Numune kumaş dokuma soruları 1
 • Numune kumaş dokuma soruları 1

   

  S.1-Kumaş analizi ne demektir, açıklayınız? 

  C.1-Bir kumaşın üretilmesi, dokunacağı ipliklerin sağlanmasından kumaşın dokunarak depoya sevk edilmesine kadar yapılan birçok işlemi kapsar. Üretime geçmeden önce kumaşın tasarlanması ya da mevcut bir numune kumaşın analizi yapılarak kumaşın dokunabilmesi için ihtiyaç duyulan verilerin bulunması gerekir. Kumaşın analizinde amaç numune kumaşın aynısını ya da ona en yakın özellikte kumaş üretimi için gereken bilgilere ulaşmaktır.

  Örnek bir kumaş parçasından faydalanarak, aynı kumaşı ya da örnek kumaş özelliklerine en yakın kumaşı elde edebilmek için, kumaşın tahlil edilerek hesaplamaların yapılması ve örgüsünün tespit edilmesi işlemidir.

   

  S.2-Bezayağı örgülü standart kumaşlar nelerdir, maddeler halinde isimlerini yazınız? 

  C.-2- 

  A-Patiska 

  B-Mermerşahi 

  C-Kaputbezi 

  Ç-Tülbent 

  D-Basma 

  E-Poplin 

  F-Branda bezi 

  G-Pazen 

  H-Çuha 

  I-Tergal 

  İ-Organze 

  J-Tafta 

  K-Alpaka

   

  S.3- Dimi örgülü standart kumaşlar nelerdir, maddeler halinde isimlerini yazınız? 

  C.3- 

  A-Gabardin 

  B-BlueJean 

  C-Diril 

  Ç-Kaşe 

  D-Şayak 

  E-Bleyzer 

  F-Gabardin 

  G-Tartan 

  H-Lastikotin 

  I-Kaşmir 

  İ-Gabardin Pantolonluk 

  J-Oduncu Gömlekliği

   

  S.4- Saten örgülü standart kumaşlar nelerdir, maddeler halinde isimlerini yazınız? 

  C.4- 

  A-Saten (Pamuk) 

  B-Güneşlik Saten 

  C-Yorganlık Saten 

  Ç-Saten (İpek) 

  D-Atlas

   

  S.5-24/1 Ne iplik ne demektir, açıklayınız?  

  C.5-İplik numarası 24,Numara İngiliz pamuk ve tek kattır.

    

  S.6-48/2 Nd iplik ne demektir, açıklayınız?  

  C.6-İplik numarası 24 Nd ve iki adet 48 numara ipliğin katlanarak bükülmesinden meydana gelen iplik.

   

  S.7.70/36 PES Nd İplik ne demektir, açıklayınız?

  C.7.Nd ve 36 flamentten meydana gelmiştir.

   

  S.8-Kumaş analizinde kullanılan araç ve gereçler nelerdir, maddeler halinde yazınız?  

  C.8-Lup, hassas terazi, analiz iğnesi, desen kâğıdı, makas, cetvel, kumaş kesim aleti, kalem, cımbız.

   

  S.9-Kumaş analizinde işlem sırasını maddeler halinde yazınız?  

  C.9-  

  A-Kumaşın tersi veya yüzünün belirlenmesi.  

  B-Kumaşın çözgü ve atkı yönünün belirlenmesi. 

  C-Kumaş gramajının bulunması.  

  D-İplik cinsinin belirlenmesi.  

  E-İplik numarasının bulunması.  

  F-Atkı ve çözgü sıklıklarının belirlenmesi.  

  G-Çözgü ve atkı raporunun belirlenmesi.  

  H-Örgünün tespit edilmesi, tahar ve armür planlarının çizilmesi.  

  I-Enden ve boydan çekmenin testpiti.  

  İ-Tarak eninin hesaplanması.  

  J-Tarak numarasının, toplam çözgü tel sayısının ve dişten geçen tel sayısının bulunması, çözgü ve atkı ağırlığının bulunması.  

  K-Kumaş ağırlığının bulunması.

    

  S.10-Desen kâğıdında boş kare neyi ifade etmektedir, açıklayınız?  

  C.10-Atkı ipliğini ifade etmektedir yani atkı ipliği çözgü ipliğinin üzerinden geçmektedir.

   

  S.11- Desen kâğıdında dolu kare neyi ifade etmektedir, açıklayınız?  

  C.11-Çözgü ipliğini ifade etmektedir yani çözgü ipliği atkı ipliğinin üzerinden geçmektedir.

   

  S.12-Uzunluk birim sisteminde numaralanan iplikler nelerdir?  

  C.12-Numara metrik, Numara İngiliz pamuk, Numara İngiliz Kamgarn, Numara İngiliz Ştrayhgarn, Numara Fransız.

   

  S.13- Ağırlık birim sisteminde numaralanan iplikler nelerdir?  

  C.13-Numara denye, Numara tex, Numara Skoç

   

  S.14-1 Numara metrik iplik ne demektir, açıklayınız?  

  C.14-1000 metresi 1000 gram gelen iplik 1 Numara metriktir.

   

  S.15-1 Numara İngiliz Pamuk iplik ne demektir, açıklayınız?  

  C.15-768 metresi 453,6 gram gelen iplik demektir.

   

  S.16-1 Numara denye iplik ne demektir, açıklayınız?  

  C.16-9000 metresi 1000 gram gelen iplik demektir.

   

  S.17-Uzunluk birim sistemi ile Ağırlık birim sistemi arasında ne fark vardır, açıklayınız?  

  C.17-  

  Uzunluk birim sisteminde, uzunluk değişken, ağırlık sabittir.  

  Ağırlık birim sisteminde ağırlık değişken, uzunluk sabittir.

    

  S.18-Tekstil yüzeyleri nelerdir, maddeler halinde yazınız?  

  C.18-  

  A-Örme Yüzeyler  

  B-Dokuma Yüzeyler  

  C-Dokusuz Yüzeyler  

  S.19-Ana örgüler nelerdir?  

  C.19-Bezayağı, Dimi ve Saten.

    

  S.20-Bezayağı Örgüsünden Türetilen Örgüler nelerdir?  

  C.20-Rips ve Panama. 

  S.21-Rips Örgüsü çeşitleri nelerdir?  

  C.21-Çözgü ripsi, atkı ripsi, meyilli rips, desenli (karışık) rips, kauçuk rips örgüleri.

   

  S.22-Dokuma kumaşları sınıflandırınız?  

  C.22- 

  A-Normal kumaşlar (gömleklik, pantolonluk vs.)  

  B-İlmekli dokuma kumaşlar (havlu, kadife)  

  C-Üç eksenli dokuma kumaşlar (endüstriyel amaçlı)  

  D-Çok fazlı dokuma makinalarında üretilen kumaşlar (çuvaltorba)  

  E-Döner gücü sistemiyle dokunan kumaşlar (Leno örgüler)

    

  S.23-Örme kumaşları sınıflandırınız?  

  C.23-  

  A-Atkılı örme kumaşlar (düz ve yuvarlak örme makinalarında üretilen kumaşlar)  

  B-Çözgülü örme kumaşlar (çözgü otomat, raşel, kroşet makinalarında üretilenler)  

  S.24-Dokusuz yüzeyleri sınıflandırınız?

    

  C.24-  

  A-Dikişli örme tekniği ile üretilen kumaşlar.  

  B-Tafting yüzeyler.  

  C-Yapıştırma yöntemi ile elde edilen yüzeyler.  

  D-Sabitleştirilmiş tülbent (Nonwowen).  

  E-Kaplama maddesinin bir tekstil yüzeyinin kaplanmasıyla elde edilen yüzeyler.

    

  S.24-İplik numarasının tespitinde kullanılan formül nedir?  

  C.24-N=U/A. 

  S.25-Analiz edilecek kumaş numunesinde çözgü ve atkı ipliklerinin hangileri olduğu tespit edildikten sonra, kumaşın eni 5 cm ve kumaşın boyu 5 cm olacak şekilde kesilmiştir.  

  a)10 adet çözgü ipliği kumaştan çıkarılarak hassas terazide tartılmıştır.1.50 gram gelmiştir. Bu çözgü ipliğinin numarası kaç Nm’tir?  

  b) 10 adet Atkı ipliği kumaştan çıkarılarak hassas terazide tartılmıştır.2.50 gram gelmiştir. Bu Atkı ipliğinin numarası kaç Nm’tir?

    

  C.25-  

  a) ÇİPNO = 0,5 mt /1,5 gr = 0,3 Nm  

  b) AİPNO = 1,5 mt / 2,5 gr 

   

   

   

   

   

   

  Yazan %AM, %04 %334 %2019 %10:%Eki in Ders Soruları

Numune kumaş dokuma soruları 1

?<