Örme Teknolojisi Soruları 17
 •  

   

   

  S.439. Aşağıda görülen örgü nedir?

   

   

  3os44

   

     

  C.439.Tam selanik örme kumaş görüntüsü

   

   

  3os45

   

   

     

  S.440. Tek plaka örgüler hangi plakada üretilir?

  C.440. Tek plaka örgüler adından da anlaşılacağı gibi sadece ön plaka veya sadece arka plaka üzerinde elde edilen örgülerdir.

   

  S.441. Elektronik düz örme makinelerinde en önemli ayarlardan biri makine hızıdır. Hız düşük veya hızlı olursa üretime, makinenin örücü ve yardımcı elemanlarına etkisi nasıl olur, açıklayınız?

  C.441. Elektronik düz örme makinelerinde en önemli ayar makine hızı ayarıdır. Hız düşük ayarlanırsa üretim kapasitesi de düşer. Ancak çok hızlı çalıştırılırsa da makinenin örücü ve yardımcı elemanlarının zarar görme durumu ortaya çıkar.

   

  S.442. Elektronik düz örme makinelerinde en önemli ayarlardan biri çardak ayarıdır. Hatalı ayar yapılırsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkar?

  C.442. Çardak ayarı tek plaka örgülerin üretiminde çok önemlidir. Hatalı yapılması durumunda tek plaka örgülerin yüzeyinde hatalar meydana getirir. Biri sıkı, diğeri gevşek ayarlanmış çardak ile örülen parçanın bir ilmek sırasında küçük maylar, diğer ilmek sırasında ise daha büyük maylar görünür. Parçanın görüntüsü çizgili gibi görünür.

   

  S.443. Elektronik Düz örme makinelerinde hangi faktörlere göre ayarlar değişiklik gösterir, açıklayınız?

  C.443. Düz örme makinelerinde iplik katına, makine inceliğine ve örgü tipine göre ayarlar değişiklik gösterir. Aynı makinede aynı iplik katında, biri tek plaka diğeri dolu iğne örgü örmek gerekirse tek plaka örgünün ilmek boyu ayarı daha fazla olmalıdır, bu fark makine kalınlığına göre değişir. Tek plaka örgüde ilmekler yan yana birbiri ile bağlandığından ilmekler arası mesafe daha kısa olur. İlmek boyları ayarlarken eldeki numune ile kıyaslama yapılır.

   

  S.444. Elektronik Düz örme makinelerinde merdane çekim ayarı örgünün oluşumunda etkisi nedir, açıklayınız?

  C.444. Merdane çekim ayarı örgünün oluşumunda çok fazla önem teşkil eder. Tek plaka örgülerde çekim muntazam olmalıdır. Aksi takdirde oluşabilecek merdane çekim farkları tek plaka örgülerde kendini daha fazla belli eder. Makinelerin kalınlıklarına, örgüdeki çalışan sistem sayısına ve örgünün özelliğine göre çekim değişir. Örneğin 12 numara bir makinede tek sistem ile sıkı bir ayar örgü ördüğümüzü düşünürsek kafanın bir hareketi ile 1,5 – 2 mm bir örgü elde ederiz. Burada fazla bir çekim kullanırsak bu fazla merdane çekim değeri kumaşa ve iğne dillerine zarar verecektir. Tam tersi bir durum düşündüğümüzde; 3 numara bir makine ile 2 sistem ile açık ayar bir örgü ördüğünüzde tek kafa hareketinde 2-2,5 cm’lik örgü elde edebiliriz. Böyle bir durumda düşük merdane çekim değeri örülen kumaşın çekilmemesine ve iğnelerin üzerinde birikmesine neden olabilir. Örgümüz ve iğnelerimiz hasar görür. Bunlar göz önüne alınarak ortalama bir çekim değeri verilir. Bu çekim değeri örgü örülürken el ve gözle kontrol edilerek örme işlemi sırasında da arttırılıp azaltılabilir. Ayrıca mekanik olarak da merdane üzerinde bulunan baskı silindirleri yardımıyla örgü alanının istediğimiz bölgesine istediğimiz baskıyı vererek çekim etkisini arttırıp azaltabiliriz.

  Düz örme makinelerinin ana merdanesinin üzeri kauçuk kaplıdır. Baskılar ise sert plastiktir. Baskı ayarlarını değiştirmeden örgü sırasında ana çekime ilave olarak örgünün sadece kenarlarına uygulanan kenar çekimleri de vardır. Bu çekimler üretici firmalara göre değişir

   

  S.445. Elektronik Düz örme makinelerinde Örgüyü, iğnelerden ana merdaneye hangi makine elemanı çeker?

  C.445. Tarak

   

  S.446. Elektronik Düz örme makinelerinde örgü iğnelerden ana merdaneye kadar hangi yöntemle aşağıya indirilir?

  C.446. Örgü iğnelerden ana merdaneye kadar fire ipi veya parça tutturma yöntemi ile örülmek suretiyle aşağı indirilir.

   

  S.447. Fitilli Örgü Kumaş Üretimi nasıl yapılır,ne gibi ayarlar yapılır,gerekçeleri nelerdir,anlatınız?

  C.447. Fitilli örgüler ön ve arka plakada örülerek elde edilir. Ancak bu örme işlemi sırasında ön plakada ören iğnelerin karşısına gelen arka plakada örgü olmaz, aynı şekilde arka plakada örgü yapan iğnelerin karşılığına gelen ön plakadaki iğneler örgü yapmaz. Ancak dolu iğne fitilli örgülerde ise sadece plakanın ön veya arkasındaki iğneler örgü yapar belirli iğneler ise örgü yapmazlar. Buna karşılık karşı plakadaki iğnelerin tamamı örgü yapmaktadır. Desen bilgisayarında hazırlanmış olan fitilli örgünün desen programı uygun yöntem aracılığı ile makineye yüklenir.

  Fitilli örgülerde en boy ayarlamasını yaparken numune üzerinden çalışılırken birebir may ve iğne sayısına göre en boy ayarlaması yapılmalıdır. Fitilli örgülerde enden esneme fazla olacağı için en ayarlarken genellikle fitil sayısı üzerinden yapılır. Boy ayarlaması ise may sayısı üzerinden yapılır.

  Plaka üzerinde iğne alanını hazırlarken programdan sol kenar ve sağ kenardaki iğne değerlerine bakılır. Bu iğne aralığında örgü parçası olup olmadığı kontrol edilir. Eski tip makinelerde tarak dediğimiz örgüyü ana merdaneye kadar çeken çekim sistemi olmadığından, örgünün hatasız çıkması için iğnelere farklı bir örgü parçası ile 2–3 iğne aralıkları ile parça tutturularak yeni örülecek örgünün çekilmesi sağlanır. Böylece örgü alanı hazırlanmış olur. Yeni tip makinelerde ise başlangıç ve bitiş iğnesi aralığı direkt tarak yardımı ile ana merdaneye kadar indirilerek örgü alanı hazırlanır.

  Fitilli örgünün desen programında çalışan mekiklerin kontrolü yapılır. Örgü alanına yakın bir pozisyonda konumlandırılır. Örgü alanına yakın konumlandırmanın amacı makinenin kafasının dönüşlerde örgü alanının fazla dışına çıkmadan geri dönmesi sağlanarak üretim hızını artırmaktır.

  Bütün örgülerde olduğu gibi fitilli örgülerde de çekim kuvveti örgünün her yerine eşit uygulanmalıdır. Aksi takdirde örgüde sarkmalar ve şekil bozuklukları görülebilir.

  Fitilli örgülerde örme numunesinin kalınlığına göre iplik katı belirlenir. İplik katının durumuna göre makine kalınlığı belirlendikten sonra, program üzerinde kullanılacak mekiklere göre iplikler bağlanır. İlmek boylarının ayarlanmasında makine kalınlığı ve iplik katı da göz önüne alınarak ayarlar yapılır. Fitilli örgüde ön plaka ve arka plakaya aynı değerde may ayarı verilir. Ayrıca fitilli örgülerde ön ve arka plakadaki iğnelerin pozisyonları da ayarlanmalıdır. İğnelerin pozisyonları sadece fitilli örgü anında kafa kafaya gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu ayarlama ile ön plakadaki örgü alanı ile arka plakadaki örgü alanlarının iplik geçiş aralıkları birbirine eşit olması sağlanır. Aşağıda iğne plakalarının sıfır pozisyonu ve iğnelerin karşılıklı pozisyonları görülmektedir. İğnelerin sıfır pozisyonunda sol taraftaki arka plaka ile ön plaka arasında iplik geçiş uzunluğu daha kısadır sağ taraftaki iğneler arası geçişteki iplik uzunluğu ise daha uzundur. Bu farktan dolayı örgüde eşit bir görüntü oluşmaz. Fakat sol tarafta bulunan ve iğnelerin karşılıklı olan durumda ise iplik geçişlerinin eşit olduğu görülmektedir. Örgünün örülmesinde bu duruma dikkat etmek gerekir.

  Dolu iğneli fitilli örgülerde iğneler karşılıklı ayarlanamaz. Dolu iğne olmayan fitilli örgülerde iğne plakasını aşağıdaki sol tarafta bulunan iğne pozisyonu gibi ayarlanması gerekmektedir.

  Fitilli örgünün yüzeyinin düzgün görünmesi için örme makinelerinde çardak ayarları eşit ayarlanmalıdır. Ayrıca firnisörler de kullanılarak ipliklerin örgü alanına eşit gerilimde beslenmesi sağlanmalıdır. Eşit gerilimde beslenen iplikler, may ayarları da program içinde doğru yazıldığında sorunsuz olarak numuneler örülebilir.

  Fitilli örgünün örülmesi sırasında makinenin hatasız olarak çalışabilmesi için yapılması gereken ayarlardır. Bu ayarlar program üzerinde düzenlenebilir. Makinenin çalışma hızı fitilli örgülerde dolu iğneli örgülere nazaran daha hızlı olabilir. Çünkü aynı mesafede çalışan iğne sayısı azaldıkça hız arttırılabilir. Ayarların makine ve ürün için en uygun değerde olmasına dikkat edilir.

  Fitilli örgünün desen programı önce desen bilgisayarı programı aracılığı ile test edilir. Daha sonra test edilen program makineye yüklenir. Makineye yüklendikten sonra bu defada makine üzerinde test edilerek, programın doğruluğu kontrol edilerek numune örülmeye hazır duruma getirilir.

  Test işlemi tamamlanan fitilli örgü programının örme işlemi yapılır. Komut girildikten sonra makinenin örmeye başlayabilmesi için makinenin kolu yukarı kaldırılarak örme işlemine başlanır. Örme işlemi sırasında örgünün oluşumu makine başında izlenerek kontrol edilir.

  Örme işlemi tamamlanan test parçası numune ile karşılaştırılarak varsa düzeltmeleri yapılmalıdır. Fitilli örgüde fitillerin birbirlerine zıt yönde etkilerinden dolayı örgü enine yönde bir araya toplanır. Bu durumda ölçünün doğru alınabilmesi için test parçası ütülenerek, yüzey gerilimleri sabitlenerek parçanın sabit ende durması sağlanır. Ütüleme işlemi sonrasında parça üzerinden enini ayarlamak için fitil sayısına bakılır. Fitil sayısı ön plaka ilmek çubuğu ile arka plaka ilmek çubuğu, bir fitil olarak sayılır. Parça boyu ise parça dinlendirilmiş, ütülenmiş veya yıkanmış olarak açık ende duruyorken ölçülür.

  İkinci test birinci test parçası üzerinde yapılan tüm değişiklerin programa uygulanarak tekrar bir test çalışmasının yapılması işlemini kapsar.

   

  S.448.Fitilli örgüler hangi plaklarda üretilir, açıklayınız?

  C.448. Fitilli örgüler ön ve arka plakada örülerek elde edilir. Ancak bu örme işlemi sırasında ön plakada ören iğnelerin karşısına gelen arka plakada örgü olmaz, aynı şekilde arka plakada örgü yapan iğnelerin karşılığına gelen ön plakadaki iğneler örgü yapmaz. Ancak dolu iğne fitilli örgülerde ise sadece plakanın ön veya arkasındaki iğneler örgü yapar belirli iğneler ise örgü yapmazlar. Buna karşılık karşı plakadaki iğnelerin tamamı örgü yapmaktadır

   

  S.449. Fitilli örgülerde de çekim kuvveti nasıl olmalıdır?

  C.449. Bütün örgülerde olduğu gibi fitilli örgülerde de çekim kuvveti örgünün her yerine eşit uygulanmalıdır. Aksi takdirde örgüde sarkmalar ve şekil bozuklukları görülebilir.

   

   

   

  Yazan %PM, %06 %823 %2017 %21:%May

Örme Teknolojisi Soruları 17

?<