Sirospun İplik Eğirme
 • Sirospun İplik Eğirme

   

   

   

  • Sirospun iplik eğirme sistemi 1980 yılında yün lifini eğirmek için ortaya çıkmış olan yeni bir metottur.
  • Daha sonra ikili eğirme işlemi bu metoda uyarlanarak pamuk eğirme teknolojisinde kullanılmaya başlanmıştır.
  • İkili eğirme sistemi tek kat ipliklerin tüylülük problemini azalttığı için konvansiyonel kesikli iplik eğirme sistemlerinin iyi bir temsilcisi olmuştur.
  • Bu sistem hem mühendislik işlemlerini kısaltmakta hem de iplik kalitesini iyileştirmektedir. Bu sayede pazarda iplik rekabeti artmıştır.  

  Sirospun iplik eğirme prosesi ayrı bir sistem olmayıp mevcut ring iplik eğirme sistemine adapte edilmiş bir sistemdir. Eğirme ve katlama işlemi tek operasyonda gerçekleşmektedir.  

  • Sirospun eğirme sisteminde bir kılavuz yardımıyla birbirine paralel olarak beslenen iki fitil çekim sisteminin içinden geçerek çekim alır ve en öndeki çekim silindirlerinin kıstırma noktasından geçtikleri anda birleşir ve bükülür.
  • İki katlı ipliğe benzer bir yapı oluşur.
  • Fitiller çekim sırasında özel geliştirilmiş kondansörler sayesinde ayrı ayrı çekim almaktadır.
  • Büküm tek katlı iplikte olduğu gibi bir bilezik ve kopça yardımıyla verilir.
  • Çekim sisteminin çıkışında son kıstırma noktasında büküm başlar.
  • Bu noktada iki iplik birleşerek iki katlı ipliğe benzer bir yapı oluşturur.
  • İplik bükümü tek katlı iplikteki gibi tek yönlüdür.
  • İki iplikten biri koptuğu zaman kontrol elemanı bükümü önleyerek ikinci ipliğin kopmasını sağlar.
  • Sirospun iplik eğirme sistemi ile yeterli uzunluktaki kısa ve uzun lifler eğrilebilmektedir.
  • Büküm tek katlı iplik bükümünden çok iki katlı iplik bükümüne benzemektedir.
  • Bu sistem çoğunlukla düşük gramajlı mevsimlik kumaş üretiminde kullanılmaktadır.
  • Dokuma kumaş üretiminde sağlamlık ve gerilmelere dayanım açısından iki katlı iplik kullanma ihtiyacı vardır.
  • İki katlı ipliklerin yerini sirospun iplikler almaya başlamıştır. En önemli avantajı, tek adımda iki katlı ipliğe benzer bir yapı elde edildiği için maliyetinin düşük olmasıdır.

    

  Sirospun iplik özellikleri  

  Sirospun iplikler katlı ipliklerin olumlu özelliklerini taşımaktadır.Katlı iplik yapılarında lifler daha iyi sarıldığından düzgünsüzlük azalmakta, dayanıklılık artmaktadır.

  Bu iplikler daha az boncuklanır, aşınma dayanımları daha fazla ve eğilme rijitliği daha azdır.

  Sirospun pamuk iplik özellikleri ile aynı numara ve büküme sahip tek katlı ve iki katlı iplik özelliklerinin karşılaştırıldığı bir araştırma yapılmıştır. Buna göre sirospun ipliklerin; Boyuna görüntüsü çubuk gibi düzgün ve temiz

  Enine kesit görüntüsü daireseldir.

  Sirospun iplikler tek katlı ipliklere göre daha sağlam uzaması daha iyi, daha düzgün, daha az tüylü ve aşınmaya karşı daha dayanıklıdır. Aynı çalışmaya göre iki katlı iplikler ile kıyaslama yapıldığında daha az tüylü ve uzaması daha iyidir. Orta büküm seviyesinde sirospun iplikler iki katlı iplikten daha sağlam çıkmıştır, ancak düzgünsüzlük değeri iki katlı iplikten daha yüksek çıkmıştır

   

   

   

   

   

   

   

  Yazan %PM, %24 %482 %2017 %13:%Oca in İplik

Sirospun İplik Eğirme

?<