Dokuma Hazırlık
 • Dokuma Hazırlık

   

   

  068doku

   

  Çözgü hazırlama işleminde Çözgü ve Atkı Renk Raporları aşağıdaki şekilde planlanır. 

   

  Çözgü renk raporu (ÇRR) :

     

  Kullanılacak çözgü renklerini ve hangi renk çözgüden kaç adet yan yana getirileceğini gösteren rapora denir. Çözgü renk raporu planı tablo halinde veya liste halinde gösterilir. İstenildiğinde başka yöntemler de kullanılır.Önemli olan sonucun olumlu ve istenilenin olmasıdır.

   

   

   

   

   

  crr1

   

   

   

   

  ÇRR: 5A-3B-2A-5C-4A-2C-5B 

   

  Atkı renk raporu (ARR) :  

   

  Kullanılacak atkı renklerini ve bu renklerden sırayla kaç adet yan yana getirileceğini gösteren rapora denir. Atkı renk raporu planı tablo halinde veya liste halinde gösterilir. İstenildiğinde başka yöntemler de kullanılır. Önemli olan sonucun olumlu ve istenilenin olmasıdır.

   

   

   

   

   

    

   

  arr1

   

   

   

   

  ARR: 5A-3B-2A-5C-4A-2C-5B

   

  Dokuma kumaş oluşumu için kumaşın tasarlanması ve kullanılacak ipliklerin temin edilmesinden kumaşın dokunarak depoya sevk edilmesine kadar birçok işlemin gerçekleştirilmesi gerekir

   

  Bu işlemlerden dokuma hazırlık işlemleri en çok zaman ve iş gücü isteyen işlemlerdir. 

  Dokuma hazırlık işlemleri çözgü hazırlama, tahar, haşıl ve atkı hazırlama (masuralı dokuma makinelerinde) gibi bir dizi işlemden oluşmaktadır. 

  Her üretim sektöründe olduğu gibi tekstilde de zaman, maliyeti direkt olarak etkileyen bir unsurdur. 

  Bu yüzden tekstilde bazı işlemlerin yerine işlemi daha kısa zamanda yapabilmeyi sağlayan yöntemler geliştirilmiştir. 

  Bu işlemlerden biri de aynı işe devam edilecek tezgâhlarda gücü ve tarak taharı işlemini ortadan kaldırmaktır. 

  Aynı işe devam edilecek dokuma makinelerinde tahar işleminin tekrar tekrar yapılması yerine iş bağlama makineleri geliştirilmiş ve iki çözgü ucunun birbirine bağlanmasıyla tahar işleminden daha kısa sürede işlemin tamamlanması sağlanmıştır. 

   

  Çoğu zaman tezgâhtaki iş değişir ve yeni bir işe başlanır. 

  Böyle durumlarda da tezgâhın yeni işe çok iyi hazırlanması gerekir. 

  Bu işleme de tip değişimi denilmektedir.

   

  Tüm bu işlemlerin ve dokuma işleminin sağlıklı yapılabilmesi için de dokuma makinesinin bir dizi bakım işleminden geçiyor olması gerekir. 

  Kaliteli kumaş üretmek, verimliliği artırmak ve dokuma makinesinin üretim sırasında arıza çıkarmasını en aza indirmek için dokuma makinesinin belirli zamanlarda bakımının ve ayarlarının yapılması gerekir. 

  Unutulmamalıdır ki, onarım işlerinin fazla olduğu işletmelerde, bakım faaliyetleri iyi uygulanmıyor veya iyi organize edilmiyor demektir.

   

   

   

   

   

  cozgu2 

   

   

   

  Yazan %PM, %12 %810 %2016 %21:%Haz in Dokuma Okunma 5691 defa

Dokuma Hazırlık

?<