Örme (22)

Cumartesi, 26 Mart 2016 16:44

Atkılı Örme Makineleri

Yazan

 

RL-tek raylı ( plakalı ) düz atkılı örme makinesi (cotton makinesi) :

 

Cotton makinelerinde, tek bir iğne yatağı vardır ve bu yatakta dilli iğnelerin desen çeşidine göre birlikte ya da ayrı ayrı hareketi ile arka yüzünde iplik atlamaları olmaksızın renkli desenli örme yapılar elde etmek mümkündür.Bu makinede üretilen örme kumaşlara RL- düz örgü denir. Genellikle kalın kazak üretiminde kullanılırlar.

 

 

 0300corap

 

 

RR-çift raylı –Plakalı ( v yataklı-plakalı ) düz atkılı örme makinesi :

 

Cotton makinelerinden farklı olarak bu makinelerde ekstra bir yatak daha bulunmaktadır. Bu makinede yataklar birbirine 45°‟lik açıyla pozisyonlanmıştır ve dilli iğneler birbiri arasından geçerek herhangi bir çarpma olmaksızın hareket ederler. Bu makine ile her türlü desende kumaş üretimi mümkündür.

 

 

 

0301corap

 

 

Bu makinelerde üretilen kumaşlara RR ya da başka bir deyişle rib örgü adı verilir.

Bu örgüler enine elastikiyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle lastik örgü olarak da adlandırılırlar. İğne eksiltme yöntemi ile çok farklı rib yapılar elde edilebilir. Her yatakta istenilen sayıda iğne iptal edilebileceği gibi istenildiği takdirde bir yataktaki tüm iğneler de iptal edilebilir.Sanayide en çok kullanılan örme makinesi tipidir.

LL-haroşa düz atkılı örme makinesi : Haroşa makinelerinde aynı düzlemde bulunan iki iğne yatağı vardır ve iki ucu kancalı iğneler bir uçtan diğer uca ilmek atarak haroşa örgüyü oluştururlar. İki ucu kancalı iğnelerin sağladığı avantaj ile aynı örgü içinde hem ters hem de düz ilmek sıraları oluşturulabilir.Rib örgülerde en basit şekliyle çubuklar boyunca bir ters bir de düz ilmekler bulunmakta ve bu da enine elastikiyeti artırmaktaydı. Haroşa yapılarda ise benzer. şekilde en basit şekliyle bir ters bir düz sıralar bulunduğundan, bu yapılarda da boyuna elastikiyet çok yüksektir. En basit haroşa yapı 1x1 haroşadır. Fakat istendiği takdirde 2x1, 3x1 vb. haroşa yapılar da elde etmek mümkündür.

 

 

0302corap

 

 

RL-tek raylı ( Plakalı ) yuvarlak atkılı örme makinesi :

 

RL-tek raylı düz atkılı örme makinelerindekine benzer bir çalışma prensibi vardır. Dilli iğneler ister tek tek ister hep birlikte çalıştırılarak örme yapılar elde edilir. Tek fark iğne yatağının düz değil de yuvarlak formda olmasıdır.

 

 

0303corap

 

 

RR-çift yataklı ( Plakalı ) yuvarlak atkılı örme makinesi (interlok) :

Bu tip örme makinelerinde iğne yatakları birbirine 90º açıyla pozisyonlanmıştır ve silindir kapak adıyla anılırlar. Aynı anda dönme hareketi yapan iki yatakta da dilli iğneler kullanılırlar ve iğneler ileri geri hareket yaparlar. İki yataktaki iğneler yükseldiğinde birbirinin arasından geçerse ribana, birbirine karşılık gelirse interlok örgüler oluşur.

 

 

0304corap

 

LL-çift yataklı ( Plakalı ) yuvarlak atkılı örme makinesi :

 

İki ucu kancalı iğnelerin kullanıldığı bu tip makinelerde iğneler silindir-silindir şeklindeki iki yatak üzerinde aşağı-yukarı hareketler yaparak düz yataklı örme makinesindekine benzer şekilde haroşa örgüler oluştururlar.Bu tip makineler genellikle çorap üretiminde kullanılırlar.

 

0305corap

Son Düzenlenme Perşembe, 07 Mart 2019 10:06
Perşembe, 15 Eylül 2016 23:01

Atkılı Örmede Desenlendirme Teknikleri

Yazan

Atkılı düz örme makineleri örgü desenlendirme teknikleri çok çeşitlilik göstermektedir. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır;

İĞNE VE KİLİT DÜZENİYLE DESENLENDİRME

Temel ve yardımcı örgü elemanları olan ilmek, askı ve atlama hareketlerinin kilit sistemlerinde verilmesi ile yapılan kısmi desenlendirme tekniğidir.

Kilitler;

a-yalnız ilmek yapan,

b-ilmek ve atlama yapan,

c-ilmek ve askı yapan,

ç-ilmek, askı ve atlama yapan kilit

Olmak üzere 4 türde olmaktadır.

 

0823corap

 

Askı ve atlama tek baslarına yapı oluşturamadıklarından, ilmek hareketi ile birlikte kullanılmaktadır.

 

0824corap

 

Askı ve atlama hareketi, ilmek hareketi ile birlikte desteklenerek ve belirli oranlarda kullanılarak desenli, bir kumaş yapısı elde edilmektedir. Üretimi arttırmak, yeni desenler elde etmek amacıyla sistem sayısı yani kilit sayısını arttırmak gerekmektedir.      

RENKLİ İPLİKLER İLE DESENLENDİRME

Örgü raporu içinde en az iki farklı renkte iplik kullanılarak enine ve boyuna çizgiler elde edilen desenlendirme tekniğidir.

Temel örgüler ve yardımcı örgülerde veya iğne çıkartmalı, aktarmalı, taramalı örgülerde enine çizgi oluşturan desenlerdir.

AKTARMA ( TRANSFER ) DESENLENDİRME

İğne ilmeğinin veya platin ilmeğinin, yanındaki iğne veya karsı yataktaki iğne üzerine ilmeğini bırakması ile oluşan delikli, gözenekli, düzenli yapı elde edilen desen, tekniğidir. En çok uygulanan aktarma yöntemi yana veya karşılıklı aktarma sistemidir.

 

0826corap

 

Delikli bir desen yapılmak istenildiğinde karşılıklı, saç örgüsü yapılmak istendiğinde ise yana aktarma yapılmaktadır.

 

0825corap

 

Aktarma işlemini yapabilmek için özel aktarma iğneleri kullanılmaktadır. Yuvalı ve yandan yaylı aktarma iğnesi olarak iki çeşittir. Yuvalı aktarma iğnesi aktarmayı yapacak iğnenin yuvasına giderek aktarma işlemini gerçekleştirmektedir. Yandan yaylı aktarmada ise, iğnenin yanında bulunan yayın açılıp kapanmasıyla aktarma işlemi sağlanmaktadır.

Yürütme (aran) örgü ise; çift plakalı örgülerde ilmeklerin yandaki iğnelere aktarılmasıyla aktarılan iğnenin tekrar ilmek almasını sağlamakla oluşturulan desenlendirme tekniğidir.

 

0827corap

 

JAKARLI DESENLENDİRME

Düz örme makinelerinde iğnelerin ve renklerin tek tek seçilmesi ile oluşmaktadır. Jakar örgülerde iğne seçimi doğrudan iğnelerin jakar düzeni tarafından seçilerek veya iğnelerin bağlı olduğu platinler yoluyla dolaylı olarak seçilmesiyle yapılmaktadır.

Jakar yapısının görevi, istenen iğneyi çalıştırması istenmeyen iğneyi çalıştırmamasıdır. Bu işlem delikli kartlar vb. değişik yöntemlerle sağlanmaktadır. İğnelerin önde, önde arkada

tek tek seçilebilmeleri ve renkli ipliklerinde kullanılması ile desenlendirme oluşturulmaktadır.

Jakarlı dokuların yapıları, arka yüzey örgü bağlantılarına göre;

a) Enine çizgili

b) Boyuna çizgili

c) Dimi desenli

c) Hortumlu (torba)

d) Kabartmalı jakarlı örgü

e) Atlamalı jakar

Olarak adlandırılmaktadır. 

Enine çizgili:

Kumasın arka yüzeyinde enine çizgili bir görünüm oluşmaktadır. Ön yüzeyde her sırada kullanılan renk sayısı kadar arka yüzeyde de kullanılmaktadır. İki ve

üç renkli jakar örgülerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Boyuna çizgili:

Örgüyü oluşturan renkler kumaşın arka yüzünde boyuna çizgiler seklinde görünen jakardır.

Dimi desenli:

Örgüde kullanılan renkler kumasın arka yüzeyinde dioganal veya belli bir düzende dağıtılmış olarak oluşturulmaktadır.

 

0828corap

 

Torba jakar:

Genellikle iki renk çalışılan bu jakarlarda ön ve arka yüzeyde torba jakar olan kumaş elde edilmektedir. Ön ve arka yüzeyler sadece renk sınırlarında birbirleri ile bağlantı kurmaktadır.

 

0829corap

 

File jakar:

Arka iğne yatağında bulunan iğnelerin bir kısmının belli düzene göre iptal edilmesiyle file görünümlü bir yapı oluşmaktadır.

Atlama jakar:

Tek plaka üzerinde üretilen renkli jakar kumaşlarda kumasın ön yüzünde görünmesi istenen renk örülürken diğer renklerin arkada atlama yapmasıyla oluşmaktadır.

 

0830corap

 

KAYDIRMALI ( JAKAR KIRMA ) DESENLENDİRME

Ön veya arka yataktaki iğnelerin yatakla beraber topluca sağa veya sola doğru tek tek veya ikişer iğne kaydırılmasıyla oluşturulmaktadır. Kaydırma hareketi genellikle arka iğne rayında yapılmaktadır. iğne rayları, makine inceliği, iplik özellikleri, yapılacak desen dikkate alınarak iğneler bir sırada en az 1, en fazla 3 iğne farklı desen yapabilmek için ise, en fazla 6 iğne kaydırılmaktadır. İğne plakasının birini sağa sola kaydırmakla boyuna zig-zaglı desenler elde edilmektedir. Kaydırma işlemi yan yana aktarma işlemi yapılırken yardımcıdır.Kaydırmalı desenlendirme jakar kırma olarak da adlandırılmaktadır.

 

0831corap

 

İNTERSİA DESENLENDİRME

İntersia örgü tekniğini “renkli desenlendirmede ön yüzde görünmeyen ipliğin arkada atlama yapmadığı, yani renklerin ayrı bölgelerde örüldüğü bir desenlendirme seklidir” olarak tanımlanmaktadır. Farklı renk ipliklerin aynı zamanda yan yana örmeye girmesiyle yapılan örgü tekniğidir. Renkler, makinenin gidiş-geliş hareketine, kullanılacak renk sayısına, makinenin sistem sayısına bağlı olarak seçilir ve jakardaki çok renkli örmeden farklıdır. Jakarda yapılamayan bazı desenleri burada üretmek mümkündür. Yavaş çalışır, jakara göre iplik daha az harcanır ve kumasın arka yüzünde uzun atlamalar oluşmamaktadır. Desen farklı cins veya renkte ipliklerle farklı ilmekler kullanılarak yapılabilir ve desen rengi ön ve arka yüzde aynıdır. Her bir renge ait iplik taşıyıcı intersia mekiklerle tek plakada kendi bölgelerinde örme işlemiyle aynı ilmek sırasında en çok 32 renk iplik ile desen uygulanabilmektedir.

Shima Seiki firması intersiya örgüler için özel geliştirilmiş ve 56 rengin bir arada kullanılabildiği “lace bar” olarak adlandırılan iplik besleyiciler ile çözgü ipliği ilave edilerek boyuna çizgilerin çok daha kolay örülebilmesini sağlamaktadır.

 

0832corap

 

Farklı renkler ve farklı sekilerde çalışan ve hiç bir zaman birbirlerine karışmayan bu teknikte iki farklı bölgenin kesiştiği iki iğne üzerine askı yapılarak bağlantı oluşturulmaktadır. Bu tip çalışmalarda renk seçimi; doğrudan veya mekanik kartla çalışan makinelerde, jakara bağlı seçilerek uygulanmaktadır.

BÜLÜNMÜŞ İLMEK TEKNİĞİ İLE DESENLENDİRME

Verev saç örgü desenlerinde ilmeklerin aktarma ve jakar kırma tekniklerini kullanarak sürekli belli bir yöne doğru yürütülmesi sırasında oluşan delikleri ortadan kaldırmak

ve farklı desenler üretebilmek amacıyla geliştirilen bir tekniktir. Bu teknikte alıcı iğne, verici iğne gövdesine düşerek iğne üzerindeki yay tarafından hafifçe açılmış ilmek içine girerken verici iğne aşağı doğru iner, yeni iplik bu iğne ağzına beslenir ve beslenen ipliği verdiği ilmeğin içinden çekerek yeni bir ilmek oluşmasıyla aktarılan iğne ilmeksiz kalmadığı için delik oluşumu önlenmektedir.

 

0833corap

 

Son Düzenlenme Pazar, 17 Şubat 2019 12:50
Pazartesi, 30 Ocak 2017 14:32

Atkılı Örmede Kullanılan İğneler

Yazan

039corap

Atkılı örmede genel olarak kullanılan iğneler dilli iğnelerdir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan iğne çeşididir. Yüksek hızlard çalışabilmesi ve sorun yaratma ihtimali az olan bu iğne diğerlerine oranla daha avantajlıdır. İğneler makine cinsine ve inceliğine göre farklı şekillerde olabilir. Tüm dilli iğneler gaga (kanca), dil, boyun, gövde ve ayak (topuk) kısımlarından oluşur. Atkılı örme makinelerinde esnek uçlu iğne, iki ucu kancalı iğne, bileşik iğne ve sürgülü iğnelerde kullanılmaktadır. 

Mekanik örme tezgâhları icat olduğundan beri, örme iğneleri prosesin kalbi konumuna gelmiştir. Asırlar boyunca ortaya çıkmış olan üç tip iğne vardır.

Esnek uçlu iğne en eski iğne tipidir. Basit yapısı ve ucuzluğu sayesinde dört yüzyıldır hala kullanımda kalmayı başarmıştır. Bu tip iğneleri kullanan yeni makineler günümüzde nadiren üretiliyor olsa da, bunlardan birçoğu dünya çapındaki pek çok işletmede hala kullanılmaktadır. Üretim sırasında kancayı açıp kapamak için, esnek uçlu iğne yardımcı bir elemana, bir prese ihtiyaç duymaktadır. Bu yardımcı eleman üretim hızını kötü yönde etkiler ve modern örme makinelerinde bu iğne tipinin kullanımını sınırlar.

Şimdiye kadarki en başarılı iğne Townsend ve Moulden tarafından 150 yıl önce icat edilmiş olan dilli iğnedir. İğnenin dili sabitlenmiştir ve çengeli açıp kapamak için bir pim etrafında dönmektedir. Bu iğnenin icadı bir efsaneye göre bir cep bıçağının kırılmasından esinlenilerek olmuştur.

Son gelişme sürgülü iğnedir. Bu iğne çözgülü örme endüstrisinde devrimler yaratmış olsa da atkılı örme endüstrisinde henüz ticari olarak kendine bir yer edinememiştir. İğnenin çengelinin açılıp kapanması için bir kapatma elemanı iğnenin ana kısmının içindeki bir delikte kayma hareketi yapar.

ESNEK UÇLU İĞNE

Yukarıda da bahsedildiği gibi esnek uçlu iğne ilk üretilen iğnedir. Makine çenelerinde yaklaşık bir inçte yaklaşık 60 iğne olacak şekilde ve iğneler arasında yeterince boşluk olduğundan emin olunacak şekilde tek bir metal parçasından üretildiği için en ucuz ve en kolay tiptir. İğneler kendi yataklarında ileri geri hareket ettiğinde yapılan hareket, tek tek baskı ve iğne hareketi problemleri yüzünden ortaklaşa bir hareket olmak zorundadır. Atkılı örmede sıralı hareket bu yüzden, ilmekleri iğne gövdesi boyunca hareket ettiren diğer ilmek kontrol elemanları tarafından gerçekleştirilir. Esnek uçlu iğneler düz kumaş tiplerinin üretiminde rekabet edebilecek durumda değildirler ve kullanımları günümüzde özel yapıların üretimiyle sınırlanmıştır.

Esnek uçlu iğnenin 5 temel parçası vardır:

1. Gövde,ilmeğin etrafında şekil aldığı iğne kısmıdır.

2. İğne kafası, yeni ilmeği eski ilmeğin içinden geçirmek için çengel şeklini aldığı gövde kısmıdır.

3. Uç, eski ilmek iğne ucuna doğru kayarken bu ilmeği yeni ilmekten ayırabilmek için kullanılan çengelin aşağıya doğru dönen kıvrımının devamıdır.

4. Yuva veya girinti, uç bastırıldığında gövdeye girdiği kısımdır ve bu hareketle yeni ilmek kapatılır.

5. İğne ayağı, makine içinde ayrı bir pozisyonda bir kavis alabilir.

Esnek uçlu iğnede örme hareketi

0138corap

1-Son oluşturulan ilmek başlangıç pozisyonunda iğnenin gövdesindedir.

0139corap

2. İğne yukarı hareket ettiğinde gövdedeki ilmek aşağıya doğru daha çok kayar. Bu arada iğneye yeni iplik beslenebilir.

0140corap

3. Platin yeni beslenen ipliği bastırarak iğne gövdesine yaklaştırır ve iğnenin aşağı doğru hareketiyle çengelin içine girmesine olanak sağlayacak bir pozisyona getirir.

0141corap

4. Baskı (pres) olarak bilinen bir yardımcı eleman yeni beslenen ipliği çengelde hapsederek eski ilmeğin beslenen ipliğin üzerinden aşarak ilmek oluşturmasına izin verir.

0142corap

5. Yeni ilmek oluşturulmuş ve başlangıç pozisyonuna dönülmüştür.

DİLLİ İĞNE

Pierre Jeandeau 1806 yılında ilk dilli iğnenin patentini almıştır fakat pratik kullanım için patentler Matthew Townsend tarafından 1849‟da alınmıştır ve böylece esnek uçlu iğnenin 260 yıllık saltanatına meydan okunmuştur. Bu iğnenin üretimi esnek uçlu iğneye göre daha pahalı bir süreçtir ancak hareket ve ilmek kontrolü avantajı vardır ve böylece iğnelerin ayrı ayrı hareketi ve kontrolünün sağlanmasıyla iğne seçimi mümkün kılınmıştır. Bu sebepten dolayı, bu iğne atkılı örmecilikte en geniş çaplı kullanımı olan iğnedir ve bazen otomatik iğne olarak tanımlanır. Son zamanlarda üretilen dilli iğneler çok yüksek kalitede kumaş üretimine olanak sağlamaktadır.

İğne yukarı hareket ettiğinde eski ilmek iğnenin çengelinden kurtarılır çünkü ilmek çengelin içinden aşağı doğru kayarak dile temas eder, dil açılır ve ilmeği dilin üzerinden gövdenin üstüne kaydırır. İğnenin aşağıya hareketiyle iplik beslenince çengel otomatik olarak kapanır çünkü gövdenin üzerinde olan eski ilmek gövdeyle temas halinde yukarı doğru kayar ve dili yukarı doğru iterek kapatır, böylece yeni beslenen iplik çengelin içine hapsedilmiş olur. Dilli iğneler bu yüzden, iğneler ileri geri hareket ettikçe otomatik olarak örme işlemini gerçekleştirirler. Raşel çözgülü örme makineleri hariç bu iğneler kendi yuvalarında bağımsız olarak hareket ettirilebilirler. İstenilen her açıda kullanılabilirler fakat genellikle dilin kırılmasını önleyecek ve dilin açılmasını kolaylaştıracak açılarda kullanılırlar.

Ayrı ayrı hareket eden dilli iğneler, bir ünite halinde hareket eden ve gövdelerinde ilmek oluşturabilmek için bir kılavuz ya da iğne kafasına ihtiyaç duyan esnek uçlu iğneler ve çözgülü örme makinelerinde kullanılan iğnelerden farklı olarak her iğne için kendi ilmek yapılarını oluşturabilirler.

İğnelerin ileri geri hareketi esnasında yükseklik değişimi ile askı, atlama ve ya ilmek oluşur ve derinlik ilmek uzunluğunu belirler. Özel olarak tasarlanmış dilli iğneler, seçimli yükseltme ile rib düzeninde ilmek transferini kolaylıkla yapabilirler. İki iğne 22 ayağına sahip haroşa iğneleri karşı yataktan örgü yapabilmek için eski ilmeğin içinden kayarlar ve böylece zıt yönde ilmekler oluşur.

Dilli iğnenin temel kısımları

0143corap

Dilli iğnenin 9 temel parçası vardır:

1-Çengel, yeni ilmeği çeker ve muhafaza eder.

2. Yuva, dilin keskin kısmını karşılar (şekilde gösterilmemiştir).

3. Çeneler, dilin keskin kısmının olduğu yerde mesnetle perçinlenmiştir (şekilde gösterilmemiştir).

4. Perçin, düz ya da vidalı olabilir. Dilim keskin kısmını muhafaza etmek için yuvalara sıkıştırma yoluyla dağıtılmıştır.

5. Dilin keskin kısmı, dilin iğne üzerindeki yerini belirler.

6. Dilin kaşık şeklindeki kısmı, keskin kısmının bir uzantısıdır ve çengel ve çengelin gövdeye doğru uzantısı arasında, dil kapalı olduğu zaman bağlantı sağlar.

7.Gövde, ilmeği kayma ya da bekleme pozisyonundayken taşır.

8.İğne ayağı, iğne kamlarla temas ettiğinde iğnenin ileri geri hareket etmesine olanak sağlar. İki uçlu ters iğne tiplerinde her uçta bir çengel vardır, bir çengel örme yaparken, aktif olmayan çengel ileri-geri hareket eder ve sürgü olarak adlandırılan bir kam elemanı tarafından iğne ayağı olarak kontrol edilir.

9. Kuyruk, iğne ayağının alt kısmında bir uzantıdır. İğneye ek bir destek verir ve iğneyi gideceği yol boyunca korur.

Dilli iğnede örme hareketi

0144corap

1.İğne çengelinin üst kısmı döngünün başlangıç noktasının en üst kısmıyla aynı hizadadır, daha önce beslenen iplik ile oluşturulan ilmek çengelin içinde hapsedilmiştir. Böylece iğneler arasında ileri-geri hareket eden sabitleyici iğne kafaları tarafından, iğnenin yükselişi sırasında ilmeklerin yükselmesi engellenir.

0145corap

2. İğne ayağı, değiştirme kamının eğimli kısmından geçerken, iğne kafası tarafından bastırılan eski ilmek çengelin içinde kayarak dille buluşur, çevirir ve dili açar (dilin açılması).

0146corap

3. İğne kamın en alt noktasına ulaştığında eski ilmek çengelden kayar ve dili gövdedeki yuvasına düşürür (değiştirme yüksekliği).

0147corap

4. İğne alçalmaya başlar ve dil, eski ilmeğin altında hareket etmesi sebebiyle başlangıç noktasının altındadır. Aynı zamanda yeni iplik, besleyici kılavuzdaki deliğin içinden alçalan iğne çengeline beslenir. Bu pozisyonda beslenen ipliğin dilin altında kalma riski yoktur.

0148corap

5. Eski ilmek dilin alt kısmıyla temas ederek çengelin üzerine doğru kapanmasına sebep olur (iplik besleme ve dilin kapanması).

0149corap

6. İğne başı harekete başlanılan noktanın daha da aşağısına inerken, eski ilmek iğnenin dışına kayar ve yeni ilmek bunun içinden geçer. İğnenin aşağı inişi tamamlandığında, iğne kafasının aşağı iniş miktarının yaklaşık iki katı olan ilmek uzunluğu belirlenmiş olur. Uzaklık, ayarlanabilir bir değer olan iğne kamının derinlik ayarıyla tanımlanır (ilmek uzunluğu oluşumu)

SÜRGÜLÜ İĞNE

Kayan bir dile sahip olan sürgülü iğnenin patenti ilk olarak 1856 senesinde Leicesterli Jeacock tarafından alınmıştır. 1960‟ların başlarında oldukça sancılı bir dönemden geçtikten sonra günümüzde çözgülü örme endüstrisini domine etmiştir. Ancak çeşitlilik ve iğne seçiminin en az örme hızı kadar önemli olduğu atkılı örmecilikte bir prototip olmaktan öteye geçememiştir.

040corap

Sürgülü iğne ayrı ayrı kontrol edilen iki farklı parçadan oluşmaktadır: çengel ve kapatma elemanı (dil, piston vb.). bu iki ünite tek bir parçaymış gibi yükselip alçalırlar fakat yükselişin en üst noktasında çengel açılmak için, inişin başlangıcında ise kapanmak için daha hızlı hareket eder.

Çözgülü örme makinelerinde iki tip sürgülü iğne kullanılır. Dilin çengel tüpünün içinde hareket ettiği tüp boru şeklinde iğne 1938 yılında tanıtılmıştır ve 1940 ve 1950‟lerde James Morton‟un yüksek hızlı FNF trikot çözgülü örme makinesinde esnek uçlu iğneyle çalışan makinelere rakip olarak başarılı bir şekilde kullanılmıştır. İkinci tip ise, kapatma kablosunun düz çengel elemanının düz çengel elemanının yüzeyindeki bir yiv boyunca bir tüpün içinde değil de dışarıda kaydığı, açık gövde iticili sürgülü iğne tipidir ve günümüzde yaygın olarak kullanılır. İticili tipi üretmek daha kolay ve daha ucuzdur, bu iğnenin iki parçası ayrı ayrı yerleştirilebilir ve boyutları daha sıkı ilmeklere sahip örgüler yapmaya olanak verecek şekilde daha küçüktür.

Sürgülü iğnenin maliyeti diğer iğnelere göre daha fazladır. Örme işlemi esnasında her parça bir kam sistemi tarafından ayrı olarak kontrol edilmelidir. İplik besleme de son derece kritik olabilir. Örneğin dilli iğnede dilin üzerine beslenen iplik çengele girmeyecektir hâlbuki sürgülü iğnede dil kayacağı için dilin üstüne besleme yapılsa bile her koşulda çengele düşecektir.

Sürgülü iğne dil ya da çenenin atalet problemlerinin olmadığı basit, kısa ve sorunsuz bir harekete sahiptir ve açılıp kapanmak için örülmüş ilmeğe dayanmaz. İnce konstrüksiyonu ve kısa çengeli, onu yüksek hızlarda örülen düz ve ince çözgülü örmeler için özellikle uygun kılar. Zincir ilmekleri, iğneler tarafından ilmekler yükseltilmeksizin sürekli yapabilir ve dayanıklı yapısı elastik iplikler ya da eğrilmiş ipliklerdeki kalın kısımlar tarafından meydana gelecek eğilmelere karşı koyabilir. Ayrıca pamuk birikintileri kapatma elamanı tarafından hareket esnasında çengelden atılabilir.

Sürgülü iğnede örme hareketi

0150corap

1-Başlangıç pozisyonunda ilmek iğne ve sürgü arasında hapsedilmiştir ve iğne hareket etmeye başlar.

0151corap

2. İğne üst, sürgü alt konumdayken kılavuz tarafından iplik yatırılır. Önceki sıraya ait olan ilmek iğne gövdesindedir.

0152corap

3. İğne aşağı inerken sürgü yükselir.

0153corap

4. İğnenin aşağı hareketi devam ederken kanca tamamen kapanır ve yeni yatırılan iplik kancada tutulmuş olur.

5. İğne daha da aşağı çekildiğinde aşırtma gerçekleşir ve yeni ilmek sırası oluşur.

Son Düzenlenme Cuma, 25 Ocak 2019 13:28
Pazar, 29 Mayıs 2016 12:43

Çorap makineleri

Yazan

 

 

0786corap

 

 

0795corap

 

 

0796corap

 

 

 0797corap

 

 

0798corap

 

 

Son Düzenlenme Perşembe, 07 Mart 2019 09:47

ÇÖZGÜLÜ ÖRMEDE ÖRÜCÜ MAKİNE ELEMANLARI

Çözgülü örme sisteminde iplilerin ilmek oluşturması işlemini sağlayan örücü makine elemanları; delikli iğneler, dilli iğneler, iğne rayları, baskı platinleri ve doku çekme sarma aparatları olarak ifade edilir. Bu elamanlar örme sürecine direk etkisi olan elemanlardır.

1-İğneler

Çözgülü örme makinelerinde kullanılan iğne tipleri atkılı örme makinelerinde olduğu gibi dilli-kancalı, esnek uçlu veya sürgülü iğnelerdir. Trikot çözgü otomatlarında esnek uçlu ve sürgülü iğneler kullanılırken Rachel çözgülü örme makinelerinde dilli-kancalı ve sürgülü iğneler kullanılmaktadır. Çözgülü örmede en çok kullanılan iğne cinsi dilli-kancalı ve esnek uçlu iğnelerdir.

A-Dilli iğneler

Dilli iğneler gaga, dil, boyun, gövde ve ayak kısımlarından oluşur. Bu makinelerde kullanılan iğneler, makine inceliğine göre bir inçteki iğne sayısı, birleşik bir hâlde ayaklarından metal iğne tutucularına gömülüdür. Metal içine gömülü iğneler alt kısımlarında bulunan deliklerden dilli iğne rayı (kılavuzu) üzerine yan yana makine enince monte edilirler.

 

ilmek71 

 

B-Delikli iğneler

 

Çözgülü örme makinelerinde ayrıca ipliğin örme iğnelerine yatırımını sağlayan delikli iğneler kullanılır. Delikli iğnelerin görevi ilmek oluşturan dilli iğnelerin kancalarına iplikleri ulaştırarak ilmek oluşumuna yardımcı olmaktır. Delikli iğnelerde dilli iğneler gibi bir inçlik iğne tutucularına gömülü olarak delikli iğne rayı üzerine vidalanarak kullanılırlar.

 

 

ilmek72

 

 

2-İğne Rayları

 

Çözgülü örme makinelerinde iğne rayları dilli ve delikli iğneler için kullanılan makine enince dilli veya delikli iğnelerin yan yana dizildiği metal kılavuzlardır. Desenlendirme olanaklarına göre delikli iğne raylarının sayısı değişir. Delikli ve dilli iğneler bu rayların hareketi ile ilmek oluşturma işlemini yapar.

 

 

ilmek73

 

 

ilmek74

 

3-Baskı Platinleri

Baskı platinleri de dilli ve delikli iğneler gibi bir inçlik metal tutuculara gömülü platinlerden oluşurlar. Baskı platinleri de kendi rayı üzerine makine enince yan yana dizilirler. Dilli iğnelerin arasında bulunan baskı platinlerinin görevi, ilmek oluştuğu sırada boşta kalan iplikleri tutarak ilmek oluşumuna yardımcı olmaktır.

 

ilmek75

 

Son Düzenlenme Pazar, 03 Mart 2019 14:46

 

1-MAKİNE KALINLIKLARINA GÖRE :

 

Elektronik örme makineleri kalınlıklarına göre sınıflandırılırken 1 inç uzunluğa denk gelen iğne sayısı olarak ifade edilir. 1 inç uzunlukta kaç iğne var ise bu sayı makinenin numarasıdır. Piyasada üretici firmalara göre ara numaralar ve numara farklılıkları görülebilir.

Örme makinesi numaraları:

 

3 numara

 

5 numara

 

6 numara

 

7 numara

 

8 numara

 

10 numara

 

12 numara

 

14 numara

 

16 numara

 

18 numara

 

2-SİSTEM SAYISNA GÖRE:

 

Örme makineleri, sistem sayısına göre sınıflandırılabilir. Sistem: Semer tarafından taşınan ön ve arka plakadaki iğnelerin seçilmesini, hareketini ve doku sıklığını ayarlayan çelik tertibata (kilit) sistem denir. Çelik mekanizma birden fazla olabilir. Semerin bir gidişinde en çok bir örgü sırası örebilen makinelere tek sistemli; en çok iki sıra örebilen makinelere çift sistemli makineler denir. Günümüzde sistem sayısı birden altıya kadar olan makineler bulunmaktadır. Bunlar bir veya iki semer tarafından taşınmaktadır. Bu semerler birleştirilebildiği gibi ayrı ayrı da çalışabilir. Düz örme makinelerinin örücü sistemleri birleşik olarak da çalışabilir. Birleşik olarak çalıştırıldığında sistem sayısı iki kat artar. Kafalar birleştirildiği zaman makine tam en boyunca kumaş dokuyabilir. Makinelerde kafa birleştirildiği zaman birleşme yerlerinde bulunan yan çelikler değiştirilmelidir.

Örme makinelerinin sistemlerine göre sınıflandırılması:

 

Tek kafa

 

1 sistem

 

2 sistem

 

3 sistem

 

4 sistem

 

İki kafa

 

1+1=2 sistem

 

2+2=4 sistem

 

3+3=6 sistem

 

3-İĞNE YATAĞINA GÖRE

 

:Örme makinelerinde örmenin yapılabilmesi için iğnelerin üzerinde çalıştığı iğne yatakları olarak tabir ettiğimiz iğne plakaları bulunmaktadır. Örme makinelerinde en az iki adet iğne plakası bulunur. Bunlar ön plaka ve arka plakadır. Özel olarak üretilen dört plakalı makinelerde bulunmaktadır.

 

>>>> Çift plaka

 

>>>> Dört plaka

 

4-TEKNİK ÖZELLİĞİNE GÖRE :

 

Örme makineleri ürettikleri ürün çeşitlerine, çekim sistemlerine ve semer sayılarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar.

 

A-Ürüne Göre: Örme makineler, ürettikleri ürün çeşitlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

 

>>>> Düz örme

 

>>>> Yaka, bant

 

>>>> Transferli örgüler

 

>>>> İntersia örgüler

 

>>>> Komple ürün

 

>>>> Kendinden kesimli örgüler (Fully-Fasion)

 

B-Çekim Sistemine Göre:

 

Örme makinelerinde aşağıdaki çekim sistemleri bulunmaktadır:

 

>>>> Tarak takviyeli merdane

 

>>>> Merdaneli

 

>>>> Yardımcı merdaneli

 

C-Semer Sayısına Göre :

 

Örme makineleri tek semerli ve iki semerli olarak çalışırlar. Ancak günümüzde kompakt makine diye tabir edilen makinelerin tamamı tek semerlidir. Bu makineler daha seri ve hızlı olarak üretim yapabilmektedirler. Eski tip makineler çift semerli olarak çalışırlar. Ancak bu makinelerde iki kafa birleştirilerek tek semer olarak da çalışabilmektedirler.

 

Son Düzenlenme Perşembe, 07 Mart 2019 09:55
Pazar, 29 Ocak 2017 11:18

Haroşa Örgü

Yazan

Haroşa örgü LL örgü yüzeyine sahiptir. Örme kumaş yüzü sol ilmek (L), tersi sol ilmek (L) görünümlü ise bu yüzeylere (LL) yüzey denmektedir. Haroşa örgü kumaşlar, tek bir örgü içinde hem düz hem de ters ilmeklerin oluğu tek katlı kumaşlardır. Kumaşın her iki yüzünde de düz bir örme kumaştaki ters tarafından görünümü hâkimdir. Kumaşın her iki tarafındaki ardışık, birbirlerine göre ters yöne doğru, birbirlerinin içinden geçirilerek örülen düz ilmek ve ters ilmek sıralarından oluşmaktadırlar. Haroşa, bu bağlamda, mayları sıralı olarak düz ve ters ilmek çubuklarından oluşan ribana örgülerden farklılığı ile ön plana çıkmaktadır.

En basit haraşo kumaş 1*1 ters olarak bilinen bir sıranın tamamen düz ilmek, sonrakinin ise tamamen ters ilmeklerden oluştuğu kumaştır. Birbirini izleyen düz ve ters ilmek sıraları birleşerek ön ve arka yüzde yatay yönlü yarı dairesel ilmek halkaları oluşturmaktadırlar. Bu tip örgülerin boydan büzülmeleri yüksek olduğu için üretim miktarı da buna bağlı olarak düşüktür. Boydan büzülme oranı % 40–50 civarındadır. Haraşo örgüler, hem düz hem de yuvarlak makinelerde üretilebilmektedirler. İlmeklerin bazen öne bazen arkaya çekilmesi nedeniyle bu kumaşların üretilmesinde iki sıra iğneye ihtiyaç vardır. Haraşo makinelerinde iki ayrı iğne seti kullanmak yerine, bir set iki ucu dilli iğne kullanılmaktadır. Bu iki ucu dilli iğneler, kumaşın her kursunun sıralı değiştiği durumda kendisinden en geçerken bir yataktan diğerine geçecektir. Piyasada lifado ismi ile iki iğne yuvasında çalışan ve platin tarafından hareket ettirilen çift başlı kancalı dilli iğneler bulunan makinelerde üretilmektedirler. Bu örgü özelinde Jakarlı desenlendirme mümkündür. Haraşo örgüler jarse örgüler gibi dönmemektedirler. Haraşo kumaşlar jarse kumaşlara göre daha kalındırlar. Bu kumaşların bir diğer özelliği ise, en fazla esnemesinin uzunlamasına olmasıdır. Bu kumaşların bebek ve çocuk giyiminde yaygın kullanımının bundan kaynaklanmaktadır.

1temelorg5

Haroşa kumaşın özellikleri:

1-Dengeli, düzgün yüzeyli kumaşlardır ve bu yüzden kenarlarda kıvrılma olmaz.

2-Enine esneklikleri süprem kumaşla aynı. boyuna esneklikleri düz kumaşların yaklaşık iki katıdır.

3-Kumaş ilk ve son sıralarından sökülebilmektedir.

4-Kumaş yapısındaki ilmek kaçığı may boyunca yukarı ve aşağı olmak üzere her iki yönde ilerlemektedir

Son Düzenlenme Pazar, 29 Ocak 2017 11:23
Pazar, 29 Ocak 2017 11:10

İnterlok Örgü

Yazan

Çift plakalı makinelerde üretilen iki temel örgü yüzeyinden, iki ribana örgünün aynı anda iç içe örülmüş haline İnterlok Örgü adı verilmektedir. Bu örgü ilmek ve atlamalardan oluşmaktadır. Öte yandan İnterlok örgü, temel örgü yüzeylerinin en stabil olanıdır. Göreceli olarak hacimli ve yumuşak bir yapıya sahip olmasından dolayı bebek giyimi başta olmak üzere yumuşak dokunuşun talep edildiği tüm giyim eşyalarında tercih edilmektedir. Bununla birlikte, esnekliği ribanadan daha azdır ve yüzeyi ise daha düzgündür. İnterlok örgüde, kenar kıvrılması ve may dönmesi görülmemektedir. Ön ve arka yüzey görüntüleri birbiriyle aynıdır.

1temelorg4

RR interlok örgüler sadece yuvarlak örme makinelerinde üretildiğinden ribana örgüden farklıdır. İki yataklı makinenin tüm iğneleri çalışır durumdadır. İnterlok kumaşlar, iki ayrı tam dolu ribana örgünün, aynı makinede, aynı anda örülmesi seklinde oluşan örme yüzeyleridir.

İnterlok kumaşların başlıca özellikleri:

1-Ön ve arka yüzde aynı görünüme sahiptir, çift yüzlü örme kumaşlardır.

2- Desen ve yüzey dizaynı sınırlıdır,

3-Sadece çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde üretilebilir,

4- Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür,

5-Sık bir yapıya sahiptir,

6-Örgü raporu çift plakada ve iki sistemden bir sıra oluşturduğu için, harcanan iplik miktarı en yüksektir,

7- Çok ince ya da kaba bir makine inceliğine sahip olabilir,

8-Örgü raporu çift plakada ve karşılıklı, iğneler üzerinde oluştuğu için ve kullanılan hammaddelerinde aynı kalması kaydı ile üretilen en kalın tek iplikli örme kumaştır. Örgü raporu en az arka ve önde 2’şer iğne ile üst üste 2 ilmek sırasından oluşmaktadır.

9-Dikey yönde yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir,

10-Yatay yönde sınırlı bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir,

11-Boyutsal stabilitesi ve şeklini koruma özelliği yüksektir,

12-Diğer tek iplikli örgü kumaşlara göre en yüksek gramajlı örme kumaşlar elde edilebilir,

13-Gerilmeye maruz kaldığında ilmek bir kenardan kaçma eğilimi gösterir,

14-Ribana örme kumaşta olduğu gibi, ön ve arka yüzdeki ilmek sayıları eşit ise, her iki taraftaki ilmekler birbirini dengeleyecek ve tek katlı kumaşlarda olduğu gibi kenarlarda kıvrılma görülmeyecektir. RR İnterlok örme kumaşlar, sadece en son örülmüş uçtan dönme yapabilirler. İki örgü tabakası arasında hava tutulduğu için, diğer tek iplikli örme kumaşlara göre daha sıcak tutma özelliğine sahiptirler,

15-İnterlok örme kumaşların, hacimli yapısı nedeni ile, nem alma özelliği iyidir, birbirini takip eden mekiklerde farklı iplik veya renkler kullanılarak çizgili desen elde edilebilir,

16-İç giyim, yazlık ve kışlık üst giyimlerde geniş bir kullanım alanına sahiptirler.

Son Düzenlenme Pazar, 29 Ocak 2017 11:13
Pazar, 05 Şubat 2017 20:50

Örme Kumaş Çeşitleri

Yazan

 

SÜPREM ÖRME KUMAŞLAR

 

Süprem kumaş RL düz örgü tekniğiyle üretilmektedir. RL düz örgü ile üretilmiş kumaşların bir tarafında düz (R), diğer tarafında ise yalnızca ters (L) ilmekler görülür. RL örgülerin desenlendirilmesinde askı, atlama gibi yardımcı örgü elemanları ile çalışarak değişik görüntüler elde edilir. Jakar tekniğiyle renkli desenler elde edilebilir. Renkli iplikler ile enine yönde çizgiler gibi desenler uygulanabilir. Ayrıca iğne ve çelik dizilişlerinin düzenlenmesiyle değişik desenler elde etmek mümkündür. Bu kumaşlar; Ön yüzleri ve arka yüzleri birbirinden farklı görünüşe sahiptirler. Tüp şeklinde üretilen, ancak kesilerek açık en şeklinde de kullanılabilen kumaşlardır. Ribana ve interlok kumaşlara göre süprem kumaşlarda daha geniş enler elde edilebilir. Hem enine hem boyuna yaklaşık aynı oranda esnerler. Fazla esnetildiklerinde şekilleri bozulabilirler. Giysi olarak kullanıldıklarında esnekliklerinin az olması nedeniyle diğer atkı yönlü örme kumaşlara göre vücudu sarmaları daha kötüdür. Süprem örme kumaş örgüsü diğer örgülere göre daha az desenlendirme olanağına sahiptir.

 

 supreem1

 

Örgü raporu tek plaka üzerinde bir iğnede oluştuğu için birim alandaki harcanan iplik miktarı en az olan örgü çeşididir. Kesildiklerinde yanlardan kumaşın arka yüzüne doğru, üst ve alttan kumaşın ön yüzüne doğru kıvrılmalar meydana gelir. Buruşmaya eğilimleri azdır. Süprem örme kumaşlar özellikle yazlık dış giyimde, sportif kıyafelerde, tıbbi giysilerde kullanır.

SÜPREM KUMAŞÜRETİMİ ÇEŞİTLERİ

30/1 Open-End Süprem

30/1 Ring Süprem

30/1 Penye Süprem

20/1 Open-End Süprem

20/1 Ring Süprem

20/1 Penye Süprem

30/1 Open-End %5 Lycra Süprem

30/1 Ring %5 Lycra Süprem,

30/1 Penye %5 Lycra Süprem

30/1 Ring FullLycra Süprem

30/1 Penye Full Lycra Süprem

LAKOST (LACOST) ÖRME KUMAŞLAR

Tek ve çift toplamalı lakost olarak iki şekilde elde edilir:

Tek toplamalı lakost dört sistemden

Çift toplamalı lakost ise altı sistemden oluşur. Bu kumaşlar, iki çeşit iğne ve iki çeşit çelik kullanılarak oluşturulur. Stabilitesi yüksek bir yapıya sahip kumaşlardır. Kumaş tek katlı yapıya sahiptir. RL örgü konstrüksiyonudur.

 

tektorlacost1

 

Önde R ilmek, ortada ise L ilmek mevcuttur. Fakat bu L ilmekler süprem kumaştaki gibi belirgin değildirler. Bu kumaşın örgü yapısından kaynaklanmaktadır. Lakost kumaşlar askı-ilmek kombinasyonunda üretilirler. Bir sıra ilmek askı-ilmek-askı şeklinde giderken, diğer sıra; askı-ilmek-askı-ilmek şeklinde gider.

Çift toplama lakost ise yukarıda tanımlanan sıralar ikişer defa tekrarlanmasıyla oluşur. Bu kumaşı oluşturmak için iki iğne kanalına ve uzun-kısa ayaklı olmak üzere iki çeşit iğneye ihtiyaç vardır.

 

 

cifttoplacost1

 

Kumaşın yüzey özelliği;

 

Çift toplama lakost örgünün ön yüzünde R ilmekler mevcuttur, orta yüzeyde ise askı formu oldukça belirgin bir şekilde fark edilir. Kumaşın boyuna esnekliği az, enine esnekliği süprem kumaşlara göre daha iyidir. Dolgun bir tutumu vardır. Spor alt-üst giyimlerde klasik lakost T-shirt geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yatak kıyafetlerindede kullanılır.

 

VANİZE ÖRME KUMAŞLAR

 

RL Tek plaka (süprem) yuvarlak örme makinelerinde iki farklı renk iplik veya farklı özellikte (parlaklık, büküm, kalınlık, ham madde vb.) iplikle örme kumaş ön ve arka yüzü ile tersinin farklı renk veya görünüş özelliği kazandırılmış örgülere vanize örgüler denir. Bu örgünün temeli iki ipliğin aynı anda, aynı sistemde ve aynı iğnede ilmek yapmasıdır. İpliklerin ön ve arka yüzde görünmeleri ise ipliklerin iplik kavuzlarından (mekikler) farklı noktalardan iğneye beslenmesi ile gerçekleşir. Doku oluşumu süprem örgü sisteminden farklılık göstermez. Buradaki tek fark iplik beslemesinin çift iplikle oluşmasıdır. Aynı noktadan iki iplik beslemesiyle elde edilirler. Beslenen iplik hammaddesi aynı veya farklı materyalden oluşabilir. Tek ve çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde özellikleri birbirinden farklı iki iplikten birinin ön yüzünde, diğerinin örgünün arka yüzünde görülebileceği şekilde çalıştırılması ile vanize kumaş elde edilir. Örme sanayinde vanize süprem diye anılan bu örme çeşidinde de yöntem süprem örgüsünde olduğu gibidir. Farkı mekiğin çift gözlü ve jakar sistemine göre çalışmasıdır. Çift katlı kumaş görünümünde bu örgüde iplikler isteğe ve amaca göre farklı materyallerden yapılmış olabilirler. Örneğin eşofmanlık kumaşlarda ön yüzde floş, arka yüzde ise pamuk ipliği kullanılabilir.

 

İKİ İPLİK ÖRME KUMAŞLAR

 

Bu örgü iki farklı numarada iplik kullanılarak dört sistemde oluşturulur. Mekik üzerinden öncelikle kumaş yüzeyinde görülecek iplik, arka delikten ise daha çok ters yüzünde görülecek iplik geçirilir. Arka yüzde görülecek iplik daha kalın numarada olan ipliktir. İki iplik kumaşlar tek plakalı platin donatımlı yuvarlak örme makinelerinde üretilmektedirler. Bu kumaş özel platinler yardımıyla oluşturulmuştur.

 

 ikiiplik1

 

İki iplikle çalıştırılmıştır. Astar iplikler askı formu kazanarak arka yüzeyde yer alırlar. İlk sırada ön yüzde görülen iplikler tüm iğnelerle örülür. İkinci sırada bu astar iplikleri platinlerin etkisiyle üç iğne atlayıp astar formunda yer almıştır. Ön yüzde bu astar iplikler görülmez, normal ilmekler mevcutken, arka yüzeyde ise tamamen astar iplikler hâkimdir. Kumaşın enine-boyuna esnemesi oldukça sınırlıdır. Bu özellik astar ipliklerinin örgüye kazandırdığı sağlamlıktan kaynaklanır. Kumaş dolgun bir tutuma sahiptir.

 

İKİ İPLİK KUMAŞ ÇEŞİTLERİ

 

20/10 Open-End İki İplik

20/20 Open-End İki İplik

30/20 Open-End İki İplik

30/30 Penye Full Lycra İki İplik

30/100 Penye İki İplik

30/100 Gri Metal İki İplik

 

ÜÇ İPLİK ÖRME KUMAŞLAR

 

Bu örgü yapımında üç iplik kullanılır. Kullanılan üç iplikten ikisi aynı numaralı, diğeri ise farklı numaralı ipliktir. Bunlardan birincisi kumaş yüzeyinde, diğeri arada dolgu görevi yapar.

Kalın olan iplik ise kumaşın ters yüzeyinde görülmektedir. Kullanılan iplik, zemin ipliği ve bağlantı ipliği Ne 30/1,astar ipliği olarak 10/1 karde ipliği kullanılır.

 

 uciiplik1

 

Ayrı ayrı üç ipliğin (zemin, astar ve bağlantı ipliği) daha sağlam yapı oluşturacak ters yüzey meydana getirecek şekilde örülmesiyle elde edilen örgü çeşididir.

İki ipliğe göre ağır ve gramajlıdır. Bu örgülerin en önemli özelliği kalın ipliğin yüzeyde daha az görünmesi sağlanarak iki yüzeyi farklı renk kumaşlarda yüzey görüntü niteliği sağlanmıştır.

Üç iplik örme kumaşlar tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde kullanılır.

Üç iplik makinelerinin süprem makinelerinden farkı mekik, platin, iğne ve kilitlerin yapı ve dizilişlerinin üç iplik için özel olmasıdır.

Üç iplikli örme platin dizimlerinin değişik şekilde hazırlanması ve üç ayrı kanaldan iplik beslemesi yapılarak elde edilen örgü çeşididirler.

Örgüde aynı numarada kullanılan iki iplikten biri zemin, diğeri ise bağlayıcı ipliktir.

Üçüncü iplik ise bağlayıcı iplikten daha kalın olan hav ipliğidir ve kumaşın tersinde atlama şeklinde görülür. Kumaş ön yüzü normal R ilmekli çubuklara sahiptir.

Arka yüzeyde ise file görünümlü bir yapı vardır. Bu fileli görünüm astar ipliğin atlamasından kaynaklanır. Bu kumaşın enine stabilitesi iyidir. Elastikiyeti ise son derece sınırlıdır.

 

İNTERLOK ÖRME KUMAŞLAR

 

Bu kumaş, piyasada interlok kumaş adıyla tanınır. Kumaş çift katlı yapıdadır. RR örgü strüktüründedirler. Her iki yüzünde de ilmek R ilmek çubukları görülür. Kumaş enine esnetilirse L ilmekler görülmez. Bütün interlok kumaşlar çift plakalı yuvarlak örme makinesinde üretilirler. İnterlok kumaşlarda örme tekniği iğne düzenine bağlıdır. Her iki rayda iğneler karşılıklı pozisyondadırlar ve iğneler bir kısa bir uzun şeklinde dizilirler. Karşılıklı bulunan iğnelerden biri uzun biri kısadır. İnterlok örmede üretim yarı yarıya düşer. Çünkü iki kursda bir sıra örülmüş olur.

 

interlok1

 

Kumaşın her iki yüzüde dengeli ve homojendir. İlmek çubukları her iki yüzde de karşılıklıdır. Her iki yüzde kullanılabilir. Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür. Sıkı bir yapıya sahiptir. Örgü raporu çift plakada ve karşılıklı oluştuğu için ve kullanılan hammaddelerinde aynı kalması kaydı ile üretilen en kalın tek iplikli kumaştır. Dikey yönde yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir. Boyutsal stabilitesi ve şeklini koruma özelliği yüksektir. Kenarlarda kıvrılma gözlemlenmez.

Ön ve arka yüzey arasında hava olduğundan daha iyi ısı yalıtım özelliğine sahiptirler. İç giyim ve özellikle spor üst giyimlerde geniş bir kullanıma sahiptirler. Sadece çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde, silindir ve kapak iğnelerinin birbirlerine dik ve karşılıklı bir şekilde yerleştirilmeleriyle elde edilen çift katlı örme kumaş çeşitidir. İnterlok kumaşları enine yönde gerdirsek bile, iki yüzde de sadece sağ ilmikler görülür.

İnterlok kumaşların başlıca özellikleri aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir;

1)Ön ve arka yüzde aynı görünüme sahiptir, çift yüzlüdür,

2)Desen ve yüzey dizaynı sınırlıdır,

3)Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür,

4)Sık bir yapıya sahiptir,

5)Dikey yönde, yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet özelliğine sahiptir,

6)Boyutsal stabilitesi ve şeklini koruma özelliği yüksektir,

7)Diğer tek iplikli örme kumaşlara göre en yüksek gramajlı örme kumaşlar elde edilebilir,

8)Gerilmeye maruz kaldığında ilmek bir uçtan kaçma eğilimi gösterir,

9) Ön ve arka yüzey arasında hava olduğundan, daha iyi ısı yalıtım özelliğine sahiptir. Diğer tek iplikli örme kumaşlara göre daha sıcak tutar,

10)İnterlok örme kumaşların hacimli yapısı nedeni ile nem alma özelliği iyidir,

İç giyim yazlık-kışlık ve özellikle sportif, tıbbi üst giyimlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca teknik koruyucu tekstil olarak da kullanılabilmektedir,

Bir kumaşın interlokmu yoksa ribana mı olduğunu belirlemek için kumaşı enine gerdirip bakılır, eğer karşılıklı ilmekler birbirinin karşısında ise bu interloktur.

 

İNTERLOK ÖRME ÇEŞİTLERİ

 

30/1 Open-End Interlok

30/1 Ring Interlok

30/1 Penye Interlok

40/1 Penye Interlok

 

PENYE RİBANA ÖRME KUMAŞLAR

 

Kumaş çift katlı yapıda olup her iki yüzde de R ilmek çubukları görülür. Kumaş enine esnetildiğinde çubuklar arasında L ilmekler görülür.

Tipik RR sitrüktüründedir ve iplik sırayla ön ve arka rayda örülür.

 

ribanaorme1

Bu iplik örülme nedeniyle ribana kumaşların enine yönde yüksek büzülme ve elastikiyet özellikleri vardır.

Kumaş dengeli bir yapıya sahiptir.

Bu nedenle kesim kenarlarında kıvrılma görülmez.

Yuvarlak örme penye ribana kumaşlar iç giyim, yazlık ve dış giyimde kullanılır. RİBANA ÖRME ÇEŞİTLERİ

30/1 Open-End Düz Ribana

30/1 Ring Düz Ribana

30/1 Penye Düz Ribana

30/1 Open-End % 5 Lycra Ribana

30/1 Ring %5 Lycra Ribana

30/ Penye %5Lycra Ribana

 

SELANİK ÖRME KUMAŞLAR

 

Kumaşın arkasında, boyu yönünde belirgin fitil yapıları görülürken, ön tarafında birbirine bitişik R ilmek çubukları gözlemlenir. Selanik kumaşların örülmesinde örgü iki sırada bir sıra olarak yükselir.

Yani arkada bir ilmek sırası önde iki ilmek sırasına denk gelir.

Yuvarlak örme selanik kumaşların stabil, tok ve sıkı yapıları vardır. Ribana kumaşlar enine yönde %5-10 arasında bir esneme gösterir ağır bir kumaştır.

 

selanikorme1

 

Bayan, erkek, çocuk ve bebek dış giyiminde, ceket, hırka, kazak yapımında kullanılır. Kısmen iç giyimde de kullanıldıkları gözlemlenmiştir. Çift plakalı ribana ve interlok makinelerinde ilmek ve askı hareketlerinin örgü raporu içinde uygun bir şekilde yerleştirilmesi ile oluşturulan tek iplikli, iri örgülü ve incili görünümlü bir örme kumaştır. Sportif giyim, ceket, üst giyim vs. kullanılır.

YARIM SELANİK ÖRGÜ

Kazak benzeri dış giysiliklerde kullanılan yarım selanik örgü(İngilizcesi "Half Gardigan" veya"Royal Rib"yapısının görünüşü ve örgü raporu şekilde gösterilmektedir.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi siyah iplik arka yatakta ilmek oluştururken, ön yatakta askı yapmaktadır. Bir sonraki sırayı oluşturan iplik ise her iki yatakta da ilmek yapmaktadır.

 

yarimselanikorme1

 

TAM SELANİK ÖRME

 

cardiganorme1

 

Hacimli yapısı nedeniyle dış giysiliklerde yaygın olarak kullanılan selanik örgü (İngilizcesi "Full Cardigan" veya "Polka Rib")yapısının görünüşü ve örgü raporu şekilde verilmiştir. Buna göre siyah iplik arka yatakta ilmek, ön yatakta askı yaparken, bir sonraki sırayı oluşturan iplik ise tam tersi hareket ile arka yatakta askı ön yatakta ilmek oluşturmaktadır,

 

tamselanikorme1

 

KAŞKORSE ÖRME KUMAŞLAR:

 

Kumaşın her iki yüzünde de R ilmekler mevcuttur. Kumaş esnetildiğinde aralarda kalmış L ilmekler görülür. Kaşkorsedeki oluşum tekniği, 2 iğne çalışır 2 iğne çalışmaz şeklindedir.

Önde 2 iğne çalışmazken arkada 2 iğne çalışmaktadır.

Böylece kumaş fitilli bir yapıya sahip olmaktadır. Kaşkorsede yapı özelliğinden kaynaklanan bir esneme söz konusudur. Süprem örgülere göre daha iyi enine esnemeye sahiptirler. Bu yüzden lastik örgü de denir.

Kumaşın her iki yüzünde de R ilmekler hâkimdir. Homojen bir strüktüre sahiptir. Kumaşın her iki yüzündeki görüntü ve özellikleri aynıdır. Her iki yüzü de ön yüz olarak kullanılabilir. Kısmen iç giyimde olmakla beraber, dış giyimde de yazlık hırka ve yelek biçiminde kullanım alanı bulurlar.

Genellikle bayan iç ve dış giyiminde tercih edilir. 1 x 1 ribana kumaşlara göre daha az esnek ve dolgun bir yapısı vardır. Sıhhi ve rahat bir kullanımı vardır. Bakımı problemsizdir. Ütülenirken enine yönde gerdirilmeden işlem yapılmalıdır.

Kaşkorse kumaşlar; Çift plakalı örme makinelerinde her iki iğne yatağındaki üç iğneden birinin iptal edilmesi ile yapılan RR örgü çeşitidir.

Bir çeşit ribana örgü çeşitidir. Enine yönde elastik olduğu için bant, kenar, kazak, bayan giyimi vs. yerlerde kullanılır. Kaşkorse olarak bilinen bu kumaşın ön ve arka yüzünde belirgin fitiller vardır. Çift plakalı yuvarlak örme makinesinde üretilmiştir.

Çok iyi esneme özelliği vardır, bu yüzden lastik örgüde denir. Kumaşın her iki yüzü de ön yüz olarak kullanılabilir. Genellikle bayan iç ve dış giyiminde tercih edilirler.

Son Düzenlenme Pazartesi, 04 Mart 2019 14:09
Cuma, 13 Mayıs 2016 17:15

Örme Kumaş Numune Yapımı

Yazan

 

497corap

 

Bir üretim işletmesinde sürekli olarak her konuda metod geliştirme çalışmaları yapılmak zorunluluğu vardır.Aksi takdirde her şey monotonlaşır ve işletme aynı faaliyetlerde bulunan işletmelerle rekabet edememe durumuna gelir ki bu da işletmenin o sektörden silinmesine sebebiyet verir.Bu geliştirmeleri yapacak ekibin;

1-Bu alanda eğitim görmüş ve aynı zamanda yoğun tecrübelerle dolu kişilerinden seçilmesi,

2-Yapılacak iş ile ilgili bilgisayar programı ve/veya programlarını kullanılabilenden kişilerden seçilmesi veya bu konuda mesleki gelişim kurslarını görmüş olan kişilerden seçilmesine,geniş tasarım gücüne sahip kişilerden seçilmesine,

3-Bu sektörde yapılan yenilikleri ( teknolojik ve diğer…) yakından takip eden kişilerden seçilmesine,

4-Müşteri anketlerine önem vererek onların nelerden hoşlandıklarını ( model,renk vs… ) tespit edebilecek uzman kişilerden seçilmesine,dikkat etmek gerekmektedir.

Yukarıda belirtilenlerin bir araya getirilerek oluşturulan ekibin ise;

1-Şirketin şu anki durumunun neler olduğunun tespit edilmesi,

2-Üretilecek ürünün en kısa zamanda hatasız ve kalite standartlarına uygun olması için neler yapılması gerektiğinin tespit edilmesi

3-Bunları gerçekleştirmek için de işletmenin imkanlarının neler olduğu,neler yapılabileceği hakkında görüşmelerin yapılması ( örneğin işletmeye bir tasarım uzmanı mı alınmalı veya ARGE oluşturulması gibi )

4-Şu anki durumda işletmenin zayıf yönlerinin neler olduğunun tespit edilmesi,( iş körlüğü,yetersiz verimlilik vs… ) gibi konularda çalışmalar yapması gerekmektedir.

Ayrıyeten işletmede şu anda üretilen ürünlerin üzerinde değişiklikler yapılarak değişik ürünlerin üretilmesi sağlanmalıdır.

Bu çalışmalarının tümü gerçekleştirildikten sonra örneğin papatyanın bir yaprağı çoğaltılarak desen oluşturulabilir ve ürüne uygulanabilir.Zira insanlar her zaman değişik fakat güzel,ucuz ve kaliteli,uzun süreli kullanıma yönelik ürünleri tercih etmektedir.Tabbi ki bir de moda kavramını unutmamak gerekir.Aşağıda örnek bir form görülmektedir.

 

0745corap

 

 

0746corap

 

 

0747corap

 

Siparişin alınmasından başlayıp, seri üretime geçilmesine kadar devam eden bir süreç içine girilmeden önce müşterinin istediği ürünün istenilen kalite,standartlarda olması ve ürünün seri üretim için kabul görmesi,müşteri tarafından red edilmemesi çok çok önemli bir özelliktir.İşte burada müşterinin istemiş olduğu numune yani ürün beden seti ( XS,S,M,L,XL,XXL,……gibi ) istenilen vasıflarda olmasıdır.Dikkat edilmesi ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken hususlar ise ;

1-Müşteriden sipariş ile ilgili tüm özellikler ince detaylarına kadar alınmalıdır.Bu ürün ile ilgili detaylar oluşturulan ve her zaman muhafaza edilecek bir form veya föye yazılır.İstenilen ürün de bu föye zımbalanır.( Üretim esnası için gerekli doneler eksik ise üretilen ürün kabul görmez ki buda iş gücü kaybı,maliyet gibi sonuçları doğurur).

2-Bu müşteri föyü rasgele kişiler tarafından değil de bu iş ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından ilgili bölüme gönderilir.( işin ehli olmayan tecrübesiz kişi olmamalıdır)

3-Numunenin iplik ve özellikleri ( Numarası,bükümü,cinsi vs) ( temin edilmesinde güçlük var mı sorunun cevabı )

4-Deseni ve ürün sıklığı( cm) dolayısıyla olması gerek gramajı

5-Kullanılacak aksesuarlar ( Numunede bulunan veya müşterinin belirttiği )

6-Numunenin üretilmesi ( Burada ham kalite kontrol mutlaka yapılmalıdır.Kaçınılmazdır.)

7-Gerekli olan terbiye ve bitim işlemleri dikkatlice yapılmalıdır.Tecrübeli kalifiye eleman.elemanlar tarafından yapılmalıdır.

8-Bu aşamadan sonra mumül ürün kalite kontrolu yapılmalıdır.( Mutlaka )

9-Ürün özeliğine ve modeline göre ( konfeksiyon ) iş ve işlemler çok özenle yapılmalıdır.

10-Eğer olumsuzluklar var ise yukarıdaki aşamalar tekrar yapılarak ürün üretilir.( Numune )

 

Müşteri siparişini verdiği ürünün istediği özelliklerde olmasını ister.Bu kaçınılmazdır.

 

Yukarıda bahsettiğim iş ve işlemlerin istenilen düzeyde olması için ;

1-İplik istenilen kalitede olmalıdır.

2-İstenilen sıklıkta olmalıdır.( sıklık ürün gramajını,tuşesini …. Etkiler)

3-Aksesuar malzemelerinin kalitesi istenilen olmalıdır.

4-Birleştirme ( ürün yaka,kol vs ) kaliteli işçilikte olmalıdır.

5-Eğer numune beğenildi ise seri üretime geçildiğinde müşterinin istediği sürede olmalıdır.

6-Üretimin kilo.parça.metre,…. Miktarına göre gerekli olan analiz işlemleri doğru yapılmalıdır.

7-Gerekli iplik miktarı ( stokta vardır ve yetersiz ise satın alınacak iplik parti tutarsızlığından dolayı reklamasyona sebebiyet verilir ki bu da çok kötü bir durumdur)

8-Stok ta yok ise gerekli olan iplik no,cins ve numarasına göre fire de dikkate alınarak iplik satın alımı ticari nem miktarları dikkate alınarak satın alınma ile ilgili bir aksaklığın olup olmayacağı araştırılmalıdır.Yani sipariş kabul edildiğinde seri üretime geçilmeden önce gerekli olan iplik satın almasında zorluklar yaşanmamalıdır.

Göz ardı edilmemesi gereken bir husus ise Numunenin istenilen özelliklerine göre her aşamada ( analizden başlayarak ……….. ) kalite kontroller mutlaka titizlikle yapılmalıdır.Aksi takdirde ürün ret onayı alır.

Bu aşamaların olumlu olması için ise kalifiye elemanlar olmalı,meslek körlüğü olmamalı,bölüm içerisinde kişiler arasında üste çıkma gibi sinsi tartışmalar yaşanmamalı ( eğer varsa önlem alınmalı ) olmaması gereklidir.Bu varsa doğaldır ki ürün müşteri tarafından ret görür.

Bir de kalite kontrol elemanları işletmede var ise bunlar iş yerinde konu ile ilgili mesleki gelişim seminerinden geçirilmeli.Eğer böyle bir birim yok ise kalite kontrol birimi kurulmalıdır.

Ne yaparsanız yapın her aşamada kalite kontrol yapmadığınız sürece ve işletmede aksak işlemlerde metod geliştirme çalışmaları yapmaz iseniz her aşamada problem yaşamak söz konusudur.

 

Son Düzenlenme Perşembe, 07 Mart 2019 10:39
Page 1 of 2