Yağ tutmazlık derecesinin tespiti
 • Yağ tutmazlık derecesinin tespiti

  Yağ iticilik, yağ moleküllerinin kumaşa bulaşması veya emilmesine karşı o kumaşın gösterdiği dirençtir. Yağ itici kimyasallar kullanılarak, tekstil mamulünün katı ve sıvı yağlara karşı leke tutmazlık kabiliyeti sağlanır.( ISO 14419 )

   

   

   

   

  061lab 

  Kullanılan Malzemeler

   

  Damlama şişeleri

   

  Beyaz tekstil kurutma kağıdı

   

  Laboratuar eldivenleri

   

  Beyaz mineral yağ

   

  Test sıvıları

   

  Numune Hazırlama

   

  Deneyde kullanılacak olan kumaş numuneleri 200 mm x 200 mm boyutlarında olmak üzere 3 adet hazırlanır.

   

  Numuneler en az 4 saat 20 ± 2 °C and % 65 ± 2 nem de bekletilmelidirler.

   

  Deneyin Yapılışı

   

  Kumaşın yüzeyi üstte olacak şekilde ilk deney numunesi beyaz tekstil kurutma kâğıdı üzerine düz bir şekilde yerleştirilir.

   

  Malzeme ve eldivenler de silikon bulunmamalıdır.

   

  Test standart atmosfer şartları altında yapılmalıdır.

   

  Temiz laboratuar eldivenleri giyildikten sonra, test sıvısı damlatılmadan önce, el ile kumaş yüzeyindeki havlar düzlenir.

   

  En düşük numaralı test sıvısı ile başlayarak, dikkatlice kumaşın en az 5 farklı yerine küçük damlalar damlatılır.

   

  Damlalar 5 mm çapında veya 0,05 ml hacminde olabilir.

   

  Damlalar birbirinden yaklaşık 4 cm uzaklıkta olmalıdır.

   

  Damlama şişelerinin ucu damlatma sırasında yüzeyden 0,6 cm yükseklikte olmalıdır.

   

  Damlalar 30 s. 45 ° açı ile gözlemlenmelidir. Kumaşın arkası herhangi bir ıslanma için gözlemlenmelidir.

   

  Eğer sıvı-yüzey ara yüzeyinde ıslanma yoksa ve damlalar etrafında emilim yoksa, bir sonraki yüksek numaralı test sıvısı önceki teste engel olmadan kumaşa aynı yöntemle damlatılır.

   

  30 s damlalar gözlenir ve hemen kumaşın tersinde herhangi bir ıslaklık olup olmadığı kontrol edilir.

   

  Bu denemeler diğer test sıvıları ile damlalarda alt tabakalarda belirgin bir ıslanma veya damla etrafında bir emilme gözlenene kadar devam eder.

   

  Her bir test numunesine en fazla 6 test uygulanabilir.Aynı işlem ikinci numune için ve eğer gerekirse üçüncü numune için uygulanabilir.

   

  Bir yüzeyin yağ iticilik derecesi 30 s süre içerisinde yüzeyi ıslatmayan en yüksek test sıvı numarasının nümerik değeridir.

   

  060lab

  Test numunesini ilk ıslatan test sıvısından bir önceki test sıvısının numarası yağ tutmazlık derecesi olarak verilir.

   

  Test numunesinin ıslanması damlaların değdiği yerin koyulaşması ile anlaşılır.

   

  0 en düşük, 8 nolu test sıvısı en yüksek yağ tutmazlık derecesini vermektedir.

   

  Genel olarak 5 nolu test sıvısı üzerindeki sonuçlar iyi kabul edilir.

   

   

   

   

  Yağ tutmazlık derecesinin tespiti
  Yazan %AM, %11 %388 %2016 %11:%Haz in Kalite Kontrol Okunma 4973 defa

Yağ tutmazlık derecesinin tespiti

?<