Pike Örgüsü
 • Pike Örgüsü

   

   

  Uzak çözgü veya atkı iplikleri kapalı kumaş yüzeyinde kabarık yollar ve motifler açılır .

  Pike örgülerin dokumasında, pamuk, ipek ya da suni ipek iplikleri tercih edilir. Desenin daha belirgin hâle getirilmesi için ilave dolgu atkısı veya dolgu çözgüsü. Zemin ve pike örgüsü olmaktan farklı Zemin örgüsü olarak bezayağı örgüsü kullanılır. Desen büyüklüğüne göre armür ya da jakarlı doku makinelerini dokunabilir. Pike örgüleri odada döşemelik, yatak örtüsü, masa örtüsü ve bayan giysilik kumaşların keyfi tercih edilir.

  Pike örgüleri atkı pike ve çözgü pike olmak üzere ikiye ayrılır.

  1-Çözgü pike örgüleri

  2-Atkı pike örgüleri

  ÇÖZGÜ PİKE ÖRGÜSÜ

  Çözgü pike örgüleri zemin çözgüsü ve pike çözgüsü olması şartı iki grup çözgü ipliğinde olması.

  Uygulanan desenin daha belirgin olabilmesi için dolgu atkısı kullanımı uygundur. Çözgü pike örgülerinde kullanılan zemin ve pike çözgülerinin kullanımının eşitliği için iki farklı levent kullanımı yapılır. Çözgü pike örgülerinde kullanılan dizimde 2 zemin / 1 pike, 3 zemin / 1 pike, 4 zemin / 1 pike şeklinde geliyor.

  Zemin örgüsü: Bezayağı

  Dizim: 2 Z / 1 P

  motifi:

   

   

  pike1

   

   

  Ayarlan verilere göre;

  Rapordaki toplam atkı tel sayısı: 6 tel

  Rapordaki toplam çözgü tel sayısı: (6 x 2) + 6 = 18 tel olacak.

  Önce çözgü pike örgüsünün çözgü ve atkı tel sayılarının belirtilmesi belirleyici ve çözgüden dizim oranı 2 Zemin örgüsü / 1 Pike motifi işaretlenir.

   

   

  pike2

   

   

  Sonra zemin çözgü ipliklerine zemin örgüsü çizilir.

   

   

  pike3

   

  Sonra ise pike motifi çizilir.

   

   

  pike4

   

  Zemin örgüsü: Bezayağı

  Dizim: 2 Z / 1 P

  motifi:

   

   

  pike5

   

  Ayarlan verilere göre;

  Rapordaki toplam atkı tel sayısı: 8 tel

  Rapordaki toplam çözgü tel sayısı: (8 x 2) + 8 = 24 tel olacak .

  Önce çözgü pike örgüsünün çözgü ve atkı tel sayılarının belirlenmesi belirleyici ve çözgüden dizim oranı 2 Zemin örgüsü / 1 Pike motifi işaretlenir.

   

   

  pike6

   

   

  Sonra zemin çözgü ipliklerine zemin örgüsü çizilir.

   

   

  pike7

   

  Sonra ise pike motifi çizilir.

   

   

  pike8

   

  Çözgü pike örgüleri farklı iki çözgü grubundan oluşuğu için grup taharı yaparak uygun olur.

   

   

  pike9

   

   

  Çözgü Pike Örgülerinin kesit görüntüleri çizilirken dikkat edilmesi gereken husus kesit kesitlerinin çözgü hareketini gösterecek şekilde yapıldır. Bu sebeple atkı kesitinin olduğu anlamına geliyor. Kesit alırken zemin çözgüsü ile pike çözgüsünün etkileşimi incelenecektir, kesit görüntüsü içinde onu iki çözgünün de yer alması gerekiyor. Önde ilk iki çözgü ipliği tercih ediyor. Çözgü ipliğinin üstte olduğu yerde atkı ipliği olarak orada noktanın solundan, altta olduğu yerde ise sağlaştığınıilir.

   

   

  pike11

   

   

   

  pike12

   

   

  ATKI PİKE ÖRGÜSÜ

  Atkı pike örgüleri zemin örgüsü ve pike atkısı olmak üzere iki grup atkı ipliğinin yapılması örgülerdir. Zemin çözgüsüne ilave dolgu çözgüsü de. Kumaşın tersinde yüzme yapan pike atkıları belli noktalarda kumaş yüzeyine çıkarak bağlantı yapar. Bu durum kumaşın yüzeyinde boyuna yol oluşmasına neden olur. Yapısal olarak kord örgülerine benzer özellik gösterir.

  Zemin örgüsü: Bezayağı

  Pike atkısının hareketi: 7/1

  Dizim: 1 Z / 1 P

  Önce atkı pike örgüsünün çözgü ve atkı tel sayılarının belirlenmesi belirleyici ve atkıdan dizim oranı 1 Zemin örgüsü / 1 Pike motifi işaretlenir.

   

   

  pike13

   

  Sonra zemin örgüsü çizilir.

   

   

  pike14

   

  Sonra ise pike atkısının hareketi çizilir.

   

   

  pike15

   

  Zemin örgüsü: Bezayağı

  Pike atkısının hareketi: 8/2

  Dizim: 1 Z / 1 P

  Önce atkı pike örgüsünün çözgü ve atkı tel sayılarının belirlenmesi belirleyici ve atkıdan dizim oranı 1 Zemin örgüsü / 1 Pike motifi işaretlenir.

   

   

  pike16

   

  Sonra zemin örgüsü çizilir.

   

   

  pike17

   

  Sonra ise pike atkısının hareketi çizilir.

   

   

  pike18

   

  Tahar ve Armür planı

   

   

  pike19

   

   

   

  pike20

   

   

  Atkı pike örgülerinin kesit görünümü çizilirken dikkat edilmesi gereken husus kesit kesitinin atkı hareketini arıyor Ģekilde yaparakdır. Bu sebeple çözgü kesitinin olduğu halde geliyor. Kesit alırken zemin atkısı ile pike atkısının etkileşimi araştırılması için kesit görüntüsü içeride onu iki atkının da yer alması gerekir. Uzak ilk iki atkı ipliği tercih ediyor. Atkı ipliğinin üstte olduğu yerde çözgü ipliği bu şekilde noktanın üstündeki, altta olduğu yerde ise alt yoluyla geçiriliyor.

   

   

  pike21

   

   

   

  pike22

   

   

   

   

  Yazan %PM, %10 %865 %2018 %22:%Nis in Desen

Pike Örgüsü

?<