Yuvarla örme soruları
 • Yuvarlak Örme Soruları

  ÇİFT PLAKA RİBANA YUVARLAK ÖRME VE ÇİFT PLAKA İNTERLOK YUVARLAK ÖRME SORULARI

   

  S.1. (D ) Ribana yuvarlak örme makinelerinde kapak iğnesi ve silindir iğnesi olmak üzere iki farklı boyutta iğne vardır.

   

  S.2. (Y ) RR Ribana örgüde silindir çeliklerini ilmek çeliği ile değiştirmek yeterlidir.

   

  S.3. (Y ) May sıklığı ayarı, kumaşın enini ayarlamak için kullanılır.

   

  S.4. (D ) RR Ribana örgüsünün arka görüntüsü ile ön görüntüsü aynıdır.

   

  S.5. (Y ) Numunenin kontrol edilmesi için makas ile 10x10 parça alınır ve tartılır.

   

  S.6. (D ) Çift çelik yollu makine ile tek çelik yollu makine iğneleri arasında farklılık vardır.

   

  S.7. (Y ) İğne iptalli örgülerde makinenin iğneleri olduğu yerlerinde çalışmaz konumuna getirilir.

   

  S.8. (D ) İğne iptalli örgülerde çeliklerin ilmek çeliği olması yeterlidir. Ayrıca iptal çeliği kullanmaya gerek yoktur.

   

  S.9. (Y ) Kasnak ayarı makinede iğnelerin duruşunun ayarlanması işlemidir.

   

  S.10. (Y ) İğne iptalli örgüler diz ribana örgülere göre daha fazla ip harcar.

   

  S.11. (Y ) Çelikli ribana örgüsü ilmek ve askı hareketlerinden oluşmaktadır.

   

  S.12. (D ) Çelikli ribananın örülebilmesi için makinenin kapak ve silindir iğneleri tam olmalıdır.

   

  S.13. (Y ) Atlama çeliğine işletmelerde fank denir.

   

  S.14. (Y) Çelik diziminde rapor tekrarı sonucu artan sistemlerde herhangi bir işlem yapılmaz .

   

  S.15. (D ) Ribana yuvarlak örme makinelerinde iki iğne yatağı bulunmaktadır.

   

  S.16. ( Y) Çift çelik yollu ve tek çelik yollu ribana makinelerinde kullanılan iğnelerin boyutları farklıdır.

   

  S.17. (D ) RR Ribana örgüler ilmek çeliği ile örülür.

   

  S.18. (D ) Ribana kumaşlarda may sıklığı kumaşların esnekliğini etkiler.

   

  S.19. (Y ) İğne iptalli örgülerinde kullanılan çelikler, atlama ve süprem çelikleridir.

   

  S.20. (D ) Sarma tertibatının ayarlanması yapılırken makinenin bir turdaki ördüğü sıra sayısı etkilidir.

   

  S.21. ( Y) Çelikli ribana kumaşın örülmesinde atlama ve ilmek çeliği kullanılır.

   

  S.22. ( D) Kumaş gramajının alınmasında örgü raporunun tam olması sağlıklı bir ölçü almak için önemlidir.

   

  S.23. (Y ) Makine kasnak ayarı makinenin hızını etkilemektedir.

   

  S.24. (Y ) İnterlok yuvarlak örme makinelerinde silindir iğnesi iki farklı boyuttadır.

   

  S.25. (D ) İnterlok örgüde ribana örgüye kıyasla makinenin üretim miktarı yarı yarıya düşer.

   

  S.26. (Y ) RR interlok örgüde silindir çeliklerinin tamamı ilmek çeliğidir.

   

   S.27. (D ) RR interlok örgüsünün arka görüntüsü ile ön görüntüsü aynıdır.

   

  S.28. (Y ) İnterlok makinesinin iğne düzeni ribana makinesi ile aynıdır.

   

  S.29. (Y ) İnterlok örgülü kumaşlar tek çelik yollu makinelerde de üretilebilir.

   

  S.30. (Y ) Askılı örgülerde makinenin iğneleri olduğu yerde çalışmaz konumuna getirilir.

   

  S.31. (D ) Askı, iğne iptali ve ilmek kullanılarak yapılan örgülerde iplik sarfiyatı sistemlere göre farklılık gösterir.

   

  S.32.(Y) Kasnak ayarının yapılmasına etki eden faktörlerden biride makine sarım tertibatıdır.

   

  S.33. (Y ) Askı ve iğne iptali olan örgüler diz interlok örgülere göre daha fazla iplik harcar.

   

  S.34. (Y ) İnterlok örgüsü ilmek ve askı hareketlerinden oluşmaktadır.

   

  S.35.(Y ) Arka yatırmalı interlok örgüde kapak iğneleri çalışmaz.

   

  S.36. (D ) Arka yatırmalı örgülere otoban örgü de denilmektedir.

  .

  S.37.(Y ) Çelik diziminde rapor tekrarı sonucu artan sistemlerde herhangi bir işlem yapılmaz.

   

  S.38. (Y ) İnterlok yuvarlak örme makinelerinde farklı boylarda iğne bulunmaktadır.

   

  S.39.(Y ) İnterlok makinelerinde kapak ve silindir iğneleri birbirine çapraz durumdadır.

   

  S.40.(Y ) RR interlok örgüler ilmek çeliği ile örülür.

   

  S.41.(D ) İnterlok kumaşlarda may sıklığı kumaşların esnekliğini etkiler.

   

  S.42.(D ) Askılı interlok örgülerde may ayarı askı ile ilmeklerde farklı ayarlardadır.

   

  S.43.(Y ) Arka yatırmalı örgülerde ön yüzey aynı gözükmektedir.

   

  S.44.(D ) İnterlok makinelerinde kapak kaydırma işlemi yapılarak ribana örgüsü de örülebilir.

   

  S.45.(D ) İnterlok kumaşların bir sırası makinede iki sırada örülmektedir.

   

  S.46.İnterlok kumaş nedir ?

   

  C.46. İnterlok kumaş sadece çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde, silindir ve kapak iğnelerinin birbirlerine dik ve karşılıklı bir şekilde yerleştirilmeleriyle elde edilen çift katlı örme kumaş çeşididir.

   

  S.47.İnterlok kumaşları enine yönde gerdirdiğimizde iki yüzünde de hangi tür ilmekler görülür

   

  C.47. İnterlok kumaşları enine yönde gerdirsek bile, iki yüzde de sadece sağ ilmikler görülür.

   

  S.48.İnterlok kumaşların başlıca özellikleri nelerdir ?

   

  C.48.

   

  A-Ön ve arka yüzde aynı görünüme sahiptir, çift yüzlüdür.

   

  B-Desen ve yüzey dizaynı sınırlıdır.

   

  C-Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür.

   

  D-Sık bir yapıya sahiptir.

   

  E-Dikey yönde, yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet özelliğine sahiptir.

   

  F-Boyutsal stabilitesi ve şeklini koruma özelliği yüksektir

   

  G-Diğer tek iplikli örme kumaşlara göre çok ağır gramajlıdır.

   

  H-Ön ve arka yüzey arasında hava olduğundan, daha iyi ısı yalıtım özelliğine sahiptir.

   

  İ-Diğer tek iplikli örme kumaşlara göre daha sıcak tutar ve interlok örme kumaşların hacimli yapısı nedeni ile nem alma özelliği iyidir.

   

  S.49.Bir örme kumaşın interlok mu yoksa ribana mı olduğu nasıl anlaşılır?

   

  C.49. Bir kumaşın interlok mu yoksa ribana mı olduğunu belirlemek için kumaşı enine gerdirip bakılır, eğer karşılıklı ilmekler birbirinin karşısında ise bu interloktur. Basit bir tabirle doluya dolu ise interloktur. Ribanada doluya boş, boşa dolu karşılıklı gelmektedir.

   

  S.50. RR interlok örgünün makineye hazır hale gelmesi için yapılan ayarlar nelerdir ?

   

  C.50. RR interlok örgünün üretilebilmesi makinenin hazırlanması gerekir. Makinenin örgüye hazır hale gelmesi için iğne seçimi, çelik seçimi ve may sıklığı ayarı, iplik gerginlik ayarı, makine hız ayarı ve kumaş çekim ayarlarının yapılması gerekmektedir.

   

  S.51. Yuvarlak interlok örme makinesinde kaç tane iğne grubu vardır ve isimleri nelerdir?

   

  C.51. Yuvarlak interlok örme makinesinde bir kapak iğnesi birde silindir iğnesi olmak üzere iki farklı iğne grubu bulunmaktadır.

   

  S.52. İnterlok makinelerinin kapak iğneleri ile silindir iğneleri ne fark vardır ?

   

  C.52. İnterlok makinelerinin kapak iğneleri kısa, silindir iğneleri ise kapak iğnelerine nazaran daha uzundur. Ayrıca kapak ve silindir iğneleri iki farklı ayak uzunluklarındadır.

   

  S.53. İnterlok makinelerinin iğne dizimi yapılırken ayakları farklı uzunluklarda olan iki iğne nasıl dizilmelidir ?

   

  C.53. İnterlok makinelerinin iğne dizimi yapılırken ayakları farklı uzunluklarda olan iki iğne yan yana gelecek şekilde dizilmelidir. Aynı işlem kapak ve silindir iğnelerinin hepsi için geçerlidir.

   

  S.54. İğne düzeni tamamlandığında kapaktaki kısa ayaklı iğnenin ve kapaktaki uzun ayaklı iğnenin dizilişi nasıldır ?

   

  C.54. İğne düzeni tamamlandığında kapaktaki kısa ayaklı iğnenin karşısına silindirdeki uzun ayaklı iğne, kapaktaki uzun ayaklı iğnenin karşısında ise silindirdeki kısa iğne gelecek şekilde olmalıdır.

   

  S.55. İnterlok örgünün örgü raporu kaç sıradır?

   

  C.55. İnterlok örgünün örgü raporu iki sıradır.

   

  S.56. RR interlok kumaşın örülmesi kaç sistemde gerçekleşmektedir?

   

  C.56. RR interlok kumaşın örülmesi iki sistemde gerçekleşmektedir.

   

  S.57. RR interlok kumaşın örülmesinde, örgünün birinci sırasında hangi iğneler ilmek yapar ?

   

  C.57. Örgünün birinci sırasında sadece kısa ayaklı iğneler ilmek yaparken, uzun ayaklı iğneler hareket yapmaz. İkinci sırada ise uzun ayaklı iğneler ilmek yapar. Makinenin çelik sistemi de bu örgüye göre ayarlanması gerekir.

   

  S.58. RR interlok kumaşın örülmesinde, örgünün ikinci sırasında hangi iğneler ilmek yapar ?

   

  C.58. İkinci sırada uzun ayaklı iğneler ilmek yapar.

   

  S.59. RR örgüde 54 sistem ribana makinesi ile interlok makinesi ne fark vardır ve bu size neyi anlatır ?

   

  C.59. 54 sistem ribana makinesi RR örgüde bir turda 54 sıra örerken, interlok makinesi RR örgüde bir turda 27 sıra örmektedir.Bu da bize İnterlok makinelerinde üretim performansın diğer makinelerden farklı olduğunu. Bu makinelerde üretim yarı yarıya düştüğünü anlatmaktadır.

   

  S.60. Çift plaka interlok yuvarlak örme makinelerinde iplik gerginlik ayarını anlatınız?

   

  C.60. RR normal interlok üretimi için ipliklerin beslenmesi aynı kasnaktan olmalıdır. Çünkü örgü raporuna bakıldığında her sistemin iplik sarfiyatı aynıdır. Ayrıca kasnaktan yapılan iplik gerginlik ayarında numune kumaşın iplik sıklığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer kasnağı artı(+) yönde çevirirseniz daha fazla iplik sevk edersiniz ve örgü gramajlı olur. Eğer gramajı düşürmek istersek kasnağı eksi (-) yönde çevrilerek kasnak kayışı da gerdirilmedir.

   

  S.61. RR interlok askılı örgülerde desen nasıl oluşmuştur?

   

  C.61. RR interlok askılı örgüler aynı sıra üzerinde ilmeğin yanı sıra, askı hareketinin de yardımı ile desen oluşturmaktır

   

  S.62. RR arka yatırmalı örgüler interlok yuvarlak örme makinelerinde örgü nasıl elde edilir ?

   

  C.62. RR arka yatırmalı örgüler interlok yuvarlak örme makinelerinde bazı sistemlerde arka yani kapak iğnelerinin atlama yapmasıyla elde edilen örgülerdir.

   

  S.63. RR arka yatırmalı örgüler interlok yuvarlak örme makinelerinde genel olarak nasıl örme kumaşlar elde edilir?

   

  C.63.Bu sistem ile genel olarak ön yüzeyi kabarık olan kumaşlar elde edilmektedir.

   

  S.64.Yapılacak olan arka yatırmalı interlok örgü için makinenin kapak ve silindirindeki iğnelerin tamamı hangi düzende olmalıdır?

   

  C.64.Yapılacak olan arka yatırmalı interlok örgü için makinenin kapak ve silindirindeki iğnelerin tamamı interlok düzeninde olmalıdır.

   

  S.65. Ribana yuvarlak örme kumaş nedir ?

   

  C.65. Ribana yuvarlak örme kumaşlar, çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde, silindir ve kapak iğnelerinin birbirine göre çapraz bir şekilde yerleştirilmeleri ile elde edilen çift katlı örme kumaş çeşididir.

   

  S.66. Ribana kumaşların en büyük özellikleri nelerdir ?

   

  C.66. Ribana kumaşları ifade eden en büyük özellik, kumaş eni yönünde açıldığında her iki tarafta örgü raporuna bağlı olarak düz (R) ve ters (L) ilmeklerin değişimli olarak görünmesidir. Kumaşın yapısı dikey sıra yönünde, birbiri ardınca gelen düz ve ters ilmeklerden oluşur. Ribana kumaşlar enine yönde en çok esnekliğe sahip örme kumaşlardır.

   

  S.67. Çift plaka ribana örme makinesinde makine hız ayarının önemini anlatınız ?

   

  S.67. Yuvarlak örme makinelerinde aşırı hız iğne ve çeliklerin aşınmasına neden olmaktadır. Özellikle Ribana yuvarlak örme makineleri çift plaka çalıştığı için tek plaka makinelerine nazaran daha düşük hızda çalıştırılmalıdır. Ayrıca makine hızının ayarlanmasında yapılan örgünün çeşidi de etkilidir. RR düz ribana örgüsü örülürken tüm iğneler çalıştığından hız daha dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır.

   

  S.68. Çift plaka ribana örme makinesinde iplik gerginlik ayarının önemini anlatınız ?

   

  C.68. üm yuvarlak örme makinelerinde sistemlere gelen ipliklerin sıkı veya gevşek olmaları örgüyü etkiler. Sistemlere iplik sevkini sağlayan furnisörlerin dönüş hızlarının ayarlanması ile örgünün istenilen özellikte olması sağlanabilir. Furnisörlerin hızı yavaşlatılırsa iplik daha gergin gelir, hızı arttırılırsa da aktardığı iplik miktarı daha fazla olur ve iplik gevşek gelir. Bu durumun kumaşın birim gramajı üzerinde etkisi büyüktür. Eğer iplik gergin gelirse daha sıkı bir örme yüzeyi oluşturulur ve kumaş gramajı artar. Ribana makinelerinde de tüm yuvarlak örme makinelerinde olduğu gibi iplik gerginlik ayarı kasnak ayarıyla yapılmaktadır. Kasnak çapının genişletilmesi daha fazla iplik sevkine, çapının daraltılması ise daha az ipliğin sevkine neden olacaktır. Bu ayarın numune ,kumaşın özelliklerine ve örgü raporuna göre iyi ayarlanmalıdır.

   

  S.69. Çift plaka ribana örme makinesinde çelik seçimi ve may sıklığı ayarının önemini anlatınız

   

  C.69. RR ribana kumaşın örülmesinde çelik sisteminin seçimi de önemlidir. Üretilecek olan kumaş iğnelerin kapakta ve silindirde tamamen ilmek yapmasıyla oluşmaktadır. Bu yüzden makinenin bütün çelikleri ilmek çeliği olarak ayarlanmalıdır. Görünüş itibari ile makine modellerine göre küçük farklılıklar gösterse de ilmek çeliğinin genel görüntüsü üçgen bir şekle benzer. Makine üzerinde farklı bir çelik var ise değiştirilmelidir. Makine çift yollu çelik sistemine sahipse her iki çelikte ilmek çeliği olarak ayarlanmalıdır. İlmek çeliğine örme sanayisinde çok yaygın olarak Süprem veya örgü çeliği de denilmektedir. Ribana makinesinin çelik sistemleri düz ribana örgüsüne ayarlanıp yerleştirildikten sonra, çelik (kilit) kapakları üzerindeki ilmek ayar çeliklerinden ilmek boy (may) ayarlarının yapılması gerekir. May ayarı tüm örme makinelerinde toplu hâlde yapılamamaktadır. Her çelik kapağının üzerinde, o sisteme ait çelik için may ayar bölümü vardır. Yuvarlak örme makinelerinde may sıklığı (ilmek boy) ayarı verilirken düz örgü raporlu desenlerde, bütün sistemlerde aynı olmak zorundadır. Çift plaka ribana makinelerinde ise hem kapaktan hem de silindirden ayarın yapılması gerekmektedir. Örme makinesi üzerinde may sıklığının ayarlanması 1 cm’ye düşen ilmek sıra sayısının belirlenmesinde en büyük etkendir. Örneğin aynı örme makinesinde, İki farklı kumaşın birincisinde 1 cm’de 10 ilmek sırası, ikincisinde ise 20 ilmek sırası oluşturulabilmektedir. Bu örgülerden 1 cm’de 20 ilmek çubuğu olan kumaş daha sert ve gramaj açısından daha ağır olacaktır. Bu işlemin yapılış şekli ise may ayarı küçültülüp - büyütülmesi ile olmaktadır. Göstergedeki sayı küçüldükçe iğnenin topuğuna uygulanan baskı küçülür ve oluşan ilmek boyu küçük olur. Yani birim ölçüye düşen ilmek sıra sayısı artar. Sayı yükseldikçe iğne topuğuna yapılan baskı artacak ve oluşan ilmek boyu büyüyecektir. Birim ölçüye düşen ilmek sıra sayısı azalacaktır

   

   

  Yazan %PM, %04 %443 %2022 %12:%Oca in Ders Soruları Okunma 1627 defa

Yuvarlak Örme Soruları

?<