Sentetik Lifler Test Soruları
 • Sentetik Lifler Test Soruları

   

   

  1. Sentez yoluyla üretilen polimerlerden kimyasal lif çekim yöntemleri kullanılarak elde edilen liflere ne ad verilir?

   

  A) Bitkisel lif B) Rejenere selülozik lif C) Hayvansal lif D) Sentetik lif

   

  2. Aşağıdakilerden hangisi, sentetik lifler grubuna giren bir lif değildir?

   

  A) Akrilik B) Poliamid C) İpek D) Poliester

   

  3. Aşağıdakilerden hangisi, sentetik lifler grubuna giren bir liftir?

   

  A) Viskoz B) Polipropilen C) Yün D) Keten

   

  4. Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal lif eğirme yöntemlerinden biri değildir?

   

  A) Germe çekme işlemi B) Yumuşak eğirme yöntemi C) Kuru eğirme yöntemi D) Yaş eğirme yöntemi

   

  5. Normal şartlarda % 4 – 4,5 arasında nem çekme özelliğine sahip olan sentetik lif hangisidir?

   

  A) Akrilik B) Poliester C) Polietilen D) Poliamid( Naylon )

   

  6. Aşağıdakilerden hangisi, Naylon 6 lifinin kullanım alanlarından biri değildir?

   

  A) İç giyim B) Perdelik kumaş C) Yatak örtüsü D) Otomobil lastiği

   

  7. Aşağıdakilerden hangisi, poliester lifinin endüstriyel kullanım alanlarından biridir?

   

  A) Çadır B) Battaniye C) Yat döşemeleri D) Dikiş ipliği

   

  8. Aşağıdakilerden hangisi, Polivinil grubu liflerinden biri değildir?

   

  A) Polietilen B) Akrilik C) Modakrilik D) Polivinil klorür

   

  9. Poliester lifleri hangi eğirme yöntemine göre elde edilir?

   

  A) Germe çekme işlemi B) Yumuşak eğirme yöntemi C) Kuru eğirme yöntemi D) Yaş eğirme yöntemi

   

  10. Aşağıdakilerden hangisi, sentetik lif gruplarından biri değildir?

   

  A) Poliester lifleri B) Poliamid lifleri C) Rejenere selülozik lifler D) Polivinil lifleri

   

  11. Aşağıdakilerden hangisi rejenere selülozik liftir?

   

  A) Rayon B) Pamuk C) Kazein D) Orlon

   

  12. Aşağıdakilerden hangisi doğal polimer maddesidir?

   

  A) Kostik B) Linter C) Kömür D) Petrol

   

  13. Aşağıdakilerden hangisi rejenere protein kökenli elyaf değildir?

   

  A) Ardil B) Kazein C) Orlon D) Zein

   

  14. Asetat lifi hangi çekim yöntemi ile üretilir?

   

  A) Kuru çekim B) Yumuşak çekim C) Germe- çekme D) Yaş çekim

   

  15. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel protein elyafıdır?

   

  A) Modal B) Orlon C) Kazein D) Silkool

   

  16. Aşağıdakilerden hangisi rayon lifinin yanma özelliğidir?

   

  A) Alevden uzaklaşır. B) Yanmış saç kokusu verir. C) Oldukça hızlı yanar. D) Sert katı hâlde kalıntı bırakır. 

   

  17. Aşağıdakilerden hangisi asetat lifinin mikroskopta boyuna görünüm özelliğidir?

   

  A) Seyrek boyuna çizgilere sahiptir. B) Kurdela şeklinde büklümlüdür. C) Yüzey pulcuklarla kaplıdır. D) Uzunlamasına görünümü doğrusal değildir

   

  18. Rayon lifi aşağıdaki kimyasallardan hangisinde çözünür?

   

  A) Aseton B) Formik asit C) Asetik asit D) Sülfürik asit

   

  19. Viskon lifinin kuru destilasyon tepkimesi hangisidir?

   

  A) pH=5-6 değerinde bazik karakter gösterir. B) pH=2-3 değerinde asidik karakter gösterir. C) pH=2-3 değerinde bazik karakter gösterir. D) pH=5-6 değerinde asidik karakter gösterir.

   

  20. Aşağıdakilerden hangisi yakma testinde kullanılan araç gereçlerden biridir?

   

  A) pH kâğıdı B) Deney tüpü C) Çakmak D) Beher

   

  21. Yandığında kahverengi sert bir kalıntı bırakan lif aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Modakrilik lifleri B) Poliuretan lifleri C) Polipropilen lifleri D) Polivinilklorür lifleri

   

  22. Önce eriyip, sonra yanan alevden çıkarılınca yanmaya devam eden ve issiz yanıp söndükten sonra beyaz duman çıkaran lif aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Polipropilen lifleri B) Poliester lifleri C) Polivinilklorür lifleri D) Polietilen lifleri

   

  23. Yandığında tatlı hoş kokulu keskin bir koku çıkaran lif aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Akrilik lifleri B) Polietilen lifleri C) Polivinil klorür lifleri D) Poliester lifleri

   

  24. Yandığında yanık şeker kokusu çıkaran lif aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Polipropilen lifleri B) Poliester lifleri C) Polivinilalkol lifleri D) Poliamid lifleri

   

  25. Önce eriyip sonra yanan, alevden çıkınca yanmayan dumanı isli ve siyah olan lif aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Poliester lifleri B) Viskoz C) Pamuk D) Akrilik

   

  26. Aşağıdakilerden hangisi mikroskopta incelenen özelliklerden değildir?

   

  A) İplik hataları B) Lifin enine kesiti C) Nem çekme özelliği D) Lifin boyuna görünümü

   

  27. Aşağıdakilerden hangisi poliamid lifinin enine kesitini doğru olarak verir?

   

  A) U şeklinde B) Yuvarlak C) Tırtıllı D) Yerfıstığı şeklinde

   

  28. Aşağıdakilerden hangisi polietilen lifinin enine kesitini doğru olarak verir?

   

  A) Daire biçiminde B) U şeklinde C) Fasulye şeklinde D) Yerfıstığı şeklinde

   

  29. Aşağıdakilerden hangisi rejenere selülozik liftir?

   

  A) Azlon B) Viskon C) Orlon D) Zein

   

  30. Aşağıdakilerden hangisi doğal polimer maddesi değildir?

   

  A) Odun B) Linter C) Kömür D) Bitkisel protein

   

  31. Rejenere selüloz kökenli elyaf hangisidir?

   

  A) Orlon B) İpek C) Pamuk D) Modal

   

  32. Aşağıdakilerden hangisi viskoz elyafın en belirgin fiziksel özelliğidir?

   

  A) Yaş mukavemeti yüksektir. B) Kuru mukavemeti yünden düşüktür. C) Yaş mukavemeti düşüktür. D) Güneş ışığından etkilenmez.

   

  33. Yaş çekim yöntemi ile üretilen elyaf hangisidir?

   

  A) Pamuk B) İpek C) Viskoz D) Poliester

   

  34. Asetat rayonun kimyasal özelliği hangisidir?

   

  A) Kuvvetli bazlardan etkilenmezler. B) Kuvvetli asitlerden etkilenirler. C) Mikroorganizmalardan kolaylıkla zarar görürler. D) Güneş ışığından etkilenmezler.

   

  35. Zein elyafı hangi lif grubu ile karıştırılarak kullanılır?

   

  A) Pamuk-Yün B) Yün-Poliester C) Viskon-Orlon D) Naylon-Poliester

   

  36. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel protein elyafı değildir?

   

  A) Silkool B) Zein C) Ardil D) Asetat

   

  37. Aşağıdakilerden hangisi kazein elyafı için doğrudur?

   

  A) Tutumu iyi değildir. B) Mukavemeti oldukça yüksektir. C) Yüne benzer. D) Zayıf asitlerden zarar görürler.

   

  38. Ardil lifi aşağıdakilerden hangisi ile karıştırılarak kullanılmaz?

   

  A) Pamuk B) Rayon C) Orlon D) Yün

   

  39. Aşağıdakilerden hangisi rayon lifinin yanma özelliği için söylenemez?

   

  A) Alevden uzaklaşmaz. B) Yanmış kâğıt kokusu verir. C) Oldukça yavaş yanar. D) Kül hâlinde kalıntı bırakır.

   

  40. Aşağıdakilerden hangisi asetat lifinin karakteristik yanma kokusudur?

   

  A) Yanmış kâğıt kokusu B) Yanmış saç kokusu C) Kimyasal koku D) Sıcak sirke kokusu

   

  41. Aşağıdakilerden hangisi asetat lifinin mikroskopta enine kesit görünüm özelliğidir?

   

  A) Yuvarlak ya da yuvarlağa yakındır. B) Fasulye görünümündedir. C) Düzgünsüz, loblu görüntüye sahiptir. D) Üçgen şeklindedir.

   

  42. Aşağıdakilerden hangisi rayon lifinin mikroskopta boyuna görünüm özelliğidir?

   

  A) Belirgin boyuna çizgilere sahiptir. B) Kurdela şeklinde büklümlüdür. C) Yüzey pulcuklarla kaplıdır. D) Belirgin boyuna çizgilere sahip değildir.

   

   

   


  Yazan %AM, %30 %383 %2017 %11:%Eyl in Ders Soruları Okunma 3631 defa
Sentetik Lifler Soruları

Sentetik Lifler Test Soruları

?<