Örme Teknolojisi Soruları 9
 • Örme Teknolojisi Soruları 9

   

   

  S.281.Yuvarlak örme makinesinin özelliklerini kısaca anlatınız?

   

  C.281. Yuvarlak örme makinelerinde iğnelerin yan yana ve dairesel bir iğne yatağına dizildiği örme makineleridir. Yuvarlak örme makinelerinde diğer örücü elemanlarda iğnelere uygun olarak dairesel konumda yerleştirilmiştir.

  Sabit duran mekiklerden (iplik kılavuzlarından) iğnelere iplik yatırılır. Yine sabit olan kilitlerin (çeliklerin) örme iğnelerini aşağı yukarı hareket ettirmesiyle dönmekte olan iğneler tarafından örme işlemi gerçekleştirilir. İplikler bobinlerden örme iğnelerine direkt olarak beslenirler. Yuvarlak örme makinelerinde iğne yatağının çapına (pus’a) göre değişen, çeşitli enlerde olabilen tüp (hortum) şeklinde örme kumaşlar üretilir.

   

  S.282. Düz örme makinesinin özelliklerini kısaca anlatınız?

   

  C.282. Düz örme makinelerinde örücü iğnelerin, yan yana ve doğrusal (düz) yataklar (raylar) üzerine yerleştirildiği örme makineleridir. Triko düz örme makinelerinde, düz iğne yatakları üzerinde hareketli olan kızak ve iplik kılavuzları vardır. Kızak ve iplik kılavuzları iğne yatakları üzerinde makinenin bir kenarından diğerine gidiş geliş hareketi yapar. Kızak, üzerinde kilit (çelik) mekanizmalarını taşır. İplik kılavuzları (mekikler) ise ipliğin örme iğneleri üzerine yatırılmasını sağlar. İplikler bobinlerden direkt olarak örme iğnelerine negatif iplik iletimi ile beslenir.

   

  S.283. Çözgülü örme makinesinin özelliklerini kısaca anlatınız?

   

  C.283. Çözgülü örme makinelerinde leventlere aynı dokuma çözgüsü gibi sarılmış ipliklerin topluca hareket eden iğnelere her iğneye bir iplik olacak şekilde yatırılmasıyla gerçekleştirilen örme tekniğidir. Çözgülü örmecilik; özellikle naylon, polyester, asetat, viskoz devamlı flament yapılı iplikleri ile bir ölçüde pamuk ve yün ipliklerinin kullanıldığı en hızlı kumaş yapım tekniğidir. Her iplik bir iğne üzerinde ilmek oluşturur. İğneler üzerinde oluşan ilmeklerin yanlamasına yapılan hareketlerle birbirleriyle bağlantısı sağlanır.

   

  S.284. Örme makinelerini örme tekniklerine göre sınıflandırınız?

   

  C.284.

   

   

   

   

   

  orme284soru

   

   

   

   

  S.285.Aşağıdaki örme makinesinin örme tekniğine göre adı nedir?

   

   

   

   

   

   

  orme285soru

   

   

   

   

  C.285.Düz örme makinesi

   

  S.286. Aşağıdaki örme makinesinin örme tekniğine göre adı nedir?

   

   

   

   

   

   

  orme286soru

   

   

   

  C.286.Yuvarlak örme makinesi

   

  S.287. Aşağıdaki örme makinesinin örme tekniğine göre adı nedir?

   

   

   

   

   

   

  orme287soru

   

   

   

   

  C.287.Çözgülü örme makinesi

   

  S.288. Aşağıdaki örme makinesinin örme tekniğine göre adı nedir?

   

   

   

   

   

   

  orme288soru

   

   

   

   

  C.288.Çorap örme makinesi

   

  S.289.Örme makinelerinde makine inceliği nedir,nasıl bulunur,açıklayınız?

   

  C.289. Makine İnceliği Örme makinelerinde makine inceliği, piyasanın bir kısmında makine numarası olarak ifade edilmektedir. Genel olarak ifade yanlış kullanılmaktadır. Makine numarası anlamı bakımından makine inceliği ifade ettiğinden, örme makineleri, makine inceliğine göre çeşitlenir. Makine inceliği, 1" (1 inch)’ teki iğne sayısına eşittir. 1 inch 2,54 cm (25,4 mm) dir. Plaka üzerinde 1 inch (inç) mesafedeki iğneler sayılarak makine inceliği tespit edilir.

  Tespit edilen makine incelikler fein (fayn) veya gauge (geyç) olarak isimlendirilir. Yuvarlak örme makinelerinde fein “E” harfi ile düz örme makinelerinde ise gauge “G” harfi ile gösterilmektedir. Örneğin; 22fein = 22E, 28fein = 28E, 12gauge = 12G vb. olarak gösterilmektedir. 20E 1"’ te (2,54cm’de) 20 adet veya 10G 1"’te 10 adet, iğne olduğunu göstermektedir. Makine inceliğini ifade eden rakam büyüdükçe 2,54 cm’deki iğne sayısı artar, azaldıkça 2,54 cm’deki iğne sayısı azalır.

   

  S.290.Sağ ilmek nasıl olur, açıklayınız?

   

  C.290. İlmeğin gövde kısmı baş kısmının üstünde görünüyorsa buna sağ ilmek veya düz ilmek denir. Sağ ilmek İngilizce sağ anlamına gelen right kelimesinin baş harfi (R) ile de ifade edilir

   

  S.291. Sol ilmek nasıl olur, açıklayınız?

   

  C.291. İlmeğin baş kısmı gövde kısmının üstünde görünüyorsa buna sol ilmek veya ters ilmek denir. Esasında sol ilmek sağ ilmeğin kumaşın ters yüzündeki görüntüsüdür. Sol ilmek İngilizce sol anlamına gelen Left kelimesinin baş harfi (L) ile de ifade edilir. Sol ilmeğin yüzey görüntüsü dalga şeklindedir

   

  S.292.Aşağıdaki görüntü hangi ilmeğin yüzey görüntüsüdür?

   

   

   

   

   

   

  orme292soru

   

   

   

   

  C.292. Sağ ilmeğin yüzey görüntüsüdür.

   

  S.293. Aşağıdaki görüntü hangi ilmeğin yüzey görüntüsüdür?

   

   

   

   

   

   

  orme293soru

   

   

   

   

  C.293. Sağ ilmeğin yüzey görüntüsüdür.

   

  S.294.Çözgülü örmede ilmek yapıları atkılı örmedeki ilmek yapılarına göre nasıldır, hangi yönde bağlantı yapar ve kaça ayrılır, isimleri nelerdir ?

   

  C.294. Çözgülü Örmede İlmek Yapıları Çözgülü örmede ilmek yapıları atkılı örmedeki ilmek yapılarına göre daha sıkı ve farklı şekildedir. Çözgülü örmedeki ilmek görünümleri ilmek bağlantı noktalarında ilmek gidiş yönü doğrultusunda açık ilmek ve kapalı ilmek olarak ifade edilir. Çözgülü örmede ilmekler boyuna yönde bağlantı yaparlar.

   

  S.295.Çözgülü örmede açık ilmek nasıl olur, açıklayınız?

   

  C.295. Açık ilmek Çözgülü örmede ilmekler, ilmek hareket yönü ile aynı yönde hareket ederek bir sonraki ilmeği oluşturuyorsa bu ilmek görüntüsüne açık ilmek denir.

   

  S.296. Çözgülü örmede kapalı ilmek nasıl olur, açıklayınız?

   

  C.296. Çözgülü örmede ilmekler ilmek hareket yönünün tersine hareket ederek bir sonraki ilmeği oluşturuyorsa bu ilmek görüntüsüne kapalı ilmek denir.

   

  S.297. Atkılı örme sistemli makinelerde kullanılan örgü elemanı olan askı nedir, açıklayınız?

   

  C.297. Askı Atkılı örme sistemli makinelerde kullanılan örgü elemanıdır. İpliğin iğnenin yarım hareketi ile iğne kancasında asılı kalarak oluşturduğu örgü elemanıdır. Temel örgü elemanı ilmekle beraber kullanılır. Değişik oranlarda ilmek ve atlama ile kullanılarak farklı örme yüzey görüntüleri oluşmasını sağlar. Kumaş esnekliğini enine ve boyuna yönde azaltan örgü elemanıdır

   

  S.298.Aşağıda görülen yüzey görünüşlerin ismi nedir, yazınız?

   

   

   

   

   

   

  orme298soru

   

   

   

  C.298.A: R ilmek yüzeyinin görünüşü, B: L ilmek yüzeyinin görünüşü,C: Askılı örgünün yüzey görünüşü, D: Atlamalı örgünün yüzey görünüşü

   

  S.299.Aşağıdaki örgü yapısı nedir?

   

   

   

   

   

  orme299soru

   

   

   

   

  C.299. Süprem (Jarse) Örgü Yapısıdır.

   

  S.300. Aşağıdaki örgü yapısı nedir?

   

   

   

   

   

   

   

  orme300soru

   

   

   

   

  C.300. Ribana Örgü Yapısıdır.

   

  S.301.Aşağıda görülen iğnelerin isimlerini yazınız?

   

   

   

   

   

  orme301soru

   

   

  C.301. (a) Esnek uçlu iğne (b) Kancalı (dilli) iğne (c) Sürgülü iğne

   

   

   

   

   

   

  Yazan %PM, %06 %588 %2017 %16:%May Okunma 4522 defa

örme teknolojisi soruları 9

?<