Kord Örgüsü
 • Kord Örgüsü

   

   

  Kumaş yüzeyinde kabarık yollar oluşturan kord örgülerin, spor giysiler, bebek ve çocuk kıyafetleri, ev tekstilleri gibi alanların yanı sıra endüstriyel tekstiller alanında da çok önemli kullanım yerleri bulunmaktadır.

  Endüstriyel tekstiller doğrudan endüstriyel işlemlerde kullanılan filtreler, taşıma bantları ve aşındırma bantları, baskılı devre plaketleri, temizlik bezleri, contalar ve sızdırmazlık elemanları ve diğer endüstriyel ekipmanlar gibi endüstriyel ürünlerin içine dâhil edilen tekstil ürünlerini kapsamaktadır. Katma değeri yüksek, teknoloji yoğun ve yeni tüketim alanlarına uygun ürünleriyle teknik tekstiller günümüzdeki en dinamik ve gelecek sağlayan tekstil sanayidir

  Uzun atlamalar yapan bir iplik sistemi ile sık bağlantı yapan bir iplik sisteminin birlikte kullanılması ile dokunan ve kumaş yüzeyinde kabarık yollar oluşturan örgülere kord örgüler denir.Kord örgüler, spor giysilik, bebek ve çocuk kıyafetleri gibi üst giyim, perdelik, döşemelik gibi ev tekstillerinin yanı sıra endüstriyel tekstillerin yapımında da kullanılır.Kord örgüler atkı kord örgüleri ve çözgü kord örgüleri olmak üzere iki grupta toplanır

  1-Atkı kord örgüleri : Kord atkısı –Zemin atkısı

  2-Çözgü kord örgüleri :Kord çözgüsü-Zemin çözgüsü

  ATKI KORD ÖRGÜLERİ

  Bir çözgü sistemi ile zemin ve kord olmak üzere iki atkı sisteminden oluşan ve kumaş yüzeyinde boyuna yollar şeklinde görünen kord örgülerine atkı kord örgüleri denir.

  1-Zemin atkı sistemi sık bağlantı yapan bezayağı dimi, rips, panama gibi küçük raporlu örgülerle çözgü sistemine bağlanırken kord atkı sistemi uzun atlamalar meydana getirir. Kord atkısı az bağlantı yaptığından zemin atkısına göre daha fazla çeker. Bu nedenle kumaş yüzeyinde oluşan kabarık yollar, boyuna çizgiler hâlinde görülür.

   

   

  kord1

   

   

  2-Zemin ve kord atkılarının sıralaması farklı oranlarda olabilir. Genellikle kullanılan zemin / kord oranı 1/1 (1 zemin-1kord) ya da 2/2 (2 zemin-2 kord) şeklindedir.

  3-Zemin örgünün rapor boyutları ve kord atkılarının üzerinden ya da altından yüzme yaptığı çözgü sayısı dikkate alınarak oluşturulacak kord örgünün çözgü ve atkı sayıları belirlenir.

  4-Kord atkılarının hareketi desen kâğıdına işlenirken, kord atkısı çözgü ipliklerinin üzerinden geçerek atlama yapıyorsa atkı ipliği üstte olduğundan kord atkısını temsil eden kareler boş bırakılır.

  5-Kord atkısı çözgü ipliklerinin altından geçerek atlama yapıyorsa çözgü ipliği üstte olduğundan kord atkısını temsil eden kareler dolu olarak gösterilir.

  6-Sadece alt atkı kord örgülerinde bir rapordan diğer rapora geçerken bağlantı sağlanması amacıyla ara bağlantı örgüsü kullanılması gerekir. Aksi hâlde kord atkılarının üste çıkarak bağlantı yaptığı çözgüler boyunca sadece atkılar üstte bulunur. Bu durumda çözgülerin atkı iplikleriyle bağlantıları sağlanamaz.

  Kord atkısı çözgü ipliklerinin üzerinden geçerek atlama yapıyorsa kabarık yollar kumaşın üstünde oluşur.

   

   

  kord2

   

   

  Kord atkısı çözgü ipliklerinin altından geçerek atlama yapıyorsa kabarık yollar kumaşın altında oluşur.

   

   

  kord3

   

   

  Kord atkısı bazı bölgelerde çözgü ipliklerinin üstünden bazı bölgelerde ise altından geçebilir. Bu durumda kabarık yollar kumaşın her iki yüzünde de görünür.

   

   

  kord4

   

  Zemin örgüsü

   

           2

  D -------------      Z

               2

   

  ara bağlantı örgüsü

   

         2

  Rç ---------------

                 2

   

  zemin ve kord atkıları sıralaması 1/1 oranında olan 12’li atkı kord örgüsünü, kord atkısı çözgü ipliklerinin altında olacak şekilde yüzme yapmıştır.

   

   

  descev5org

   

  Zemin örgüsü bezayağı, ara bağlantı örgüsü bezayağı, zemin ve kord atkıları sıralaması 2/2 oranında olan 8’li atkı kord örgüsünü kord atkısı çözgü ipliklerinin altında olacak şekilde yüzme yapmıştır.

   

   

  descev4org

   

   

  Zemin örgüsü

   

             2

  D --------------------- Z

                   2

   

  zemin ve kord atkıları sıralaması 1/1 oranında olan 6’lı atkı kord örgüsünü kord atkısı çözgü ipliklerinin hem üzerinde hem de altında yüzme yapmıştır.

   

   

  descev3org

   

  ÇÖZGÜ KORD ÖRGÜLERİ

  Bir atkı sistemi ile zemin ve kord olmak üzere iki çözgü sisteminden oluşan, kumaş yüzeyinde enine yollar şeklinde görünen kord örgülerine çözgü kord örgüleri denir.

   

   

  kord5

   

   

  1-Zemin çözgü sistemi sık bağlantı yapan bezayağı dimi, rips, panama gibi küçük raporlu örgülerle atkı sistemine bağlanırken kord çözgü sistemi uzun atlamalar meydana getirir. Kord çözgüsü az bağlantı yaptığından zemin çözgüsüne göre daha fazla çeker. Bu nedenle kumaş yüzeyinde oluşan kabarık yollar, enine çizgiler hâlinde görülür.

   

   

  kord6

   

  2-Zemin ve kord çözgülerinin sıralaması farklı oranlarda olabilir. Genellikle kullanılan zemin / kord oranı 1/1 (1 zemin-1 kord) ya da 2/2 (2 zemin-2 kord) şeklindedir.

  3-Zemin örgünün rapor boyutları ve kord çözgülerinin üzerinden ya da altından yüzme yaptığı atkı sayısı dikkate alınarak oluşturulacak kord örgünün çözgü ve atkı sayıları belirlenir.

  4-Kord çözgülerinin hareketi desen kâğıdına işlenirken kord çözgüsü atkı ipliklerinin üzerinden geçerek atlama yapıyorsa çözgü ipliği üstte olduğundan kord çözgüsünü temsil eden kareler dolu olarak gösterilir. Sadece bu tip çözgü kord örgülerinde iki rapor arasında bağlantı sağlayan ara bağlantı ipliklerinin kullanılması şarttır.

  5-Kord çözgüsü atkı ipliklerinin altından geçerek atlama yapıyorsa atkı ipliği üstte olduğundan kord çözgüsünü temsil eden kareler boş olarak gösterilir.

   

   

   kord7

   

   

  Kord çözgüsü atkı ipliklerinin üzerinden geçerek atlama yapıyorsa kabarık yollar kumaşın üstünde oluşur.

  Kord çözgüsü atkı ipliklerinin altından geçerek atlama yapıyorsa kabarık yollar kumaşın altında oluşur.

   

   

  kord8

   

   

  Kord çözgüsü bazı bölgelerde atkı ipliklerinin üstünden bazı bölgelerde ise altından geçebilir. Bu durumda kabarık yollar kumaşın her iki yüzünde de görünür.

  Zemin örgüsü

   

           2

  Rç ----------------

                 2

   

  ara bağlantı örgüsü

   

           2

  Ra -----------------

                 2

   

  zemin ve kord çözgüleri sıralaması 1/1 oranında olan 8’li çözgü kord örgüsünü kord çözgüleri atkıların üzerinden geçerek yüzme yapmıştır.

   

   

  descev1org

   

   

  Zemin örgüsü

   

           2

  D------------- Z

                 1

   

  Zemin ve kord çözgüleri sıralaması 1/1 oranında olan 9’lu çözgü kord örgüsünü kord çözgüsü atkıların altından geçerek yüzme yapmıştır.

   

   

  descev2org

   

  Zemin örgüsü bezayağı, zemin ve kord çözgüleri sıralaması 2/2 oranında olan 6’lı çözgü kord örgüsünü kord çözgüsü atkı ipliklerinin hem üzerinde hem de altında yüzme yapmıştır. 

   

   

  descev6org

   

   

   

   

  Yazan %PM, %28 %604 %2018 %16:%Mar in Desen

Kord Örgüsü

?<