Open End İplik Makinesi Soruları
 • Open End İplik Makinesi soruları

   

  S.1-AÇIK UÇ ( OPEN-END ) EĞİRME SİSTEMİNE NEDEN DOLAYI İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR? 

  C.1.Ring eğirme yönteminde üretim hızının sınırlı kalmasından dolayı alternatif olarak ihtiyaç duyulan bir eğirme yöntemidir. 

  S.2-AÇIK UÇ ( OPEN-END ) EĞİRME SİSTEMİNDE KAÇ NUMARADAN KAÇ NUMARAYA KADAR İPLİK ELDE EDİLİR? 

  C.2.Açık uç iplik makinesinde, 12 tex’ten 150 tex’ e (Nm 85’e, Ne 4’ten Ne 50’ye) kadar iplik elde edilir. 

  S.3-Açık Uç ( Open-End ) Eğirme sisteminde temel prensip nedir ? 

  C.3.Açık uç eğirme makinelerinde temel prensip elyaf grubunu tek lif hâlinde ayırdıktan sonra düzenli bir şekilde tekrar toplayarak iplik formuna getirmektir. 

  S.4-AÇIK UÇ ( OPEN-END ) EĞİRME SİSTEMİNDE; RİNG İPLİK EĞİRME SİSTEMİNDE HANGİ AŞAMA YOKTUR? 

  C.4.Ring eğirme sistemindeki fitil aşaması yoktur. 

  S.5.Open End İpliği ile Ring İpliği arasındaki farklardan 4 tanesini açıklayınız ? 

  C.5.          

  1-Open-End iplik eğirmede üretim hızı Ring eğirme sistemlerine nazaran daha yüksektir. Bu da üretimi artırırken maliyetin düşmesini sağlayan bir etkendir. 

  2-Open-End iplik eğirmede işlem aşamaları Ring eğirmeye göre daha kısadır. Bu da maliyeti düşürücü faktörlerdendir. 

  3-Open-End sisteminde üretilen iplik Ring ipliğinden daha hacimli, daha elastik, daha emicidir ve tüylülük azdır. Çok yüksek büküm verilmemişse tutumu da iyidir. Emicilik özelliğinin iyi olması haşıl alma yüzdesinin yüksek olmasını ve daha parlak tonların elde edilmesini sağlar. 

  4-Open-End sisteminde üretilen ipliğin bütününde özellikler Ring ipliğe nazaran daha az değişkendir. İncelik, düzgünsüzlük, dayanıklılık v.s. iplik boyunca daha az değişir. 

  5-İşlem gereği Open-End ipliklerinin kesitinde ortalama 70-100 lif olmak zorundadır. Bu yüzdendir ki Open-End iplikleri Ring iplikleri (kesitte ortalama 50-70 lif gerektirir) kadar ince numaralarda üretilemezler. 

  Örneğin Open-End sisteminde teorik olarak Ne40 iplik yapılabilse de pratikte Ne30 numara ipliğin üzerine çıkılmaz. 

  6-Open-End iplik eğirme işleminin bir teknolojik dezavantajı iplik yüzeyinde oluşan sarmal liflerdir. Eğrilmiş iplik, rotor oyuğu içerisine beslendiğinde liflerin bir kısmı ipliğin yüzeyine büküm yönünde sarılır. Bu özelliği Open-End iplikleri Ring ipliklerinden ayırmada kullanabiliriz. İpliği büküm yönünün tersi yönünde iki baş parmağımız ile açmaya çalıştığımızda Ring ipliklerin bükümünün açıldığını ve liflerin ortaya çıktığını farkedebiliriz, ancak Open-End ipliklerin yüzeyinde, yukarıda bahsedilen sarmal lifler ipliğin bükümünün açılmasına müsaade etmezler ve ipliğin kıvrılıp kaldığını görürüz. 

  7-Open-End ipliklerin mukavemeti Ring ipliklere göre % 15-20 daha düşüktür. Büküm daha çok artırılarak mukavemet artırılabilir. Fakat bu da tutumun sertleşmesine neden olur. 

  8-Open-End iplikler çoğunlukla kısa elyaftan üretilmiş ipliklerdir. 

  9-Open-End iplikler genellikle çok yüksek mukavemet gerektirmeyen birçok mamülün üretiminde kullanılmaktadır. Her geçen gün de kullanım alanı genişlemektedir.Teknolojik olarak, dokumada Open-End iplikleri atkı ve çözgü ipliği olarak kullanılabilir. Daha üniform, daha az ince yere sahip, elastik ve daha yüksek aşınma dayanımına sahip olması Ring ipliklere nazaran çözgüde kullanımı için avantaj teşkil eder. Emiciliğin iyi olması sebebiyle iyi de haşıl alırlar. Atkı ipliği olarak da üniformluğu ve sürtünme mukavemeti Open-End ipliklerine kullanımda avantaj sağlar. Örme kumaşların eldesinde de Open-End iplikleri kullanılabilmektedir. Open-End ipliklerin hacimli yapısı dolayısıyla, el ve makine ipliği olarak üretilmesi son derece uygundur. Fakat Open-End ipliklerin düşük mukavemetli oluşu olumsuz bir etki olarak kendini gösterir.

   

   

   

   

  Yazan %PM, %26 %766 %2017 %20:%Mar in Ders Soruları

Open End İplik Makinesi Soruları

 

 

?<