Yuvarlak Örme Temel Yapıları
 • Yuvarlak Örme Temel Yapıları

   

  SÜPREM ÖRGÜ 

  Yuvarlak örme makinelerinde tek iğne yatağından elde edilen RL düz örgülü kumaşlara Türkiye örme piyasasında kullanılan süprem terimi, genel anlamıyla jarse kumaşa karşılıktır.

  Özellikle yazlık spor giyimde ve iç çamaşırında geniş kullanım alanına sahiptir.

   

   

  0816corap

   

   

   

  Bu kumaşların genel özellikleri şunlardır: 

  1- Ön ve arka yüzü farklı görünüştedir.

  2-Açık en ya da tüp şeklinde (tubular) üretilebilen bir kumaştır,

  3-Diğer örme kumaşlara göre daha geniş enler elde etmek mümkündür,

  4-Hem boyuna hem de enine esner fakat diğer kumaşlara nazaran en düşük esneme özelliğine sahiptir,

  5-Örgü raporu tek iğne plakasında en az, 1 iğne ve 1 iplik hareketinden meydana gelir. (normal örgü raporu yan yana iki iğne ile ve üst üste iki ilmek sırasından oluşur),

  6-Kumaş tek plaka üzerinde oluştuğu için harcanan iplik miktarı en azdır,

  7-Boyutsal stabilitesi azdır,

  8-Esnediğinde şekli bozulabilir,

  9-Vücut hareketlerine karşı uyumu, diğer tek iplikli örme kumaşlara göre esnekliğinin az olması nedeni ile düşüktür,

  10-Yanlardan kumaşın arka yüzüne doğru, üst ve alttan da örgünün ön yüzüne doğru kıvrılma vardır,

  11-Diğer örgülere göre en düşük desenlendirme imkanına sahiptir,

  12-Süprem kumaşın yapısı hacimli olduğu için nem alma özelliği dolayısı ile emiciliği iyidir,

  13-İpliğin kopması durumunda bozulan ilmekler, ilmek halkalarının kaymasına, yani kaçmasına neden olurlar,

  14-Örme kumaşın kalınlığı, kullanılan hammaddenin aynı kalması şartıyla daha düşüktür,

  15-İnce, hafif açık yapı ile ağır yapılar arasında çeşitlilik gösterirler,

  16-Kesim ve dikim işlemi esneme özelliğinden dolayı problemlidir,

  17-Kısmen iç giyim ve yaygın olarak yazlık dış giyim sanayinde kullanım alanı bulmuştur,

  18-Fazlaca ütü istemez, kırışıklıklarını kolay kaybederler. 

   

  RİBANA ÖRGÜ 

  RR-Çift plakalı triko (düz örme), yuvarlak ve çözgülü örme makinelerinde birbirine dik, açılı veya paralel ve karşılıklı çapraz bir şekilde yerleştirilmiş, iki iğne yatağından elde edilen, özellikle görünüm ve elastikiyetleri ile tanınan RR ribana kumaşlar olarak bilinmektedir.

   

   

  0818corap

   

   

  RR ribana kumaşların genel özellikleri şunlardır: 

  1-Ters L ve yüz R ilmeklerin sayısı eşit ise kumaşın ön ve arka yüzünde aynı görüntüye sahiptir. Yani çift yüzlüdür,

  2-Çift plakalı triko (düz örme), yuvarlak ve çözgülü örme makinelerinde üretilen çift katlı örme kumaştır,

  3-Örgü raporu çift plakada, en az 2 iğne ve 1 iplik hareketinden meydana gelir (normal, esas örgü raporu ise yan yana 2 şer iğne ile üst üste 2 ilmek sırasından oluşur).

  4-Örgü raporu çift plakada oluştuğu için, harcanan iplik miktarı süprem kumaşlara göre daha fazladır,

  5-Yüksek elastikiyet ve sıçrama özelliği vardır,

  6-Boyuna yönde esneme özelliği düşüktür. Enine yönde esneme özelliği ise yüksektir,

  7-Enine yönde esnemesi düz örgülerden daha fazladır,

  8-Esneme özelliğinin yüksek olması nedeni ile ribana örme kumaşın vücuda uyum sağlar,

  9-Örme kumaşın her iki tarafındaki ilmek sayıları eşit ise, ön ve arka yüzdeki ilmekler birbirini dengeleyecektir. Bu nedenle RL süprem kumaşlarda olduğu gibi kenarlarda kıvrılma görülmez. Yani, her iki uçta ve kenarlarda düz durma özelliğine sahiptir. Kısacası, RR ribana örme kumaş kesilen kenarlarından kıvrılmaz,

  10-Yalnızca son ilmekten dönme yapabilir,

  11-Yalnızca son ilmekten kaçma olabilir,

  12-Eşit ya da farklı tasarımda, dengeli ya da dengesiz ribanalar (boyuna R ilmek düzeni) sahip olabilir,

  13-Kullanılan hammaddeler aynı kalmak kaydıyla, ribana kumaşın kalınlığı süprem kumaşa göre daha kalındır,

  14-Düz ya da biçim verilmiş olarak üst giyim örgüsünde kullanılabilir,

  15-Dokunmuş ya da farklı türden kumaşların kenarına çeşit olarak uygulanabilir,

  16-RR Ribana örme kumaşlar hacimli yapısı ile nem alma özelliği, dolayısı ile emici özellikleri iyidir,

  16-RL Süprem kumaşlara göre daha yüksek gramajlı kumaşlar elde edilebilir,

  17- Enine elastikiyet yüksekliğinden dolayı dairesel konumları düzgündür,

  18-İki örgü tabakası arasında hava tutulduğu için, vücudu sıcak tutar,

  19-İç ve dış giyimde ve özellikle elastikiyeti, olması istenen kol, yaka, bel kısımlarında lastik örgü olarak geniş bir kullanım alanı bulmuşlardır.  

   

  HAROŞA ÖRGÜ 

  Tek katlı kumaş üretimi yapan yuvarlak örme makinesinde üretimi yapılır. Haroşa kumaşların, süprem, ribana ve interlok gibi kumaşlara göre daha az kullanım alanına sahip olması nedeniyle bu makineleri üreten firma sayısı daha azdır, Ayrıca bu firmaların haroşa makineleri üretim miktarları da oldukça düşüktür. Haroşa yuvarlak örme makinelerinde çift iğne yatağının konumu ribana yuvarlak örme makinelerinden farklı olarak üst üste olan iki silindir şeklindedir. Aynı gövde üzerinde iki ucu kancalı olan iğneler iki silindir üzerinde iğne kanalları arasında çeliklerle platinler vasıtasıyla hareket eder.

   

  Haroşa kumaşların genel özellikleri şunlardır: 

  1-Dengeli, düzgün yüzeyli kumaşlardır ve bu yüzden kenarlarda kıvrılma olmaz.

  2-Enine esneklikleri süprem kumaşla aynı. boyuna esneklikleri düz kumaşların yaklaşık iki katıdır.

  3-Kumaş ilk ve son sıralarından sökülebilir.

  4-Kumaş yapısındaki ilmek kaçığı may boyunca yukarı ve aşağı olmak üzere her iki yönde ilerler. 

   

   

  0817corap

   

   

   

  İNTERLOK ÖRGÜ 

  Çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde, birbirine dik ve karşılıklı olarak yerleştirilmiş iki iğne yatağından elde edilir. 

  İnterlok örme kumaşların örgü tekniği ve performans kriterlerine göre başlıca özellikleri şunlardır: 

  1-Ön ve arka yüzde aynı görünüme sahiptir, çift yüzlü örme kumaşlardır.

  2-Desen ve yüzey dizaynı sınırlıdır,

  3-Sadece çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde üretilebilir,

  4-Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür,

  5-Sık bir yapıya sahiptir,

  6-Örgü raporu çift plakada ve iki sistemden bir sıra oluşturduğu için, harcanan iplik miktarı en yüksektir,

  7-Çok ince ya da kaba bir makine inceliğine sahip olabilir,

  8-Örgü raporu çift plakada ve karşılıklı, iğneler üzerinde oluştuğu için ve kullanılan hammaddelerinde aynı kalması kaydı ile üretilen en kalın tek iplikli örme kumaştır.Örgü raporu en az arka ve önde 2’şer iğne ile üst üste 2 ilmek sırasından oluşur.

  9-Dikey yönde yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir,

  10-Yatay yönde sınırlı bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir,

  11- Boyutsal stabilitesi ve şeklini koruma özelliği yüksektir,

  12-Diğer tek iplikli örgü kumaşlara göre en yüksek gramajlı örme kumaşlar elde edilebilir,

  13-Gerilmeye maruz kaldığında ilmek bir kenardan kaçma eğilimi gösterir,

  14-Ribana örme kumaşta olduğu gibi, ön ve arka yüzdeki ilmek sayıları eşit ise, her iki taraftaki ilmekler birbirini dengeleyecek ve tek katlı kumaşlarda olduğu gibi kenarlarda kıvrılma görülmeyecektir. RR İnterlok örme kumaşlar, sadece en son örülmüş uçtan dönme yapabilirler. İki örgü tabakası arasında hava tutulduğu için, diğer tek iplikli örme kumaşlara göre daha sıcak tutma özelliğine sahiptirler,

  15-İnterlok örme kumaşların, hacimli yapısı nedeni ile, nem alma özelliği iyidir, birbirini takip eden mekiklerde farklı iplik veya renkler kullanılarak çizgili desen elde edilebilir,

  16- İç giyim, yazlık ve kışlık üst giyimlerde geniş bir kullanım alanına sahiptirler.

   

   

   

  Yazan %PM, %13 %535 %2016 %14:%Eyl in Örme Okunma 3542 defa

Yuvarlak Örme Temel Yapıları

?<