar 

  - % 8’den küçük uzama oranları için %0,2 yaklaşımla 

  - % 8 (dahil) ile %75 (dahil) arasındaki uzama oranları için %0,5 yaklaşımla 

  - % 75 den büyük uzama oranları için % 1 yaklaşımla yuvarlatılır.

   

   

   

   

  Kumaşlarda kopma mukavemeti testi
  Yazan %PM, %25 %783 %2016 %20:%May in Kalite Kontrol Okunma 10876 defa

Kumaşlarda kopma mukavemeti testi

?<