Numune Kumaş Dokuma Tezgahı
 • Numune Kumaş Dokuma Tezgahı

   

  Numune kumaş dokuma tezgahı kısa metrajlı çözgülerin tek veya çözgü renk raporuna göre sayıda bobinden çekilerek hazırlanması amacıyla düşünülmüştür. Numune çözgü hazırlama işlemi ile konik ve seri ( paralel ) çözgü hazırlamada kullanılan cağlık sistemini ortadan kaldırmakta ve daha küçük bir alanda çözgü hazırlama işlemine fayda sağlamaktadır.

   

   

  numdok61

   

  Kumaş tasarım dokuma tezgâhında yani Numune kumaş dokuma tezgahında seri üretime geçilmeden önce üretilecek olan kumaş numunesi dokunur. Kumaş dokuyan Tekstil fabrikalarında DESİNATÖRLÜK veya DESEN  bölümü vardır.

  Burada çalışan desinatör vasfını almış çalışanlar Meslek Liselerinin Dokuma Bölümünden ( Şu anki Tekstil Teknolojisi Alanının Dokuma Desinatörlüğü Dalı ) mezun olanlar ile Üniversitelerin Tekstil Eğitimini veren fakültelerinden mezun olan insanlardır. Fabrikaya kumaş dokutmak için sipariş verenler yani kumaş alım-satım işleriyle geçimlerini temin edenler gelerek, ilgili departmanla görüşmelerde bulunur.

   


  numdok4

   

  Bu görüşme de ya fabrikanın daha önceden üretip sattığı kumaş kartekslerine bakarak kumaş dokuturlar ya da ellerinde bir kumaş numunesi vardır ve bu kumaş numunesini vererek aynı kumaşı veya benzerini dokutmak isterler.

   


  numdok100

   

   

  Bu numune kumaş Desen bölümünde bulunan herhangi bir DESİNATÖR tarafından analiz edilerek ( örgüsü, hesaplamaları vb.) ve numune tezgâhında dokunarak müşteriye gösterilir. Müşteri ise bu numune kumaşa göre fabrikaya bu kumaşın dokunması için sipariş verir. Bundan sonra ise Dokuma makinesinde ( tezgâhında dokunur ) 

   

   

  numdok8

   

   

  Aynı zamanda desinatörler, kumaş tasarımı yaparak (Desen ve hesaplamalar ile diğer ayrıntılar hazırlanır ) numune tezgahında yani kumaş tasarım tezgahında dokurlar.Bu tezgahtan çıkan kumaşa ham kumaş denir.( Hesaplamalarda Ham Kumaş = HK ile gösterilir.) Müşteriye gösterilir. Eğer müşteri isterse sipariş verir. İşte şablon tezgahının ya da kumaş tasarım tezgahının kullanılması gereği bu sebeptendir. 

   

  numdokk1

   

   

  Kumaş dokuyan fabrikalar, her zaman ayakta durabilmek için ürettikleri kumaşlara satmak zorundadır. Bunun için de ürettiği her kumaşın numunesinden bir KARTEKS oluşturur.

  Daha doğrusu oluşturmak zorundadır. Bu kartekste kumaşa bir kod numarası verilir. Müşteri geldiğinde bu kartekslere bakar ve siparişini verir. Bu siparişi alınan kumaşın kod numarasının detayları desinatörlük bölümünde mevcuttur. Karteksleme sistemi ile de çok büyük zaman kayıpları en az düzeye indirilmiş olur.

   

  numdokkk

   

   

  Numune dokumaların çözgü uzunlukları seri üretime göre daha kısadır.

  Dokuma işletmelerinin tasarım birimlerinde yoğun olarak numune kumaş dokuma makinesi kullanılır.

  Numune kumaş dokuma makinesi azami 45’cm ende kumaş dokumaya yarayan, 4 – 24 çerçeveli olabilen teorik bilgilerin uygulamaya aktarılmasında ve dokuma tasarımı çalışmalarında kullanılan ahşap ya da metalden üretilmiş bir araçtır.

  Numune kumaş dokuma makinesi için az sayıda ve kısa çözgü kullanılmasından dolayı çözgü hazırlamada yüksek sarım kapasitesine sahip makinelere gerek duyulmaz.

  Bu tür çalışmalarda kullanılmak üzere numune çözgü makineleri piyasada mevcuttur. Numune çözgü makinelerinin büyük yer kaplayan bir cağlık sistemi gerektirmemesi avantaj gibi görünse de, bu tür makinelerin yüksek fiyatlarda satışa sunulması dezavantajıdır.

  İlgili sektör tasarımda önem taşıdığından dolayı numune çözgü hazırlama ve numune kumaş dokuma makinelerine yatırım yapmaktadır.

  Numune Dokuma Tezgâhlarında yani Kumaş Tasarım Tezgâhlarında Çözgü Hazırlama

   

   

  numdok6

   

   

  En çok kullanılan yöntem, duvara tutturulmuş çubuklar üzerinde çözgü hazırlamadır.

  Bu yöntemde hazırlanan çözgü iplikleri, az sayıda bobinden hatta çoğu zaman tek bobinden elde edilir.

  Çözgü hazırlayan kişi, duvara tutturulmuş olan baştaki ve sondaki iki çubuk arasında kumaş için gerekli olan çözgü teli kadar gidip gelir.

  İki çubuk arasındaki mesafe uzunluğunda çözgü çekilebilmektedir.

  Bu mesafe bazı uygulamalarda yeterli olurken, bazı uygulamalarda kısa ya da uzun gelebilmektedir.

  Duvara monte edilmiş bu çubukların mesafelerinde çoğu zaman değişiklik yapılamamaktadır.

  Bu nedenden dolayı çözgü boyunun belirlenmesinde araca uymak zorunda kalınmaktadır. Çözgü hazırlama ve makineye aktarma işinde en az bir kişiden yardım alma gerekliliği vardır.

  Böyle bir düzenekte hazırlanan çözgü, hazırlayan kişiyi fiziksel olarak yorar.

  Örneğin;

  4 metre aralığında duvara tutturulmuş çözgü aracında 180 çözgü telinin çekileceğini düşünülürse çözgü hazırlayan kişinin bu çözgüyü tamamlaması için 180 X 4 = 720 metre iki çubuk arasında gidip gelmesi gerekir.

  Bu güçlüğün yanı sıra çözgü hazırlama işi özen gösterilmesi gereken bir iştir.

  Düzgün bir şekilde çözgü hazırlanamadığında ya da hazırlayanların hata yapması durumunda, çözgü iplikleri karışmakta ve eğitim kurumları tarafından güçlükle sağlanan dokuma ipliklerinin gereksiz sarfiyatına neden olmaktadır.

  Ayrıca bu durum zaman ve emek sarfiyatını da beraberinde getirmektedir.

  Bu gerekçeden dolayı bazı işletmelerde Numune kumaş dokumak için çözgünün hazırlanmasında otomatik numune çözgü hazırlama makineleri kullanılır.

   

  numdok59

   

   

  Şimdi örnek olarak çözgü Rips Örgülü bir kumaşın NUMUNE DOKUMA TEZGÂHINDA dokunması için ne gibi hazırlıkların yapıldığını görelim:

  Bezayağı örgüsünün çözgü yönünde artarak oluşturduğu dokuya, çözgü rips örgüsü denir.

  Örnek örgümüz 2/2 Çözgü Rips örgüsü olsun.

   

   

  numdok62

   

   

  Dokuyacağımız kumaşın çözgü ve atkı renk raporuna göre, çözgü ve atkı iplik numarasına ve çözgü tel sayısına göre çözgümüzü hazırlarız.

   

  numdok7

   

   

  Çözgünün hazırlanmasında Çözgü renk raporuna ve ipliklerin sırasıyla çapraza alınmasında azami dikkat etmek gereklidir. Çözgü renk raporu dokuyacağımız numunenin çözgü renk raporu ile aynı değilse çözülen çözgü bir işe yaramaz.

  İliklerinin çapraza alınmasında azami derecede dikkat edilmezse çözgü ipliklerinin sırası belli olmaz ve dokuma güçleşir, olmaz.

   


  numdok54

   

   

  Çözgünün hazırlanması bittikten sonra numune dokuma tezgâhında çözgü levendine kalbalar  ( Çileler veya bantlar ) halinde eşit gerginlikte sarılarak çözgü köprüsünden geçirilerek çözgü ipliklerinin çaprazı bozulmadan çapraz çıtalarından geçirilir.

   


  numdok55

   

   

  Bunda sonra çözgü ipliklerinin çaprazdaki sırasına göre taharı yapılır. Örgümüz 2/2 Çözgü rips örgü idi. Tahar planına göre taharı 2 çerçeve DÜZ yani SIRA tahar yaparız. Burada çözgü tel sayımıza göre her çerçeveye koymamız gereken gücü teli hesabı yaparız ve ona göre her çerçeveye gerektiği kadar gücü teli dizeriz.

   

  numdok32

   

   

  Bu işlemi yaparken gücü çekeceği veya tahar çekeceği kullanılır.( Bu görevi yapacak bunun gibi bir alet tasarlayıp,bu tasarladığınız aletin kullanılabilirliğini test ettikten sonra bunu da kullanabilirsiniz.)

   

  numdok68

   

   

  Kumaş levendi tarafında bulunan kişi tahar planına göre çerçeveleri tespit ederek her bir çözgü ipliğini gücü telinden geçirir. Çözgü levendi tarafındaki kişi ise çözgü ipliklerinin çapraz sırasına göre taharı yapana uzatır. Çözgü levendi tarafında bulunan kişiye TAHAR ARKACI kumaş levendi tarafında olan kişiye ise TAHAR ÖNCÜ denir.

   

  numdok56

   

   

  Gücü taharı tamamlanan çözgü ipliklerinin, tarak taharı yapılır. ( Bu görevi yapacak bunun gibi bir alet tasarlayıp,bu tasarladığınız aletin kullanılabilirliğini test ettikten sonra bunu da kullanabilirsiniz.)

   

   

  numdok67

   

   

  Tarak dişinden kaçarlı geçirilecek ise sayısına uygun olarak sırasıyla alınarak tarak taharı tamamlanır. Bu işlem Tarak çekeceği ile yapılır. 

  Taraktan alma işlemi tamamlanan çözgü iplikleri kumaş köprüsünün üzerinden geçirilerek kumaş levendine kalbalar halinde ve aynı gerginlikte bağlanır.

   

  numdok69

   

   

  Bu işlemlerden sonra numunesi dokunacak olan kumaşa ait desenin armürü armür paletine çakılır.

   


  numdok38

   

   

  Yukarıda siyah olarak görülen tıpalar ise;

  Armür paletlerine desenin armür hareketleri çakıldıktan sonra bu paletler numune kumaş dokuma tezgâhında armür tertibatına yerleştirilir.

   

   

  numdok46

   

   

  Bundan sonra ise dokuma işlemine geçilir. Mekik içerisine numune kumaşın dokunmasında kullanılacak olan atkı masurası yerleştirilir.

   

   

  numdok65

   

   

  numdok66

   

   

  Bundan sonra dokuma işlemi yapılır.

   

   

  numdok63

   

   

  numdok89

   

   

  numdok90

   

  numdok107

   

   

  Yazan %PM, %10 %503 %2019 %14:%Şub in Desen Okunma 5478 defa

Numune Kumaş Dokuma Tezgahı

 

Numune kumaş dokuma tezgahında çözgü hazırlama

 

 

numdok1000 

  

 

 

numdok1001

 

 

 

numdok102 

 

 

 numdok103

 

 

?<