Mesleki Gelişim Soruları 21
 • Mesleki Gelişim Soruları 21

   

   

  S.461.Davranışların öğrenilmesi kaç yolla mümkündür ve nelerdir?

   

  C.461. Davranışların öğrenilmesi iki yolla mümkündür:

  • Planlı programlı eğitim (Formal eğitim)
  • Gelişigüzel kültürleme yoluyla (İnformal eğitim)

   

  S.462.Öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler nelerdir?

   

  C.462.

  • A-Algısal ayırt edilebililik
  • B-Anlamsal çağrışım
  • C-Kavramsal gruplandırma
  • Ç-Telaffuz edilebilirlik

   

  S.463.Öğrenme Yöntemi ilgili faktörler nelerdir?

   

  C.463.

  • A-Konunun yapısı
  • B-Zaman
  • C-Geribildirim
  • Ç-Katılım

   

  S.464.Öğrenen ile ilgili faktörler nelerdir?

   

  C.464.

  • A-Türe özgü hazıroluş
  • B-Olgunlaşma
  • C-Genel uyarılmış hali
  • Ç-Güdü
  • D-Eski yaşantılar
  • E-Dikkati odaklama

   

  S.465. Öğrenen İnsanla ilgili Türe Özgü hazır oluş ne demektir, örnek veriniz?

   

  C.465. Öğrenecek olan organizmanın istenilen davranışı göstermesi için gerekli olan biyolojik donanıma sahip olmasıdır. Örneğin papağana konuşmayı öğretebiliriz ama serçeye öğretemeyiz.

   

  S.466.İnsanda olgunlaşma ne demektir?

   

  C.466. Organizmanın bir davranışı gerçekleştirebilecek fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olmasıdır. Yaş ve zekâ olarak alt başlıklar hâlinde incelenebilir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için bilişsel ve fiziksel olgunlaşmanın tamamlanmış olması gerekmektedir.

   

  S.467.Öğrenen İnsanla ilgili Genel Uyarılmışlık Hâli ne demektir?

   

  C.467. Belli bir öğrenmenin gerçekleşmesi için birey bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan öğrenmeye hazır olmalıdır. Bireyin öğrenmeye hazır olması sadece öğrenme konusu için gerekli olgunluğa sahip olması değil, o konuyu öğrenmeye istekli ve hevesli olmasını da kapsamaktadır. Birey, bir konuyu öğrenmek için ne kadar istekli ise o kadar çabuk ve kolay öğrenir. Uyarılmışlığın düzeyi bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesi olarak anlaşılabilir. Kişi dışarıdan çok az uyarıcı alıyorsa, genel olarak uyarıcılara karşı kapalı ise uyarılmışlık düzeyi düşük (ör. uyku); çok fazla uyarıcı almışsa uyarılmışlık düzeyi yüksek (ör. panik) demektir. Uyarılmışlığın azı da çoğu da öğrenmeyi zorlaştırır. İyi bir öğrenmenin meydana gelebilmesi için uyarılmışlık düzeyinin orta seviyede olması gerekir. Ancak kaygının öğrenmeye etkisi kişilere göre farklılık göstermektedir.

   

  S.468. Öğrenen İnsanla ilgili Güdü (Motivasyon) ne demektir?

   

  C.468. Güdü, bir ihtiyaç sonucu organizmayı davranışa iten güçtür. Öğrenmede önemli bir etkendir. Güdü, organizmanın davranışta bulunmadan önceki süreçleri (ilgi duyma, önem ve öncelik verme, ihtiyacı karşılama, ne işine yarayacağını anlama, istekli olma, harekete geçme) kapsar. Güdüler, organizma içindeki ihtiyaçlardan doğar ve bu ihtiyaçların giderilmesi için organizmayı harekete geçirir.

  Bir güdü, ihtiyacın hissedilmesi => ihtiyacı gidermek için gösterilen davranış => ihtiyacın giderilmesi şeklinde meydana gelmektedir.

   

  S.469. Öğrenen İnsanla ilgili güdüler kendi içlerinde birincil güdüler ve ikincil güdüler olmak üzere ikiye ayrılır, bunları açıklayınız?

   

  C.469.

  • A-Birincil güdüler: Fizyolojik ihtiyaçlarla ilgili biyolojik dengeyi sağlamak için gerekli olan açlık, susuzluk, cinsellik gibi dürtülerle ilişkilidir.
  • B- İkincil Güdüller: Fizyolojik ihtiyaçlar dışında kalan başarı, takdir edilme gibi ihtiyaçlarla ilgilidir.

  S.470. Öğrenen İnsanla ilgili Güdüler, güdü kaynağının bireye göre bulunduğu yer açısından içsel güdüler ve dışsal güdüler olarak ikiye ayılır, bunları açıklayınız?

   

  C.470.

  • A-İçsel güdüler: Güdünün kaynağı bireyin kendisi ile içsel güdüdür. Tüm birincil güdülerin yanı sıra kendine dikkat etme, kendini gerçekleştirme arzusu, başarma arzusu gibi ihtiyaçları kapsamaktadır. Dışsal güdüye göre çok daha etkilidir.
  • B-Dışsal güdüler: Organizmanın içinde yaşadığı çevrenin etkisiyle bireyi davranışa iten güçtür. Bireyin kendisini kabul ettirme, beğendirme, yüksek not alma, öğretmenin takdirini alma, harçlık alma, statü elde etme gibi ihtiyaçları ön plana çıkmaktadır. Bazen sonradan içsel güdüye dönüşebilmektedir.

   

  S.471. Öğrenen İnsanla ilgili Eski Yaşantılar ne demektir,açıklayınız?

   

  C.471. Bireyin önceki öğrenmeleri bugünkü öğrenmelerini, bugünkü öğrenmeleri de önceki öğrenmelerini etkilemektedir. Buna öğrenmenin aktarılması denmektedir.

   

  S.472. Öğrenen ile ilgili faktörlerden olan eski yaşantılarda Olumlu aktarma ne demektir, açıklayınız?

   

  C.472. Olumlu Aktarma Eski öğrenmelerimizin bugünkü öğrenmelerimizi kolaylaştırmasına olumlu aktarma denilmektedir. Olumlu aktarma, bir alandaki öğrenmenin başka bir alandaki öğrenmeyi olumlu etkilemesidir. Örneğin bisiklet kullanmayı bilen biri motosiklet kullanmayı daha rahat öğrenir.

   

  S.473. Öğrenen ile ilgili faktörlerden olan eski yaşantılarda Olumlu aktarmada İleriye Etkin Kolaylaştırma (İleriyi Destekleme) ne demektir, açıklayınız?

   

  C.473. İleriye Etkin Kolaylaştırma (İleriyi Destekleme) Önceki öğrenmenin sonraki öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Örneğin fotoğraf makinesini kullanan birey, kamera ile çekim yapmayı kolay öğrenir. Toplama ve çıkarma işlemini bilen biri, çarpma ve bölme işlemini daha kolay öğrenir.

   

  S.474. Öğrenen ile ilgili faktörlerden olan eski yaşantılarda Olumlu aktarmada Geriye Etkin Kolaylaştırma (Geriyi Destekleme) ne demektir, açıklayınız?

   

  C.474. Geriye Etkin Kolaylaştırma (Geriyi Destekleme) Sonraki öğrenmenin önceki öğrenmeyi daha ustaca ve etkili yapmayı sağlaması durumudur. Örneğin çarpma ve bölmeyi yeni öğrenen bir öğrenci, toplama ve çıkarma işlemlerini daha etkili yapar

   

  S.475.Öğrenen ile ilgili faktörlerden olan eski yaşantılarda Olumsuz aktarma ne demektir, açıklayınız?

   

  C.475. Olumsuz Aktarma Eski öğrenmelerimizin bugünkü öğrenmelerimizi zorlaştırmasına olumsuz aktarma denir. Olumsuz aktarma, bir alandaki öğrenmenin başka bir alandaki öğrenmeyi olumsuz etkilemesidir. Örneğin F klavye ile bilgisayar kullanan biri Q klavye kullanmaya başlarken bunu öğrenmede zorlanır.

   

  S.476. İleriye Ket Vurma ne demektir, açıklayınız?

   

  C.476. İleriye Ket Vurma Eskiden öğrenilen bilgi yeni bilgiyi unutturmuşsa buna ileriye ket vurma denir. Önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi unutturmasıdır. Örneğin yeni telefon hattı alan birinin, numarası sorulduğunda bir önceki telefon numarasını vermesi gibi. İleriye ket vurma olumsuz aktarma ile karıştırılmamalıdır. Olumsuz aktarma daha çok devinişsel hareketlerle yani gözlenebilen ya da ölçülebilen hareketlerle ilgiliyken ileriye ket vurma unutma ve hatırlama gibi bilişsel süreçlerle ilgilidir. Ayrıca olumsuz aktarma davranışçılar tarafından, ileriye ket vurma ise bilişsel kuramcılar tarafından kullanılmaktadır.

   

  S.477. Geriye Ket Vurma ne demektir, açıklayınız?

   

  C.477. Geriye Ket Vurma Yeni öğrenmenin eski öğrenmeyi unutturmasıdır. Bir başka deyişle eski bilgiyi hatırlamak istediğimizde zorlanıyorsak ve yerine yeni bilgiyi kullanıyorsak bu geriye ket vurmadır. Örneğin yeni telefon hattı alan birinin, eski numarası sorulduğunda hatırlayamaması ya da unutması gibi.

   

  S.478. Öğrenmeyi etkileyen faktörler içerisinde yer alan dikkat ne demektir ve bunlar nelerdir, açıklayınız?

   

  C.478. Çevremizde her an binlerce uyaran bulunmaktadır. Bu uyaranların her birinin bilince aktarılması söz konusu değildir. İşte, bu noktada dikkat devreye girer. Dikkat, belirli bir uyarıcıya yönelmek ya da zihinsel enerjinin belli bir uyarıcıya yöneltilmesidir. Öğrenmeyi etkileyen faktörler içerisinde yer alan dikkat, bireyin ihtiyaçlarından kaynaklanıyorsa istemli dikkat; çevredeki güçlü bir uyarıcı etkisiyle oluşuyorsa istemsiz dikkat olarak karşımıza çıkar.

   

   

  Yazan %PM, %03 %805 %2017 %21:%Haz in Ders Soruları Okunma 3470 defa

Mesleki Gelişim Soruları 21

?<